Земельний податок 2019: ставки, пільги, відповідальність

Земельний податок у 2019 році мають сплачувати власники земельних ділянок (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні та юридичні особи (ст. 14.1.72 Податкового кодексу України, ст. 269.1 ПКУ).

 

Об'єктами оподаткування земельним податком є:
 • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 • земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Розмір (ставка) земельного податку

Органи місцевого самоврядування самостійно встанoвлюють ставки плати за землю тa пільги щодо земельного податку, щo сплачується на відповідній території.

 

📎 Відповідні рішення мають бути оприлюднені та, як правило, бути доступними онлайн — на сайтах відповідних органів або на сайті Державної фіскальної служби України. 1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель — не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
 2. Ставка податку встановлюєтьcя у розмірі нe більше 12 відсотків їx нормативної грошової оцінки зa земельні ділянки, якi перебувають у постійному користуванні cуб'єктів господарювання (крiм державної тa комунальної форм власності).
 3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються:
 • за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, – у розмірі не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області,
 • для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі,
 • для лісових земель – не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки площі ріллі.
📌 Встановлені відповідним органом ставки земельного податку на 2019 рік діятимуть виключно за умови, що такий орган прийняв рішення і офіційно його оприлюднив до 15.07.2018 року! В противному випадку, застосовуватимуться ставки, які діяли у 2018 році.

✅ В місті Києві ставки земельного податку затверджені Рішенням КМР від 23 червня 2011 року N 242/5629 Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві.

Пільги по сплаті земельного податку

У 2018 році було внесено зміни до ст. 281 Податкового кодексу України щодо пільг по сплаті земельного податку, згідно з якими було, зокрема, скасовано обмеження застосування пільги із сплати земельного податку фізичним особам лише до однієї ділянки.
⭕️ Так, згідно ст. 281 ПКУ, від сплати земельного податку у 2019 році звільняються:
⭕️ Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
 • для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;
 • для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;
 • для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;
 • для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
📍 Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 статті 281 ПКУ, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.Строк сплати податку

⭕️ Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності на земельну ділянку, а у разі припинення права власності або користування земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності у поточному році.
⭕️ Земельний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів.

 

Базовим податковим (звітним) періодом для сплати земельного податку є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Відповідальність та звільнення від неї

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
 • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
 • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
⭕️ Фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання, у разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у встановлені строки (ст. 287 ПКУ).
 
 
 
Ⓒ 2019

 

Запровадження нової експертизи проектів будівництва та вдосконалення зонування територій

З метою удосконалення законодавства, що діє у сфері містобудівної діяльності та цивільного захисту, підвищення рівня надійності об’єктів будівництва, зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проведення експертизи проектів будівництва та зонування територій за рівнями ризиків виникнення надзвичайних ситуацій».

⭕️ Проектом Закону передбачено внесення змін до Кодексу цивільного захисту України та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою:

 • запровадження експертизи проектної документації об’єктів будівництва щодо дотримання в ній вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ)
 • виправлення термінологічних розбіжностей шляхом використання терміну «зонування» на заміну терміну «районування» (стосовно територій)
 • встановлення повноважень Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку проведення зонування територій за результатами визначення рівнів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з наявністю об’єктів підвищеної небезпеки, а також впливом небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів.

✅ З 15.02.2019 року спрощено порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

Станом на сьогодні

⭕️ Кодексом цивільного захисту України передбачено розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів містобудівної та проектної документації, їх реалізація під час будівництва і експлуатації.

Вимоги ІТЗ ЦЗ, дотримання яких обов’язкове під час розроблення містобудівної та проектної документації, визначаються відповідно до Закону України «Про будівельні норми».

⭕️ Кодексом та Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено проведення експертизи щодо дотримання вимог у сфері цивільного захисту:

 • проектів містобудівної документації – у частині додержання вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки;
 • проектів будівництва в частині додержання вимог нормативно-правових актів з питань техногенної, пожежної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності.

Проведення експертизи містобудівної та проектної документації об’єктів будівництва щодо врахування в ній вимог ІТЗ ЦЗ на цей час не передбачено, що збільшує ризики виникнення надзвичайних ситуацій та становить загрозу для населення під час будівництва та експлуатації об’єктів.

⭕️ Кодексом також передбачено проведення районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і небезпечних геологічних, гідрологічних та метеорологічних явищ і процесів, а також ризику виникнення  надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними.

Разом з тим порядок проведення районування територій та визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, а також орган, що має його визначати, на сьогодні законодавством не встановлені. Поруч із цим, ЗУ«Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено проведення зонування, а не районування територій.

 

Ⓒ 2019

Скасування обмеження щодо максимальної висоти торговельних залів

ПАТ «КиївЗНДІЕП» розроблена Зміна № 1 ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі, яка передбачає норму, що дозволяє збільшувати висоту поверхів із торговельними залами за умови наявності відповідного обґрунтування з приводу механізації, обладнання, та конструкцій.

⭕️ При цьому, мінімальна висота від підлоги до стелі має складати не менше 3 м, а для двосвітних торговельних залів — не менше 5,8 м за наявності антресолей. 

«Сьогодні, згідно з чинними нормами, можлива максимальна висота торговельних залів у ТРЦ та інших закладах торгівлі обмежується. Так, для торговельних залів з площею понад 400 кв. м її можна підвищувати за відповідного обґрунтування до 3,6 м, для залів понад 1000 кв. м — до 4,8 м. Проте в сучасних умовах під час реалізації цікавих архітектурних проектів дотримання цих вимог не завжди можливе. Тому, оновлюючи цей ДБН, ми вирішили прибрати вимогу щодо максимальної висоти торговельних залів і запровадити можливість проектувати їх будь-якої висоти. Це дасть можливість підприємцям будувати сучасні та цікаві об’єкти, а відвідувачам — отримувати торговельні послуги в більш сучасних та комфортних приміщеннях», — повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.


Розроблені Зміни вже затверджено, і вони вступлять в дію орієнтовно через 3 місяці після офіційного опублікування.

 

📌 Перелік ДБН, які планується оновити (змінити) в 2019 році

 

Ⓒ 2019