Смуги відведення автомобільних доріг: влаштування заїздів та виїздів, прокладення комунікацій, заборона реклами

25 серпня 2022 року до Верховної Ради України було направлено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання (реєстраційний №7696).

Метою вказаного законопроекту є врегулювання в правовому полі питань використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання для влаштування заїздів/виїздів та перехідношвидкісних смуг до об’єктів дорожнього сервісу та/або для перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережами.

Влаштування заїздів/виїздів та прокладення інженерних комунікацій

Наразі лише вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення розміщено більше 4,6 тисяч об’єктів дорожнього сервісу, з яких 2,8 тисяч (60 відсотків) не відповідають вимогам державних будівельних норм в частині влаштування заїздів/виїздів та перехідно-швидкісних смуг, що створює ризики виникнення дорожніх пригод з тяжкими наслідками.

Аналогічні невідповідності присутні вздовж автомобільних доріг загального користування місцевого значення на ділянках розміщення об’єктів дорожнього сервісу.

До Укравтодору постійно надходять звернення суб’єктів господарювання щодо надання дозволу на забезпечення транспортного сполучення об’єктів сервісу з автомобільними дорогами загального користування, а також їх пересічення інженерними мережами та комунікаціями.

Тобто існує об’єктивна потреба врегулювання в правовому полі питання влаштування заїздів/виїздів та перехідно-швидкісних смуг до об’єктів дорожнього сервісу з автомобільних доріг загального користування, що визначено державними будівельними нормами (ДБН В.2.3-4:2015), для створення безпечних умов дорожнього руху на ділянках розміщення об’єктів сервісу.Разом з цим прокладання інженерних комунікацій та мереж вздовж смуги відведення автомобільних доріг загального користування заборонено державними будівельними нормами (ДБН В.2.3-4:2015, Зміна №1, Зміна №2), крім перетину доріг такими комунікаціями.

📗 Велике оновлення державних будівельних норм (ДБН) — 2022

Прокладання інженерних мереж або комунікацій вздовж доріг в межах смуги відведення також має негативні наслідки, з причини наявності  охоронних зон, які встановлюються нормативно-правовими актами у цих сферах.

Наявність підземних кабельних ліній та охоронної зони не забезпечує сталого функціонування автомобільних доріг та її елементів, в тому числі належного утримання смуги відведення автомобільних доріг (розширення земляного полотна, покіс трав, розміщення зелених насаджень для снігозахисту доріг, очищення доріг від снігу на повну ширину інші роботи), а також впровадження заходів з безпеки руху (пішохідні доріжки, тротуари, велосипедні доріжки).

Використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування для влаштування заїздів/виїздів та перехідно-швидкісних смуг (додаткові елементи проїзної частини), а також перехрещення смуги відводу інженерними комунікаціями та мережами є необхідною умовою забезпечення транспортним сполученням чи інженерними комунікаціями та мережами об’єктів сервісу чи інших об’єктів забудови території.

Будівництво об’єктів дорожнього сервісу та прокладання інженерних мереж за декларативним принципом не може здійснюватися відповідно до пункту 47 Переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитись на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2010 р. №725.

Консультанти проєкту ЄС «Подальша підтримка імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Національної транспортної стратегії в Україні» зазначають, що питання приєднання до автомобільних доріг здійснюється за участю балансоутримувача на основі технічного аналізу документації та безпеки дорожнього руху (Франція, Іспанія).

Зважаючи на зазначене положення статті 37 Закону України «Про автомобільні дороги» викладено в редакції, що не протирічить положенням статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», якою визначено, що дозволи на виконання будівельних робіт видаються органами державного архітектурно-будівельного контролю (ДІАМ).

