Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану

Сьогодні, 29 квітня 2022 року, набрав чинності Наказ Мінагрополітики від 11.04.2022 року №219, яким затверджено форми книги реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану.

✔ Книга реєстрації ведеться районною військовою адміністрацією.

✔ Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану ведеться в паперовій та електронній формі.

✔ Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану складається з трьох розділів:

  • Розділ 1 «Договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування»;
  • Розділ 2 «Договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду постійними користувачами, емфітевтами»;
  • Розділ 3 «Договори про передачу права землекористування».✔ Кожний том відкривається та закривається щопонеділка о 9.00 та протягом трьох днів передається електронною пошту на офіційні електронні адреси центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (або визначеного ним територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його управління).

✔ У місячний строк з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних окремих її місцевостях книги реєстрації землеволодінь і землекористувань передаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (або визначеного ним територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його управління).

 

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022

Зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

19 квітня 2022 року Постановою КМУ №470 було внесено зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи:

  • Абзац перший пункту 3 доповнити  реченнями такого змісту: “Під час дії воєнного стану розроблення проектів будівництва з капітального  ремонту об’єктів (незалежно від класу наслідків (відповідальності), пошкоджених в результаті воєнних дій, допускається здійснювати у складі дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт, пояснювальної записки, в якій зазначаються умови виконання робіт, та кошторисної документації на підставі звіту за результатами обстеження, розробленого відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою КМУ від 12 квітня 2017 р. № 257. Зазначений звіт повинен містити висновок про технічний стан об’єкта, відомість пошкоджених (зруйнованих) конструкцій, інженерних систем (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень, їх технічного стану), а також рекомендовані заходи з відновлення експлуатаційної придатності об’єкта. Рішення щодо обсягу проектної документації (щодо можливості розроблення проекту будівництва у складі дефектного акта, пояснювальної записки та кошторисної документації) приймається головним архітектором проекту та/або головним інженером проекту за погодженням із замовником, що зазначається у завданні на проектування.”.
  • Абзац четвертий пункту 10 після цифр і слів “300 тис. гривень” доповнити словами і цифрою “, а під час дії воєнного стану — 1 млн. гривень”.Завдання на проектування може створюватися у формі електронного документа

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022

Порядок обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва — зміни 2022

11 квітня 2022 року набрали чинності зміни до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва.

Відтепер вказаний Порядок застосовується під час проведення обстеження пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів об’єктів (далі — пошкоджені об’єкти) з метою прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів із відновлення.Також змінами до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва передбачено:

  • механізм обстеження об’єктів для визначення можливості реконструкції існуючих об’єктів з метою зміни функціонального призначення, зокрема, «перепрофілювання» існуючих будівель для проживання евакуйованого населення, внутрішньо переміщених осіб;
  • розширення кола виконавців робіт з обстеження пошкоджених об’єктів – на період дії в Україні правового режиму воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів (...залучаються відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат архітектора за напрямом “архітектурне об’ємне проектування”, або підприємства, установи та організації, у складі яких є такі виконавці. При цьому складення паспорта об’єкта або внесення змін до нього не вимагається).

Обстеження будівель та споруд здійснюватиметься після виконання робіт із розмінування, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Текст змін.

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022