Брокерська діяльність у сфері нерухомості (2023)

Фонд державного майна України розробив та подав (20.02.2023 року) на погодження в Державну регуляторну службу новий проєкт Закону «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості».

🎯 Нижче буде аналіз нового проєкту та його порівняння з останньою редакцією (про яку детальніше можна прочитати в попередньому матеріалі).

Пояснювальна записка фактично лишилася без змін, тому дублювати тут інформацію про викладені в ній тези я не буду (їх зможете знайти в статті від 2020 року).

⭕️ Що нового у вказаному проєкті?

▪️ Сфера дії: додано «управлінням нерухомістю, що належить до державної або комунальної форми власності».

▪️ Змінено термін: «агент з нерухомості — повнолітня фізична особа — громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах, та (або) фізична особа — підприємець, яка пройшла професійну підготовку відповідно до вимог цього Закону, отримала свідоцтво агента з нерухомості та інформація про яку міститься в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності».

▪️ Додано новий термін: «брокерська послуга у сфері нерухомості — це послуга, що надається суб’єктами брокерської діяльності, визначеними цим Законом, яка полягає у комплексі дій, передбачених статтею 4 цього Закону».

▪️ Змінено термін: «державний реєстр брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності — автоматизована інформаційно-комунікаційна система збирання, накопичення та оброблення інформації про агентів з нерухомості, брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності, власником, держателем та розпорядником якої є Фонд державного майна України».

▪️ Змінено термін: «суб’єкт брокерської діяльності — зареєстрований в установленому законодавством порядку суб’єкт господарювання (у тому числі брокер з нерухомості — фізична особа — підприємець) незалежно від його організаційно-правової форми, у штаті якого працює хоча б один брокер з нерухомості, інформація про якого міститься в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності».

▪️ Додано новий термін: «учасники ринку нерухомості – брокер з нерухомості, суб’єкт брокерської діяльності, агент з нерухомості, визнані такими відповідно до цього Закону, а також замовник».

▪️ Доповнено наступними положеннями:

 • Терміни «бездоганна ділова репутація», «кінцевий бенефіціарний власник», «офіційний документ», «істотна участь», «члени сім’ї» вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 • Термін «декларація» вживається в цьому Законі у значені, наведеному у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 • Термін «збройна агресія» вживається в цьому Законі у значені, наведеному в Законі України «Про оборону України».

▪️ Змінено та доповнено ч .2 ст. 3:

Діяльність брокера з нерухомості, агента з нерухомості та суб’єкта брокерської діяльності регулюється цим Законом, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими актами законодавства з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості, затвердженими Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України, кодексом етики та стандартами практики агента з нерухомості та брокера з нерухомості.

Кодекс етики та стандарти практики агента з нерухомості та брокера з нерухомості розробляються із залученням саморегулівних організацій та затверджуються Фондом державного майна України.

Діяльність саморегулівних організацій регулюється цим Законом та іншими актами законодавства з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості.

▪️ Змінено ч. 1 ст. 4:

Брокерська послуга у сфері нерухомості надається суб’єктами брокерської діяльності та полягає у комплексі дій, спрямованих на:

 • підготовку і супровід переходу права власності на нерухомість, якою замовник володіє або має право розпоряджатися на законних підставах;
 • підготовку і супровід переходу права користування нерухомістю — передачу в оренду (найм) нерухомості, якою замовник володіє або має право розпоряджатися на законних підставах;
 • управління нерухомістю відповідно до вимог Цивільного кодексу України, за винятком випадків, встановлених законом;
 • надання консультаційно-інформаційних послуг, пов’язаних з операціями з нерухомістю (продаж, купівля, оренда (найм) тощо).

▪️ Доповнено ч. 1 ст. 5:

Агентом з нерухомості не може бути особа, яка має громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

▪️ Частина 1 ст. 7 змінена:

Брокером з нерухомості не може бути особа, яка:

 1. не має бездоганної ділової репутації;
 2. визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
 3. позбавлена права на заняття брокерською діяльністю протягом двох років з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката;
 4. має громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

▪️ Змінено статтю 9 Професійна підготовка

▪️ Збільшено плату за видачу кваліфікаційного сертифіката або його дубліката: з 10 до 20 відсотків.

Розмір плати за видачу кваліфікаційного сертифіката або його дубліката становить 20 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому справляється зазначена плата. Кошти за сплату кваліфікаційного сертифіката або його дубліката спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

▪️ Змінено статтю 13 Порядок реєстрації суб’єктів господарювання в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності

Реєстрація суб’єктів брокерської діяльності здійснюється Фондом державного майна України в порядку, встановленому Фондом державного майна України, на підставі декларації, поданої суб’єктом господарювання.

