Порядок розроблення містобудівної документації змінено!

27 вересня 2019 року набрав чинності Наказ Мінрегіону №171 від 01.08.2019 року «Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації».

⭕️ Так, з 27.09.2019 року:

🎯 Порядок доповнено абзацами, які деталізують часові та якісні аспекти оприлюднення містобудівної документації на місцевому рівні:

✅ Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, відповідна місцева державна адміністрація забезпечують оприлюднення містобудівної документації на місцевому рівні протягом 10 робочих днів з дня її затвердження. 

✅ Графічні матеріали містобудівної документації оприлюднюються у форматах файлів, які підтримують векторну графіку та дозволяють їх копіювання.

🎯 Порядок доповнено підставою для внесення змін у містобудівну документацію у разі змін у містобудівній документації вищого рівня.🎯 Також Порядок доповнено пунктом 5.3, який регламентує, що внесення змін до містобудівної документації чи окремих її розділів здійснюється шляхом розроблення проекту змін до такої містобудівної документації, який після затвердження стає її невід’ємною частиною.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Скасування мораторію на продаж землі з 01.10.2020

20 вересня 2019 року Мінекономрозвитку оприлюднило проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, яким визначаються особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки:

🎯 з 01.10.2020 скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності;🎯 визначається суб’єктний склад осіб, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року;

🎯 встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки;

🎯 встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб. Обмеження не допускають набуття у власність більше 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України;

🎯 забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки;

🎯 передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав;

🎯 забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок;

❗️ Закон України “Про санкції” доповнюється новим видом санкцій “заборона на набуття у власність земельних ділянок”.

Такі санкції вводяться рішенням Президента України за поданням Ради національної безпеки та оборони України та затверджуються постановою Верховної Ради України. Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні і фізичні особи.

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

В зонах охорони пам'яток та історичних ареалів забороняється проведення будівельних робіт без дозволу органу охорони культурної спадщини

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у своїй Постанові від 21.08.2019 року по справі №826/12524/18 щодо законності будівництва в безпосередній близькості до охоронної (буферної) зони об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — ансамблю Києво-Печерської Лаври, в межах Центрального історичного ареалу, в зоні регулювання забудови І категорії, в ландшафтній охоронній зоні, без попереднього отримання дозволу в органах охорони культурної спадщини, прийшов до наступних висновків:

🎯 В зонах охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, встановлено особливий режим регулювання забудови. Зокрема, у таких зонах забороняється проведення будівельних робіт без попереднього отримання дозволу в органах охорони культурної спадщини.

🎯 Колегія суддів також враховує історико-культурну цінність об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — ансамблю Києво-Печерської Лаври, у безпосередній близькості до охоронної (буферної) зони якого розташовано земельну ділянку, на якій заплановано будівництво. Відтак, у спорі, що розглядається, індивідуальне право (інтерес), яке виражається у гарантованому частиною першою статті 42 Конституції України праві на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, протиставляється публічному інтересу, який виражається у збереженні та охоронні історико-культурної спадщини світового значення. ... Забезпечення справедливого балансу приватного та публічного інтересів у даній справі полягає у необхідності дотримання суб'єктом господарської діяльності під час виконання земельних та будівельних робіт на земельній ділянці, що знаходиться у безпосередній близькості до охоронної (буферної) зони об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — ансамблю Києво-Печерської Лаври та у межах Центрального історичного ареалу міста Києва, вимог законодавства про охорону культурної спадщини, визначених, зокрема, ЗУ «Про охорону культурної спадщини».🎯 Під час здійснення охорони культурної спадщини уповноважені органи державної влади керуються у своїй діяльності приписами спеціального закону, а саме - ЗУ «Про охорону культурної спадщини», зокрема, якщо предметом охоронних заходів є забезпечення збереження характерних властивостей об'єкта культурної спадщини; а не положеннями ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який слід застосовувати до правовідносин, що виникають у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарської діяльності вимог законодавства у відповідній сфері (предметом регулювання цього закону є повноваження органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб, межі та порядок реалізації цих повноважень).

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019