Влаштування пандусів без дозволів та без документів на землю (2020)

16 січня 2020 року Верховною Радою було прийнято в другому читанні Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстраційний №0863).

⭕️ Частину четверту статті 34 буде доповнено абзацом другим такого змісту:

«Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил.

Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування встановлюється Кабінетом Міністрів України».

🎯 Отже влаштування, наприклад, пандусів, стане можливим без отримання документів, що дають право на виконання будівельних робіт, а також без документів на землю.

📌 Важливо зазначити, що станом на сьогодні, дозвільні документи не вимагаються лише на улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з інвалідністю та інших маломобільнихгруп населення (згідно п. 11 Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію).

✅ Також, запропоновано внести в ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» два терміни:

🎯маломобільні групи населення — особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками.

🎯засоби безперешкодного доступу до об’єктів — інженерно-технічні, функціональні частини (елементи, конструкції) будинків, споруд будь-якого призначення, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки об’єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема пандуси, підйомники та платформи для осіб з інвалідністю, звукові системи тощо.

▶️ Потрібно зазначити, що термін «маломобільні групи населення» вже введено з 01.04.2019 року новим ДБН В.2.2-40:2018. Так, згідно ДБН В.2.2-40:2018, маломобільні групи населення (МГН) — люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

⭕️ Окрім того, законопроект передбачає, що орган державного архітектурно-будівельного контролю відмовлятиме у видачі сертифіката з підстав невідповідності об'єкта вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Відповідні зміни планується внести в частину сьому статті 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

🏠 Містобудування в Україні

ℹ️ Telegram-канал

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2020

Податок на нерухомість в 2020 році

У 2020 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховуватиметься фізичним особам — власникам об’єктів нерухомості за 2019 рік.

📎 Підпунктом 266.5.1 Податкового кодексу України передбачено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м бази оподаткування. Далі мова буде йти саме про фізичних осіб.

Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2019 року становила 4 173,00 грн. Отже, граничний розмір ставок, передбачений для розрахунку податку на нерухоме майно в 2019 році за звітний 2019 рік, не повинен перевищувати 62,60 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

📍Нижче буде наведено ставки податку на нерухомість (за 2019 рік), відмінну від земельної ділянки, для міст Києва, Борисполя та Броварів, які у грошовому еквіваленті можуть відрізнятися у 30 разів! А також буде наведено інформацію про пільги щодо сплати податку на нерухоме майно.

📌 Зведена інформація про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що встановлені для фізичних осіб на 2019 рік (Київська область), а також реквізити рішень, якими встановлено ставки та пільги!

База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

❗️Сума податку збільшується на 25000,00 гривень на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості (його частку), за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку).

Пільги зі сплати податку (згідно ПКУ)

База оподаткування об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

 • для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;
 • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий звітний період (рік).

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:

 • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої Кодексом;
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Деякі сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад не тільки встановили власний розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та змінили (збільшили) граничну площу об’єктів, що звільняється від оподаткування, а також затвердили переліки об’єктів нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню (встановили власні пільги щодо сплати податку).

Об’єкти на тимчасово окупованих територіях

⭕️ Підпунктом 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” ПКУ визначено, що об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил (ООС). Нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно із статтею 266 ПКУ вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню.

Введені в експлуатацію, але не зареєстровані об’єкти

⭕️ Варто зазначити, що, наприклад, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові або дачні будинки, які прийнято (введено) в експлуатацію, але право власності на які не оформлено (не зареєстровано) у встановленому законом порядку, не є об’єктом оподаткування!

Обов’язок сплати, строки та відповідальність

Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

📌 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Обов’язок щодо сплати податку виникає у фізичних осіб протягом 60 календарних днів з моменту вручення відповідного повідомлення.

У випадку, якщо контролюючий орган не надіслав податкове повідомлення-рішення у визначений строк, платники податку звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання (підпункт 266.10.2 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).