Розгляд, перевірка декларації та реєстрація в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності здійснюється Фондом державного майна України у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів від дати подання декларації.

▪️ Змінено статтю 14 Державний реєстр брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності

Зокрема, інформація з реєстру стає відкритою (без стягнення плати, як передбачав попередній проєкт).

▪️ Розширено Повноваження органу, який здійснює державне регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості

▪️ Встановлено розмір плати за надання, продовження статусу саморегулівної організації становить 20 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому стягується зазначена плата, та спрямовується відповідно до вимог законодавства.

▪️ Суттєво змінено статтю Реклама суб’єктів брокерської діяльності

▪️ Проєкт доповнено статтею статтею 25 Відповідальність суб’єктів брокерської діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

▪️ На відміну від попереднього проєкту, цей (Закон) набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування (було «через 18 місяців»).

▪️ Проєктом передбачено внести наступні зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — пункт 2 частини першої статті 10 викласти у такій редакції:

«2) суб’єктами брокерської діяльності під час надання брокерської послуги у сфер нерухомості, зокрема, здійснення операцій з нерухомим майном, надання консультаційних послуг, підготовці та/або вчиненні правочинів щодо купівлі-продажу або надання в оренду нерухомого майна, якщо щомісячна сума орендної плати дорівнює або перевищує суму (прим. 400 тисяч гривень), визначену частиною першою статті 20 цього Закону».

Обговорити цей та інші проєкти законів можна в групі Містобудування в Україні.

Юрій Брикайло,

DREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2023

 

Закон не зобов'язує інспекцію проводити перевірку, якщо недостовірність даних є очевидною

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у Постанові від 20.07.2022 року по справі №640/18400/18 щодо визнання протиправним та скасування наказу органу державного архітектурно-будівельного контролю про скасування права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, прийшов до наступних висновків:

Позивач стверджує, що оскаржуваний наказ виданий не за результатами здійснення архітектурно-будівельного контролю, а на підставі листа Міністерства культури України, листа Головного управління Держгеокадастру та акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об'єктом.

Вважає, що інформація, отримана від таких органів по своїй суті не є формою державного архітектурно-будівельного контролю, а тому не може бути підставою для прийняття рішення про скасування права на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

За позицією позивача, відповідачем порушено процедуру видання наказу про скасування права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі поданих повідомлень, зокрема: видання оскаржуваного наказу без проведення архітектурно-будівельного контролю та без належного оформлення його результатів.

Звертає увагу, що відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки зазначено про намір забудови «Будівництво житлового будинку», цільове призначення земельної ділянки «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівль і споруд (присадибна ділянка), функціональне призначення земельної ділянки : «територія житлової садибної забудови — відповідно до Генерального плану міста та проекту планування його приміської зони  на період до 2020 року; площа забудови 565,52 кв.м., кількість поверхів — 4 пов.

Стверджує, що чинне законодавство не розрізняє цільового призначення земельної ділянки залежно від поверховості забудови та кількості квартир та згідно із статтею 19 Земельного кодексу України це є землями житлової та громадської забудови незалежно від поверховості забудови та запланованої кількості квартир.

За позицією позивача, наявність даних, які не свідчать про самочинне будівництво, не є підставою для скасування реєстрації повідомлення, однак може бути підставою для притягнення до відповідальності іншого характеру.

ℹ️ Огляд судової практики КАС ВС у спорах, що виникають із правовідносин у сфері архітектури та містобудування (січень 2018 – січень 2023 року)

...Частинами другою та третьою статті 39-1 Закону № 3038-VI встановлено, що у разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень реєстрація такої декларації, право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, підлягають скасуванню відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Про скасування декларації чи права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовника протягом трьох робочих днів з дня скасування.

Замовник будівництва після скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, або декларації про готовність об'єкта до експлуатації може повторно надіслати повідомлення або подати декларацію згідно з вимогами, встановленими законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 затверджено Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт (далі — Порядок № 466) згідно пункту 1 якого, цей Порядок визначає механізм набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт.

За змістом пункту 15 Порядку №466 у разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання наведених у надісланому повідомленні недостовірних даних, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень, право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, підлягає скасуванню відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю.

Право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, також може бути скасовано відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі: подання замовником заяви про скасування повідомлення про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт особисто або рекомендованим листом з повідомленням чи через електронний кабінет; отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником будівництва; встановлення під час проведення перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об`єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об`єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, шляхом видачі відповідного розпорядчого акта. Держархбудінспекція виключає з реєстру запис про реєстрацію повідомлення не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про таке скасування.