Видача зазначеного дозволу не призведе до порушення основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, що визначено частиною першою статті 3 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а лише забезпечить покращення рівня державного регулювання господарської діяльності.⭕️  Проектом Закону пропонується заборонити розміщення у межах смуги відведення об’єктів, які не є складовими автомобільних доріг загального користування, крім улаштування заїздів/виїздів та перехідношвидкісних смуг до об’єктів дорожнього сервісу та до об’єктів забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) відповідно до містобудівної документації та перехрещення автомобільних доріг інженерними комунікаціями та мережами. Розміщення у межах смуги відведення інших об’єктів, які не є складовими автомобільних доріг загального користування, пропонується заборонити.

Законопроект передбачає зміну визначення терміну «об'єкти дорожнього сервісу» — спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчики для стоянки транспортних засобів, майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, готелі, кемпінги, торговельні пункти (у тому числі малі архітектурні форми), автозаправні комплекси, складські комплекси, пункти медичної та технічно-евакуаційної допомоги, пункти миття транспортних засобів, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, а також інші об'єкти, на яких здійснюється обслуговування учасників дорожнього руху та які розміщуються на землях дорожнього господарства або на землях суміжних із землями дорожнього господарства та потребують їх використання для заїзду та виїзду на автомобільну дорогу.

Об’єкти дорожнього сервісу не є складовими частинами автомобільної дороги загального користування, крім випадків, якщо замовником їх будівництва чи розміщення у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування є власник чи орган управління цих автомобільних доріг загального користування.

⭕️   Зокрема, законопроектом запропоновано викласти в новій редакції статті 37 та 38 ЗУ «Про автомобільні дороги», а саме:

✔ 1. Стаття 37. Використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання (поточна назва статті «Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах»)

Використання смуги відведення автомобільних доріг суб’єктами господарювання для влаштування заїзду/виїзду, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта дорожнього сервісу табо на перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережами здійснюється на платній основі згідно з дозволом органу управління автомобільними дорогами загального користування (далі — дозвільний орган), у порядку затвердженому КМУ.

...

Дозвіл є підставою для розроблення проєктної документації на розміщення суб’єктом господарювання об’єкта сервісу чи прокладання інженерних комунікації та мереж вздовж автомобільних доріг загального користування, яка затверджується у порядку, визначеному ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Для отримання дозволу суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подається заява, до якої додаються проектна документації на влаштування заїзду/виїзду та перехідно-швидкісних смуг із схемою організації дорожнього руху та/або на перехрещення автомобільної дороги загального користування інженерними комунікаціями та мережами.

...

Під час реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування перенесення заїздів/виїздів, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта дорожнього сервісу, а також інженерних комунікацій та мереж в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування здійснюється за рахунок їх власника, про що дозвільний орган письмово інформує суб’єкта звернення не пізніше ніж за один місяць до початку проведення зазначених робіт.

В проектах будівництва нових чи реконструкції існуючих інженерних мереж та комунікацій слід передбачати їх прокладання за межами смуги відведення автомобільної дороги загального користування.

...

Вимоги цієї статті поширюються на суб’єктів господарювання, які мають намір використовувати смугу відведення автомобільних доріг загального користування для влаштування заїздів/виїздів, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) відповідно
до містобудівної документації та/або на перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережам.

Законопроєктом встановлюється видача дозволу протягом 15 робочих днів та на платній основі.✔ 2. Окрім того, після набрання чинності вказаним Законом, розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування забороняється❗️

Закон має набрати чинність з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

✔ 3. Також після набрання чинності Законом:

  • суб’єктам господарювання протягом трьох років, у разі необхідності, привести до вимог державних будівельних норм параметри заїздів/виїздів та перехідно-швидкісних смуг влаштованих до об’єктів дорожнього сервісу після 2012 року та отримати дозвіл органу управління автомобільними дорогами загального користування;
  • демонтаж рекламоносіїв, розміщених у смузі відведення автомобільних доріг загального користування, здійснюється власниками таких рекламоносіїв після закінчення строку дії відповідного дозволу, виданого дозвільним органом відповідно до Закону України «Про рекламу»;
  • демонтаж рекламоносіїв встановлених в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування без дозволу здійснюється власниками автомобільних доріг загального користування;
  • дозволи на розміщення рекламоносіїв в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування з необмеженим строком дії підлягають обов’язковому перегляду відповідним дозвільним органом відповідно до Закону України «Про рекламу» з визначенням обмеженого строку дії такого дозволу до трьох років.

