Орендне житло в Україні

Сьогодні о 14:00 у Малій залі Мінрегіону (м. Київ, вул. В. Житомирська, 9) заплановано круглий стіл на тему: «Орендне житло в Україні: перспективи та проблематика».
На сьогодні більше 70% такого житла знаходиться «в тіні», вказаний ринок ніяк не контролюється.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України працює над розробкою ефективного законопроекту щодо створення орендного житла в Україні, який дозволить створити дієвий ринок такого житла та врегулювати його, що зможе у більшій мірі вирішити житлову проблему багатьох українців.

Питання до обговорення на круглому столі:

Формування фонду орендних будинків
1. Як має створюватися фонд орендного житла – будівництво нових та/або реконструкція, капітальний ремонт, перепрофілювання?
2. Чи може застосовуватись державно-приватне партнерство при будівництві та експлуатації орендних будинків?
3. Чи потрібен реєстр орендного житла чи будинків? Як має здійснюватися облік орендного житла: хто повинен збирати та обробляти інформацію, та які саме відомості повинні обліковуватися?
4. Чи можна передбачати можливість передачі у власність орендарю орендних будинків? Орендне житло державної та комунальної форми власності має використовуватися виключно для передачі його в найм (оренду) чи ні?
5. Хто повинен бути замовником будівництва державних та комунальних орендних будинків?
6. Який має бути порядок визначення забудовника?
Джерела фінансування орендних будинків
1. За рахунок яких джерел фінансування має формуватися фонд орендного житла (державний, місцевий бюджети, кошти приватних інвесторів)?
2. Як та за рахунок яких джерел повинен формуватися резерв на оновлення фонду орендного житла (поточний, капітальний ремонти)?
Особливості будівництва орендних будинків
1. На яких умовах мають виділятися земельні ділянки під будівництво орендних будинків?
2. Які пільги можуть надаватися забудовнику (у тому числі, податкові)?
3. Чи потрібно встановлювати вимоги до квартир в орендних будинках (площа, оздоблення, поверховість тощо)?
Управління орендним будинком
1. Як має відбиратися управитель будинку?
2. Які кваліфікаційні вимоги необхідні для управителя?
3. Як має здійснюватися взаємодія орендарів з власником орендного будинку та заінтересованими центральними, місцевими органами виконавчої влади?
4. Який має бути порядок звітності та перед ким?
5. Як має здійснюватися оподаткування операцій з управління орендним будинком та можливість пільгового оподаткування таких операцій?
6. Ким і як повинен формуватися резерв непередбачених витрат щодо орендному будинку, а також витрати на поточний та капітальний ремонти?
7. Які мають бути підстави для зміни управителя?
Умови найму
1. Чи потрібно встановлювати вимоги для користувачів орендним житлом?
2. Як має формуватися плата за користування житловими та нежитловими приміщеннями, відшкодування вартості комунальних послуг та інших витрат на утримання орендного будинку, споруд та прибудинкової території?
3. Який має бути порядок надання та оплати житлово-комунальних послуг в орендному будинку?
4. Чи мають надаватися гарантовані державою пільги та субсидія на оплату комунальних послуг в орендних будинках?
5. Чи потрібно страхувати квартири в орендних будинках, які види страхування мають бути і хто це має робити?
6. Чи має бути обов`язкова реєстрація місця проживання в таких будинках?
7. Як можна захистити інтереси орендарів?
8. Який мають бути мінімальний та максимальні строки, на які буде укладатися договір оренди?
9. Які мають бути умови дострокового розірвання договору оренди?
Участь у круглому столі візьмуть заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе, представники Мінрегіону, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства соціальної політики, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, Державної фіскальної служби, Державної іпотечної установи, Державної регуляторної служби, інших профільних відомств та організацій, BRDO, Асоціації міст України, Будівельної палати України, Конфедерації будівельників України, профспілок, бізнесу, громадськості та ЗМІ.
 
