Мінрегіон розглядає можливість змін у ДБН щодо проектування судів (ДБН В.2.2-26:2010)

20 лютого 2019 року об 11:00 відбудеться відкрите громадське обговорення можливих змін у державні будівельні норми щодо проектування судів — ДБН В.2.2-26:2010 Будинки і споруди. Суди.

Вказаний ДБН був розроблений в 2010 році ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд», і набрав чинності 01.10.2010 року.

У 2014 році було затверджено Зміну №1 ДБН В.2.2-26:2010, якою, зокрема, передбачили можливість при проектуванні зони для утримання підсудних під час проведення судового процесу в залах засідань для розгляду кримінальних справ замість металевих загороджувальних ґрат використовувати кабіни для розміщення підсудних з огорожею зі спеціального захисного скла (а також було затверджено технічні вимоги до такої кабіни).

Таким чином, за фактично 9 років ДБН щодо проектування судів практично не змінювався. Разом із цим, за останні роки відбулося багато змін як будівельній галузі, так і в ситсемі судочинства.

⭕️ Проте, варто зазначити, що чинний ДБН В.2.2-26:2010 містить досить сучасні та актуальні вимоги щодо будівель судів, які, нажаль, на сьогодні не дотримуються, а саме:
 • розміщення судових установ в житлових будинках забороняється❗️;
 • поряд із приміщеннями канцелярії необхідно передбачати окремі приміщення для роботи з матеріалами справ;
 • зали судових засідань повинні розміщуватись, як правило, на перших поверхах будинку суду;
 • нарадча кімна для головних учасників судового процесу повинна бути при кожному залі судових засідань;
 • кімната для свідків повинна примикати до залу судових засідань безпосередньо або через шлюз;
 • стіни залів судових засідань повинні бути облицьовані звукопоглинаючими матеріалами.
 
✅ Будемо сподіватися, що можливі зміни до ДБН В.2.2-26:2010 Суди зможуть вирішити існуючі проблеми, зокрема щодо місткості залів судових засідань, щодо наявності окремих кімнат для адвокатів, щодо забезпечення суддів та інших працівників суду достатньою кількістю кабінетів та допоміжних приміщень (канцелярій, архіві тощо).


 
Ⓒ 2019

Зміни до процедури проведення атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

Мінрегіоном розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури». Проект розроблено на виконання доручення, визначеного абзацом третім пункту 2 розділу 7 протоколу засідання Кабінету Міністрів України №37 від 26.09.2018 року. Наразі розпочато громадське обговорення вказаного проекту.

⭕️ Основною метою прийняття проекту постанови є удосконалення процедури проведення професійної атестації відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та створення умов для демонополізації і прозорості її проведення саморегулівними організаціями у сфері архітектурної діяльності, у випадках делегування їм відповідних повноважень.

Проектом постанови, зокрема, пропонується:

 • додати можливість створення відповідних атестаційних комісій не тільки центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва, архітектури, містобудування, а я саморегулювними організаціями;
 • посилення вимог до освітнього рівня виконавців (... документа (документів) про освіту за напрямом професійної атестації (за спеціальностями відповідної галузі знань, визначеними переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти) та до документа про підвищення кваліфікації;
 • запровадити обов’язкове оприлюднення інформації про порядок проведення професійної атестації, персональний склад та положення про Комісію;
 • деталізувати процедуру проведення іспиту для підтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань виконавця.
2019

Спрощення процедури затвердження проектів будівництва

Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи», яка була розроблена Мінрегіоном.

 

За словами Віце-прем’єр-міністра – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, відтепер терміни схвалення та затвердження проектної документації скоротяться з 6 до 1 місяця.

 

⭕️ Ключова зміна – затвердження проектів будівництва вартістю понад 400 млн грн більше не потребуватиме схвалення та затвердження окремим розпорядженням КМУ; відтепер це компетенція виключно органів влади на місцях.

 

«Ми врегульовуємо та спрощуємо процедури затвердження пріоритетних проектів будівництва вартістю понад 400 млн грн, які реалізуються за бюджетні кошти, кошти державних і комунальних підприємств, а також кредити, надані під державні гарантії», – повідомив Віце-прем’єр-міністр.