Проте, у випадку прострочення сплати узгодженого податкового зобов’язання, передбачена відповідальність: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

▶️ Електронний кабінет ДФС

Для фізичних осіб – платників податків в Електронному кабінеті є онлайн доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Крім того, в режимі «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету платники податків – фізичні особи мають можливість перегляду даних щодо об’єктів рухомого та нерухомого майна, які є об’єктами оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі тощо), відомості про які отримані з реєстрів інших державних органів та стосовно яких сформовані податкові повідомлення-рішення.

Також за необхідністю в Електронному кабінеті за допомогою сервісу «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань по таким податкам.

Київ

⭕️ На 2019 рік в м. Києві встановлено ставку податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, у розмірі 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2019 року. При цьому, на 2019 рік Київська міська рада встановила понижувальний коефіцієнт (0,75), отже в грошовому еквіваленті розмір ставки становить 46,95 грн. за 1 кв.м бази оподаткування (для порівняння — торік сума була 55,85 грн.).

✅ Таким чином, фізична особа, яка з 01.01.2019 року є власником будинку в м. Києві площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2020 році податок на нерухомість (за 2019 рік) в розмірі 6103,50 грн (а торік — 7260,50 грн.).

📎 Згідно Рішення КМР від 23 червня 2011 року №242/5629 не є, зокрема, об'єктами оподаткування:

 1. будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 2. гуртожитки;
 3. житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Київської міської ради;
 4. об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 5. об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 6. об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.

Бориспіль

В місті Бориспіль на 2019 рік ставку податку встановлено у розмірі 0,05% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2019 року. Отже в грошовому еквіваленті розмір ставки становить 2,09 грн. за 1 кв.м бази оподаткування (торік — 1,86 грн.).

✅ Отже, фізична особа, яка з 01.01.2019 року є власником будинку в м. Бориспіль площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2020 році податок на нерухомість (за 2019 рік) в розмірі 271,70 грн.

❗️При цьому, наприклад, у с. Гора Бориспільського району ставку податку на 2019 рік встановлено у розмірі 1% (тобто в 20 разів більше, ніж в м. Бориспіль), а в с. Щасливе — у розмірі 1,5% (що в 30 разів вище, ніж в м. Бориспіль).

Бровари

В місті Бровари на 2019 рік встановлено ставку податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, у розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2019 року, тобто 20,87 грн. за 1 кв.м бази оподаткування (торік — 18,62 грн.).

✅ Отже, фізична особа, яка з 01.01.2019 року є власником будинку в м. Бровари площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2020 році податок на нерухомість (за 2019 рік) в розмірі 2713,10 грн.

📎 ⭕️ Разом із тим, у Броварах звільняються від оподаткування, зокрема:

 1. господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, які розташовані на одній земельній ділянці з житловим будинком;
 2. об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:
 • дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 • багатодітним сім’ям, не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
 • учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

 Податок на нерухомість у 2019 році

Юрій Брикайло, DREAMDIM

2020

Кількість багатоквартирних житлових будинків введених в експлуатацію з 2015 по 2019 рік та їх загальна площа

В період з 2015 по 2019 рік по всій Україні було введено в експлуатацію 3971 багатоквартирний житловий будинок загальною площею практично 54 944 473 кв.м!

📌 В зазначеному матеріалі аналізувалися лише багатоквартирні будинки (код за класифікатором ДК 018-2000 — 1122.1 та 1122.2) площею від 1000 кв.м. Вся інформація отримана з відкритих джерел (в основному з Реєстру ДАБІ).

✅ Детальні дані по 2019 року можете глянути тут.