Ⓒ 2018

Зонінг: набрав чинності ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території

01 серпня 2018 року набрав чинності ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території, який було затверджено Наказом Мінрегіону №344 від 27.12.2017 року. Вказаний ДБН розроблено Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя; вводиться вперше.
Плану зонування території (зонінг) — містобудівна документація на місцевому рівні, яка визначає умови та обмеження використання території населених пунктів (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 
Також, з метою розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо регулювання забудови, проектом Закону Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №6403, передбачено введення місцевих правил регулювання забудови, невід'ємною частиною яких стають плани зонування (зонінг).

Мета зонінгу

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Зонінг населеного пункту створюється, зокрема, з метою:

 • регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
 • встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об'єктами нерухомості;
 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності з містобудівними регламентами;
 • забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту;
 • забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням.

Термінологія

 • Вид використання території — забудова та інше використання території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважні (безумовно дозволені) та супутні (допоміжні), які є дозволеними за наявності переважних видів використання.
 • Коефіцієнт забудови — відношення сумарної поверхової (загальної) площі будинків та споруд до площі земельної ділянки. Встановлюється для житлової та громадської забудови.
 • Коефіцієнт озеленення — співвідношення площі зелених насаджень (збережених і запроектованих) до загальної площі земельної ділянки (%).
 • Максимальний відсоток забудови у межах земельної ділянки — відношення сумарної площі земельної ділянки, що може бути забудована, до всієї площі земельної ділянки.
 • Мінімальна площа земельної ділянки для розміщення об'єкта — допускається не менша ніж сума площі, зайнятої існуючим чи запроектованим об'єктом будівництва, площі необхідних озеленених територій, площі для паркування автомобілів, проїздів та інших необхідних допоміжних об'єктів, призначених для обслуговування і експлуатації об'єкта згідно з зонінгом.
 • Схема зонування — картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи територіальних зон (підзон), що забезпечує визначення відповідних умов та обмежень у межах населеного пункту.
 • Містобудівний регламент — сукупність обов'язкових вимог до використання земельних ділянок, що встановлюються у межах відповідних територіальних зон і визначають дозволені види використання території земельних ділянок, граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва та реконструкції об'єктів нерухомості, обмеження використання земельних ділянок і об'єктів нерухомості, що встановлюються відповідно до законодавства України. Містобудівний регламент використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об'єктів.
ДБН Б.1.1-22:2017 містить положення аналогічні викладеним у ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій, який набирає чинності 01.09.2018 року (зокрема щодо мінімальної площі земельної ділянки, містобудівних обмежень, щодо щільності забудови та коефіцієнтів озеленення тощо).

Вид використання та його зміна

Для окремої земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту зони (підзони), на території якої ділянка знаходиться. Невідповідність наміру забудови встановленим видам дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів, зазначеним у містобудівному регламенті, означає, що його застосування у відповідній територіальній зоні не допускається.

Суттєва зміна параметрів існуючих земельних ділянок і об'єктів нерухомості, види використання і граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можлива лише шляхом приведення таких об'єктів у відповідність з містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності.

Зміна видів використання земельних ділянок і об'єктів нерухомості фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності з переліком переважних, супутніх видів забудови в межах відповідної територіальної зони за дотримання інших вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством.

Види територіальних зон, перелік видів використання земельних ділянок, параметри забудови у складі містобудівних регламентів конкретизуються в залежності від містобудівних особливостей населеного пункту, місцевих умов, рішень містобудівної документації.

Зонінг не визначає розміщення конкретних об'єктів та обсяги будівництва, а встановлює види використання території ділянок, умови та обмеження в межах визначених зон та підзон.

Зонінг та існуюча забудова

Земельні ділянки та розташовані на них об'єкти, які існували до впровадження в дію зонінгу, граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров'я людей, для навколишнього середовища, об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду.
 
 
 
Ⓒ 2018