Ідентичний законопроект вже розглядався на початку цього року.

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022

Велике оновлення державних будівельних норм (ДБН) — 2022

З 01 вересня 2022 року набере чинність 11 нових ДБН та зміни до ще 14 існуючих державних будівельних норм!

А з 01 жовтня 2022 року набере чинність ще три документи: ДБН Б.1.1-13:2021 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, ДБН Б.1.1-14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні та ДБН Б.2.2-3:2021 Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту (хоча текст цього документу досі не оприлюднено ні на сайті Мінрегіону, ні в ЄДЕССБ❗️).

✅ Нові та оновлені ДБН 2022

✔ ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) (BN01:6644—7432-9782-8367, Наказ Мінрегіону №366 від 30.12.2021 року). На заміну ДБН А.2.2-1-2003

ДБН В.1.2-6:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість (BN01:0240—2383-1851-9611, Наказ №366). На заміну ДБН В.1.2-8-2008

ДБН В.1.2-7:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека (BN01:6632—5616-5489-2049, Наказ №366). На заміну ДБН В.1.2-7-2008

ДБН В.1.2-8:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров’я та захист довкілля (BN01:5791—7254-6353-7623, Наказ №366). На заміну ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації (BN01:5801—3458-8829-0668, Наказ №366). На заміну ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації (BN01:6635—1742-2813-3790, Наказ №366). На заміну ДБН В.1.2-10:2008

ДБН В.1.2-11:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність (BN01:6642—2299-1987-6569, Наказ №366). На заміну ДБН В.2.6-11:2008

ДБН В.2.2-42:2021 Споруди холодильників. Основи проектування (BN01:5778—1989-6735-5317, Наказ Мінрегіону №365 від 30.12.2021 року). Новий ДБН!

ДБН В.2.2-43:2021 Складські будівлі. Основні положення (BN01:5233—9728-3997-4524, Наказ Мінрегіону №367 від 30.12.2021 року). На заміну СНиП 2.11.01-85* «Складские здания»

✔ ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель (BN01:0295—4277-0874-8932, Наказ №366). На заміну ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-221:2021 Конструкції силосів з гофрованою стінкою для зерна. Основні положення (BN01:5243—0703-5245-9359, Наказ №367). На заміну ДБН В.2.2-8-98 в частині конструкцій сталевих силосів✅ Зміни до ДБН 2022

Зміна №2 ДБН А.1.1-94-2010 «Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення (BN01:9470—1529-1371-6318, Наказ №365)

Зміна №1 ДБН А.2.2-14-2016 Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування (BN01:9550—3930-0268-9925, Наказ №366)

Зміна №1 ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд (BN01:5783—5518-5556-0325, Наказ №365)

Зміна №1 ДБН В.2.2-3:2018 Будинки та споруди. Заклади освіти (BN01:5909—4890-7955-1987, Наказ №366)

Зміна №1 ДБН В.2.2-4:2018 Будинки та споруди. Заклади дошкільної освіти (BN01:5912—4641-4970-9920, Наказ №366)

Зміна №3 ДБН Б.2.2-5-2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій (BN01:5916—4176-6710-6707, Наказ №366)

Зміна №1 ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення (BN01:9442—6065-6215-0328, Наказ №365)

Зміна №1 ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення (BN01:0236—1125-8300-1492, Наказ №365)

Зміна №1 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення (BN01:5905—9742-6118-8115, Наказ №365)

Зміна №1 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів (BN01:0251—3981-2833-8330, Наказ Мінрегіону №367 від 30.12.2021 року)

Зміна №3 ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів (BN01:5773—3391-3636-2116, Накакз №366)

Зміна №3 ДБН В.2.3-18:2007 Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проєктування (BN01:5808—3377-6789-2247, Наказ №367).