Про скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовнику протягом трьох робочих днів з дня скасування.

Замовник будівництва після скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, може повторно надіслати повідомлення згідно з вимогами, встановленими пунктом 13 цього Порядку.

Системний аналіз наведених правових норм дає підстави дійти до висновку про те, що об'єкт слід вважати самочинним будівництвом, зокрема, за наявності хоча б однієї з таких обставин: 1) об'єкт збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети; 2) об'єкт будується без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи; 3) об'єкт будується без належно затвердженого проекту з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Кожна з наведених ознак (умов) є самостійною, а відтак достатньою для визнання будівництва самочинним.

Зміст вищенаведених норм зобов'язує орган державного архітектурно-будівельного контролю скасувати право на початок виконання будівельних робіт у разі виявлення недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), наведених у зареєстрованому повідомленні, які є підставою вважати об`єкт самочинним будівництвом.

При цьому, закон не зобов'язує Інспекцію проводити перевірку, якщо недостовірність зазначених у декларації даних є очевидною. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 19 серпня 2020 року у справі №826/6660/16.

Отже, доводи позивача про те, що порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю шляхом проведення перевірок має бути дотримано й у випадку скасування реєстрації повідомлення або декларації не ґрунтується в повній мірі на вимогах законодавства.

Обговорити судову практику у спорах, що воникають із правовідносин у сфері містобудування, архітектури та земельного права можна в групі Містобудування в Україні.

Юрій Брикайло,

DREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2023

У випадку зміни замовника не потрібно вносити зміни у будівельний паспорт

Періодично у замовників виникають питання: «Чи потрібно вносити зміни у будівельний паспорт, якщо змінився замовник будівництва?»

Незважаючи на те, що чинний Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки не зобов'язує в таких випадках вновити зміни до будпаспорта, на практиці іноді виникають спірні ситуації. Нижче наводжу (скорочено) свіжу Постанову ВС КАС, яка торкається, зокрема, моментів внесння змін до будпаспорта.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у Постанові від 15.02.2023 року по справі №460/4831/21 щодо визнання незаконним та скасування рішення міської ради «Про скасування будівельних паспортів забудови земельних ділянок» в частині щодо скасування будівельного паспорту на забудову земельної ділянки позивач, прийшов до наступних висновків:

...У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або змінено інші відомості про початок виконання будівельних робіт, які містяться у Реєстрі будівельної діяльності, а також у разі коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю.

У разі якщо коригування проектної документації може вплинути на визначення адреси об'єкта нового будівництва (зміна місця розташування об'єкта, головного входу тощо), у повідомленні зазначається про необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) адреси.

У день внесення інформації, визначеної цією частиною, до Реєстру будівельної діяльності, програмні засоби електронної системи забезпечують автоматичне направлення до органу з присвоєння адреси повідомлення про необхідність зміни, присвоєння або анулювання адреси об'єкту нового будівництва.

Право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, може бути припинено відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі: 1)   подання замовником заяви про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт; 2) отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником; 3) на підставі судового рішення, що набрало законної сили.

Аналіз зазначених вище норм права дає підстави для висновку про те, що у разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику, а також у разі коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю, при цьому, у даній справі, як встановили суди, замовник, якому передано право на будівництво об'єкта (ОСОБА_1), повідомив про ці зміни, коригування проектної документації (у даному випадку будівельного паспорта) не відбулося, позаяк не потрібно було і вносити зміни до будівельного паспорта відповідно до пункту 2.2 Порядку № 103 (у разі зміни намірів забудови земельної ділянки), а тому суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про те, що рішення органу місцевого самоврядування, яким скасовано будівельний паспорт забудови земельної ділянки (проектну документацію), на підставі якого зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт та повідомлення про зміну даних внаслідок заміни замовника будівництва, не порушує права позивача (ОСОБА_1), оскільки він не був замовником будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Підсумовуючи наведене можна зазначити, що при переході права на будівництво об'єкта іншому замовнику, реєстрації повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, переходить і право на проектну документацію — будівельний паспорт, незалежно від того, хто був його замовником.

🎯 Окрім того, будівельний паспорт за своєю суттю є актом індивідуальної дії, який вичерпує свою дію шляхом реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт, а тому його скасування не породжує жодних правових наслідків — скасування будівельного паспорта: правові підстави та наслідки.

Обговорити судову практику у спорах, що воникають із правовідносин у сфері містобудування, архітектури та земельного права можна в групі Містобудування в Україні.

Юрій Брикайло,

DREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2023