🎯 Топ 5 міст за 2015 рік

По кількості будинків:

 1. Київ – 50 об’єктів
 2. Львів – 42 об’єкти
 3. Івано-Франківськ – 31 об’єкт
 4. Хмельницький – 28 об’єктів
 5. Тернопіль – 23 об’єкти

По кількості кв.м:

 1. Київ – 1 948 852 кв.м
 2. Львів – 475 900 кв.м
 3. Одеса – 455 994 кв.м
 4. Івано-Франківськ – 330 444 кв.м
 5. Хмельницький – 271 103 кв.м

🎯 Топ 5 міст за 2016 рік

По кількості будинків:

 1. Київ – 104 об’єкти
 2. Львів – 78 об’єктів
 3. Хмельницький – 52 об’єкти
 4. Харків – 48 об’єктів
 5. Ірпінь – 46 об’єктів

По кількості кв.м:

 1. Київ – 2 552 583 кв.м
 2. Львів – 829 015 кв.м
 3. Харків – 660 128 кв.м
 4. Одеса – 579 086 кв.м
 5. Хмельницький – 495 031 кв.м

🎯 Топ 5 міст за 2017 рік

По кількості будинків:

 1. Київ – 146 об’єктів
 2. Львів – 75 об’єктів
 3. Хмельницький – 53 об’єкти
 4. Ірпінь – 50 об’єктів
 5. Харків – 47 об’єктів

По кількості кв.м:

 1. Київ – 3 535 601 кв.м
 2. Львів – 964 540 кв.м
 3. Одеса – 687 897 кв.м
 4. Харків – 583 123 кв.м
 5. Хмельницький – 466 662 кв.м

🎯 Топ 5 міст за 2018 рік

По кількості будинків:

 1. Київ – 76 об’єктів
 2. Харків – 73 об’єкти
 3. Львів – 69 об’єктів
 4. Ірпінь – 40 об’єктів
 5. Хмельницький – 36 об’єктів

По кількості кв.м:

 1. Київ – 3 582 307 кв.м
 2. Харків – 2 130 791 кв.м
 3. Львів – 759 407 кв.м
 4. Хмельницький – 372 811 кв.м
 5. Одеса – 361 169 кв.м

🎯 Топ 5 міст за 2019 рік

По кількості будинків:

 1. Львів – 89 об’єктів
 2. Київ – 58 об’єктів
 3. Івано-Франківськ – 36 об’єкти
 4. Дніпро – 30 об’єктів
 5. Харків – 30 об’єктів

По кількості кв.м:

 1. Київ – 2 134 469 кв.м
 2. Львів – 1 098 400 кв.м
 3. Івано-Франківськ — 464 366 кв.м
 4. Харків – 439 058 кв.м
 5. Одеса – 434 192 кв.м

✅ Детальніші дані по 2019 року можете глянути тут.

🏠 Містобудування в Україні

ℹ️ Telegram-канал

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2020

В 2019 році введено в експлуатацію 775 багатоквартирних будинків площею більше 11 000 000 кв.м

26 грудня 2019 року на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних нарешті було опубліковано дані Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (Реєстр ДАБІ).

Наразі на основі інформації з Реєстру ДАБІ, а також наявних архівних даних, мною підготовлено кілька статистичних та аналітичних матеріалів.

Також вже створено систему, яка дозволить усім бажаючим автоматично формувати статистику за певними критеріями. Вказану систему буде презентовано ближчим часом!

Багатоквартирні будинки: Україна, 2019 рік

В період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року по всій території України було введено в експлуатацію 775 багатоквартирних житлових будинків загальною площею більше 11 мільйонів кв.м!

📌 В зазначеному матеріалі аналізувалися лише багатоквартирні будинки (код за класифікатором ДК 018-2000 — 1122.1 та 1122.2) площею від 1000 кв.м.

🎯 П'ятірка лідерів по кількості багатоквартирних будинків:

 • Київська область — 149 будинків площею більше 1 800 000 кв.м;
 • Львів — 95 будинків площею більше 1 100 000 кв.м (з них 89 у Львові, 3 в смт Брюховичі та 3 у м. Винники);
 • Київ — 58 будинків площею більше 2 100 000 кв.м;
 • Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м;
 • Івано-Франківськ — 36 будинків площею більше 450 000 кв.м.

🎯 П'ятірка лідерів по площі багатоквартирних будинків:

 • Київ — більше 2 100 000 кв.м;
 • Київська область — більше 1 800 000 кв.м;
 • Львів — більше 1 100 000 кв.м;
 • Одеса — більше 950 000 кв.м;
 • Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.