Зміна №1 ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції (BN01:5819—1389-9827-3506, Наказ №367)

Зміна №1 ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування (BN01:5805—2851-6182-9441, Наказ №365)Щодо набрання чинності ДБН та змінами

Останнім часом часто виникає питання чи наберуть чинності вказані ДБН та зміни до них під час дії воєнного стану, чи це має відбутися після його припинення/скасування?

Вказані вище норми затверджені кількома наказами Мінрегіону: наказом №365 від 30.12.2021 року, наказом №366 від 30.12.2021 року та наказом №367 від 30.12.2021 року.

Відповідно до п. 2 кожного із вищезазнаених наказів Мінрегіону (365, 366 та 367), затверджені цими наказами ДБН та зміни набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

При цьому самі накази №365, 366 та 367 мали набрати чинність 01.02.2022 року.

Проте наказом Мнірегіону №22 від 31.01.2022 року було внесено зміни до наказів №365, 366 та 367, відповідно до яких вказані накази мали нарати чинності 01.04.2022 року.

Після цього, наказом №62 дату набрання чинності наказами Мінрегіону №365, 366 та 367 від 30.12.2021 року було визначено наступним чином: через 30 календарних днів з наступного дня після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Пізніше, 16.05.2022 року Мінрегіон своїм наказом №72 знову змінив дату набрання чинності наказами №365, 366 та 367 про затвердження ДБН на 15 травня 2022 року.

Таким чином, вказані вище Державні будівельні норми (ДБН) та зміни до них мають набрати чинності не через 30 днів після припинення або скасування воєнного стану, а через 90 днів з дня реєстрації норм та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва!

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022

Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях — ДБН Б.1.1-13:2021 (з 01.10.2022)

01 жовтня 2022 року набирає чинності ДБН Б.1.1-13:2021 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях.

Вказаний документ розроблено на заміну ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на
державному та регіональному рівнях
.Щодо набрання чинності вказаним ДБН

Норми затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 року №367 та наказами від 31.01.2022 року №22, від 08.04.2022 року №62, від 16.05.2022 року №72, і на сайті Мінрегіону зазначено, що ДБН Б.1.1-14:2021 має «набрати чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-10-01)».

Відповідно до п. 2 Наказу Мінрегіону №367, ДБН Б.1.1-14:2021 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Сам Наказ №367 мав набрати чинність 01.02.2022 року.

Проте наказом Мнірегіону №22 від 31.01.2022 року було внесено зміни до наказу №367, відповідно до яких наказ №367 про затвердження ДБН набере чинності 01.04.2022 року.

Після цього, наказом №62 дату набрання чинності наказом про затвердження ДБН Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, було визначено наступним чином: через 30 календарних днів з наступного дня після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Пізніше, 16.05.2022 року Мінрегіон своїм наказом №72 знову змінив дату набрання чинності наказу про затвердження ДБН на 15 травня 2022 року.

Таким чином, ДБН Б.1.1-13:2021 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях має набрати чинності не через 30 днів після закінчення дії воєнного стану, а через 90 днів з дня реєстрації норм та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва!

Номер ДБН в ЄДЕССБ: BN01:0261—4485-9082-0985

ДБН Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

Вказаний ДБН встановлює вимоги до складу та змісту містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, і є обов'язковим для застосування органами державної виконавчої влади,
органамимісцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

Основною метою розробки нового ДБН є приведення ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях у відповідність з оновленою законодавчому базою у сфері містобудування, зокрема Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також положеннями адміністративно-територіальної реформи та реформи децентралізації, забезпечення можливостей внесення містобудівної документації на державному та регіональному рівні до
містобудівного кадастру.

✅  Також з 01.10.2022 року набирає чинності новий Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні (новий ДБН Б.1.1-14:2021)

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022