 

⭕️ Зміни також стосуватимуться:
 • процедур затвердження та проведення експертизи проектів будівництва, які підлягають оцінці впливу на довкілля (проекти будівництва подаються на експертизу разом з результатами оцінки впливу на довкілля);
 • схвалення та затвердження проектів будівництва об’єктів загальною кошторисною вартістю 120 млн грн і більше, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, а також кредитів наданих під державні гарантії, за наявності відповідних рішень щодо їх залучення – ЦОВВ і ОДА, а до 120 млн грн – державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;
 • схвалення та затвердження проектів будівництва об’єктів загальною кошторисною вартістю 120 млн грн і більше, що реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, — виконавчими органами сільських, селищних, міських рад;
 • затвердження державними та комунальними підприємствами проектів будівництва об’єктів незалежно від їх вартості, що реалізуються за рахунок їх власних коштів, за погодженням із органами виконавчої влади або місцевого самоврядування;
 • проекти будівництва, що реалізуються підприємствами, суб’єктом управління яких є КМУ, із залученням бюджетних коштів, власних коштів підприємств, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затверджуються незалежно від їх вартості цими підприємствами у разі передбачення у затверджених фінансових планах відповідних видатків на їх реалізацію.
 
❗️ Станом на 13.02.2019 року текст схваленої Постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи» відсутній. Разом із тим, про схвалення відповідних змін було повідомлено ще 25.01.2019 року.
 
 

 

Ⓒ 2019

Посилено відповідальність організацій, які здійснюють експертизу проектів будівництва

Мінрегіон своїм наказом від 31.10.2018 року №288 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року № 204» вніс зміни до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, та Порядку формування та ведення переліку експертних організацій. Наказ №288 від 31.10.2018 ркоу набрав чинності 21 грудня 2018 року.
⭕️ Вказаним Наказом було, зокрема, посилено відповідальність експертних організацій, при здійсненні експертизи проектів будівництва, шляхом доповненння переліку критеріїв, яким має відповідати експертна організція (незалежно від форми власності), новим піпдпунктом:
 • «6) дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема щодо відповідності проектної документації нормативно-правовим актам, будівельним нормам, стандартам і правилам під час підготовки та надання замовникам експертних звітів, які підтверджують якість розроблення проектної документації на будівництво об’єктів.»
❗️Отже тепер за неякісну підготовку та надання експертних звітів такі органзації можуть бути позбавлені свого статусу!
Відповідно до цього критерію Держархбудінспекція (ДАБІ) здійснюватиме перевірки експертних організацій щодо дотримання вказаних вище вимог у наданих ними звітах.
За словами Льва Парцхаладзе, це також сприятиме мінімізації можливих корупційних ризиків.

Довідково:

 • Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають визначенимМінрегіоном критеріям і відомості про які внесені Мінрегіоном або на підставі делегованих повноважень саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності до переліку експертних організацій.
 • Орган (організація), що формує перелік експертних організацій, оприлюднює його на своєму веб-сайті у вільному безоплатному доступі та підтримує в актуальному стані на підставі інформації, яка щокварталу подається експертними організаціями. У разі встановлення невідповідності експертної організації визначеним критеріям відомості про таку організацію виключаються з переліку експертних організацій.
2019

Запровадження продажу земельних ділянок виключно на електронних земельних торгах (проект змін до Земельного кодексу)

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів».

 

Вказаний проект розроблено на виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 (пункт 8 витягу з протоколу № 51) щодо запровадження продажу земельних ділянок та прав на них виключно на електронних земельних торгах.

 

⭕️ Проектом Закону передбачено внести зміни до статей 135-139 Земельного кодексу з метою передбачення обов’язковості проведення електронних земельних торгів для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них.
Після прийняття та набрання чинності вказаним Законом, Кабінет Міністрів України має розробити нормативні акти щодо встановлення порядку проведення електронних земельних торгів.

Електронні земельні торги vs традиційні аукціони

Практика проведення земельних торгів у формі традиційних аукціонів за участю ліцитатора та учасників торгів засвідчила наявність корупційних ризиків при визначенні максимальної ціни лота та переможців торгів.

 

❗️ Крім того проведення зазначених аукціонів в деяких випадках супроводжувались провокаційними діями третіх осіб, спрямованих на перешкоджання проведення торгів за встановленою процедурою, що призводило до визнання торгів такими, що не відбулись і як наслідок до недонадходження до місцевих бюджетів за рахунок плати за земельні ділянки, які виставлялись на торги.

 

Окрім того, проект акта спрямовано на реалізацію положень Стратегії удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року №413, а також спрямовано на запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних відносин, пов’язаних з передачею земель у власність та користування на конкурентних засадах шляхом запровадження електронних земельних торгів.

 

 
 
Ⓒ 2019