❗️ Жодного багатоквартирного будинку не введено в експлуатацію в 2019 році в Донецьку та області, Кіровоградській області, Луганську, Миколаївській області, Сімферополі та в Криму.

⭕️ Нижче наведено інформацію по регіонам (місто + область):

🎯 Лідерами по площі тут є:

 • Київ та Київська область — 207 будинків площею більше 4 000 000 кв.м;
 • Одеса та Одеська область — 66 будинків площею більше 1 750 000 кв.м;
 • Львів та Львівська область — 133 будинки площею більше 1 400 000 кв.м.

⭕️ Якщо подивитися виключно по містам, то отримаємо наступну картину:

🎯 Абсолютним лідером по площі зданих в експлуатацію будинків є столиця України — більше 2,1 млн. кв.м.

🎯 А лідером по кількості новобудов є Львів — 95 об'єктів.

Поверховість будинків та співвідношення площі до поверховості наведено нижче:

⭕️ В 2019 році по всій Україні було введено в експлуатацію найбільше 9-16 поверхових будинків, а саме 419; загальною площею більше 6 250 000 кв.м.

Незважаючи на те, що будинків висотою 17 поверхів та вище було збудовано лише 76, їх загальна площа становить перевищує 3 000 000 кв.м.

🏢 Тут потрібно зауважити, що будинки вище 17 поверхів розміщені лише в:

 • Києві — 30 будинків площею трохи більше 1 500 000 кв.м;
 • Одесі — 16 будинків площею практично 800 000 кв.м;
 • Київській області — 19 будинків площею трохи більше 400 000 кв.м;
 • Одеська область — 4 будинки площею трохи більше 200 000 кв.м;
 • Львів — 4 будинки площею трохи більше 110 000 кв.м;
 • Харків — 2 будинки площею практично 60 000 кв.м;
 • Дніпро — 1 будинок площею більше 20 000 кв.м.

📌 І інших містах та областях в 2019 році багатоквартирні житлові будинки висотою 17 та більше поверхів не здавалися в експлуатацію.

🏠 Містобудування в Україні

ℹ️ Telegram-канал

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2020

Незареєстрована ДАБІ декларація не може бути підставою для притягнення до відповідальності

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у Постанові від 21.11.2019 року по справі №522/5593/17 щодо визнання протиправними та скасування припису і постанови про накладання штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, прийшов до наступних висновків:

Відповідно до частин 1, 2 статті 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI (далі — Закон) право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах, що належать до I-III категорій складності (наразі мова вже має йти про класи наслідків СС1-СС2), підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт. Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт проводить орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня надходження декларації.  

Згідно з пунктом 8 статті 36 Закону замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.

У відповідності до п.п. 5, 7 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 року № 553, державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у порядку проведення планових та позапланових перевірок за територіальним принципом. Підставами для проведення позапланової перевірки, серед іншого, є необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у повідомленні та декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів.

❗️ Системний аналіз вказаних норм дає підстави для висновку, що поняття «подання декларації» за своїм змістом та правовими наслідками відрізняється від поняття «надходження декларації».

⭕️ При цьому, поняття «подання декларації» як складова підстав для відповідальності за повноту та достовірність зазначених в ній даних включає і реєстрацію (прийняття) Інспекцією (ДАБІ) цієї декларації.

❗️ У разі використання Інспекцією свого права на відмову у реєстрації декларації та повернення її для виправлення виявлених недоліків, така декларація не може вважатися поданою та, в свою чергу, бути підставою для притягнення до відповідальності, передбаченої Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», за порушення норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 2 червня 2015 року по справі №816/6496/13а і колегія суддів не вбачає підстав від неї відступати.

З огляду на викладене, колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про відсутність правових підстав для притягнення позивача до відповідальності за абз.4 п.4 ч.2 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

📌 Містобудування, земельне право та ДАБІ: судова практика за 2019 рік

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2020