Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів

Міністерством культури та інформаційної політики України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць».

Метою документу є затвердження порядку визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, процедури розроблення і затвердження науково-проектної (науково-дослідної) документації з визначення меж / меж та режимів використання історичного ареалу населеного місця, її складу, змісту та порядку внесення змін і надання доступу до науково-проектної документації з визначення меж і режимів використання історичного ареалу населеного місця.

Документом пропонується врегулювати:

  • порядок розробки і затвердження науково-проектної (науково-дослідної) документації з визначення меж історичного ареалу населеного місця;
  • порядок розробки і затвердження науково-проектної (науково-дослідної) документації з визначення меж і режимів використання території історичного ареалу населеного місця;
  • обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць;
  • вимоги щодо складу та змісту науково-проектної (науково-дослідної) документації з визначення меж і режимів використання території історичного ареалу населеного місця/ з визначення меж історичного ареалу населеного місця;
  • порядок внесення змін до науково-проектної (науково-дослідної) документації з визначення меж і режимів використання території історичного ареалу населеного місця;
  • визнається такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається;
  • надається доручення МКІП забезпечити до 1 січня 2030 року розробку і затвердження у встановленому порядку науково-проектної (науково-дослідної) документації з визначення меж історичних ареалів населених місць в тих історичних населених місцях, в яких не визначено у встановленому порядку меж історичних ареалів населених місць та внести пропозиції щодо актуалізації Списку історичних населених місць України.

Проект передбачає, що затверджена НПД з визначення меж історичного ареалу, НПД з визначення меж і режимів використання історичного ареалу оприлюднюється у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини – в базі інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України «Державний реєстр нерухомих пам’яток України». Інформація про затверджені межі, режими використання історичних ареалів надається у формі витягу ДЗК або містобудівного кадастру. Доступ до матеріалів НПД з визначення меж історичного ареалу, НПД з визначення меж і режимів використання історичного ареалу забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення, у тому числі у формі відкритих даних.

Обговорити вказаний документ можна в групі Містобудування в Україні.

Юрій Брикайло,

DREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2024