Перелік відомостей про майбутні об’єкти нерухомості, які продано та які продаються

Кабінет Міністрів України 24 листопада 2022 року оприлюднив проєкт постанови «Деякі питання реалізації Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».

Документом затверджуються наступні переліки:

 • перелік основних технічних характеристик подільного об’єкта незавершеного будівництва, інформація про які розміщується на веб-сайтах замовника будівництва, девелопера будівництва (за наявності), управителя фонду фінансування будівництва (за наявності) у разі якщо будівництво об’єкта нерухомого майна (багатоквартирного будинку) здійснюється із залученням недержавних коштів (прямого або опосередкованого) фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, для подальшого набуття такими особами права власності на відповідні об’єкти нерухомого майна;
 • перелік основних конструктивних елементів та інженерного обладнання неподільного об’єкта незавершеного будівництва/подільного об’єкта незавершеного будівництва, складовою частиною якого є відповідний майбутній об’єкт нерухомості;
 • перелік основних конструктивних елементів та інженерного обладнання згідно з проектною документацією на будівництво майбутнього об’єкта нерухомості, опис яких зазначається у договорі купівлі-продажу майбутнього об’єкта нерухомості;
 • перелік відомостей про майбутні об’єкти нерухомості, які продано та які продаються, інформація про які розміщується на веб-сайтах замовника будівництва, девелопера будівництва (за наявності), управителя фонду фінансування будівництва (за наявності) у разі якщо будівництво об’єкта нерухомого майна (багатоквартирного будинку) здійснюється із залученням недержавних коштів (прямого або посередкованого) фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, для подальшого набуття такими особами права власності на відповідні об’єкти нерухомого майна.

До останнього переліку входять:

 • Ідентифікатор об’єкта будівництва
 • Номер та поверх розташування майбутнього об’єкта нерухомості
 • Загальна площа та житлова (за наявності) майбутнього об’єкта нерухомості, його функціональне призначення
 • Кількість кімнат, назва та площа, схема розміщення окремих приміщень у складі майбутнього об’єкта нерухомості
 • Відомості про факт відчуження майбутнього об’єкта нерухомості.

Обговорити вказаний проєкт можна в групі Містобудування в Україні.

Юрій Брикайло,

DREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2022

Щодо конфіскації та продажу земельних ділянок, власниками яких є громадяни країни-агресора

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації та продажу земельних ділянок, власниками яких є громадяни країни-агресора» (реєстраційний №8167-1).

Проектом акта пропонується доповнити частину сьому статті 130 Земельного кодексу України, яким заборонено продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, виключенням щодо можливості продажу земельних ділянок які конфісковані за рішенням суду.

Змінами до частини четвертої статті 145 ЗКУ запропоновано механізм врегулювання питань щодо конфіскації земельних ділянок на яких розміщено об’єкти нерухомості та визначено орган який здійснює продаж земельних ділянок разом з об’єктом нерухомості, що конфісковані за рішенням суду.

Статтю 145 ЗКУ доповнено частино п’ятою якою передбачено, що вимоги частини сьомої статті 130 Земельного кодексу України стосовно заборони продажу земельних ділянок не поширюються на земельні ділянкиконфісковані за рішенням суду.

З метою реалізації повноважень органу, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель запропоновано доповнити положення пункту «в» статті 6 ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель» у частині можливості одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз), даних, а також документів, матеріалів та іншої інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, власників і користувачів земельних ділянок. Також запропоновано закріпити норму, встановлену статтею 145 ЗКУ щодо доповнення повноважень органу, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель правом подавати до суду позови про конфіскацію земельних ділянок.

Проектом також запропоновано внесення змін до статті 3 ЗУ «Про судовий збір» стосовно звільнення органу, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, у справах про конфіскацію земельної ділянки від справляння судового збору, що дозволить заощадити бюджетні кошти та активізувати позовну роботу у випадках подання позовів про конфіскацію.⭕️ Проте, вказаний законопроект, на думку Головного науково-експертного управління Аппарату ВРУ, містить певні недоліки:

 1. Назва проекту не узгоджується з його змістом, оскільки у тексті проекту йдеться про припинення права власності на земельну ділянку всіх іноземців та осіб без громадянства, а не лише «громадян країни-агресора».
 2. Не враховано того факту, що власниками можуть бути юридичні особи. У зв’язку з цим, на думку спеціалістів управління, питання права власності на земельні ділянки, зокрема, позбавлення такого права, фізичних та юридичних осіб держави-агресора, а також питання отримання ними доходів з належних ним земельних ділянок, в тому числі, й через оренду земельних ділянок як сільськогосподарського, так і несільськогосподарського призначення, потребують комплексного правового регулювання.
 3. Згідно з новим абзацом 2 ч. 4 ст. 145 ЗК України «у разі розташування на конфіскованій за рішенням суду земельній ділянці об’єктів нерухомого майна, що належать на праві приватної власності іноземцям чи особами без громадянства, продаж земельних ділянок разом з об’єктами нерухомого майна здійснюють органи, визначені статтею 17-1 цього Кодексу», якими є державні органи приватизації. Проте відповідно до ст. 17-1 ЗК України «державні органи приватизації здійснюють продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації». Однак об’єкти нерухомого майна, про які йдеться у проекті, не відносяться до об’єктів приватизації, вони стають державними внаслідок їх конфіскації.
 4. Із змісту запропонвоаних змін до ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель» не зрозуміло, про які установи та організації йдеться, від яких зазначений центральний орган виконавчої влади має одержувати відповідну інформацію: чи є вони власниками і користувачами земельних ділянок, чи ні тощо; не зовсім зрозумілий із вказаного пункту і спосіб отримання відповідної інформації.

Обговорити вказаний проект можна в групі Містобудування в Україні.

Юрій Брикайло,

DREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2022

Порядок розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

17 листопада 2022 року Мінрегіон оприлюднив проєкт наказу «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівнях».

Варто нагадати, що 01.10.2022 року набрали чинності: ДБН Б.1.1-13:2021 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях та ДБН Б.1.1-14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні.

Розроблений порядок визначає механізм розроблення або внесення змін до містобудівної документації з планування території на державному та регіональному рівнях в частині схем планування окремих частин території України, схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.

✔ Містобудівна документація розробляється на оновленій картографічній основі у формі електронних документів, що містять набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів містобудування для формування баз даних містобудівного кадастру, що можуть бути візуалізовані за допомогою програмно-апаратних засобів містобудівного кадастру, інших геоінформаційних систем, а також шляхом їх відтворення на паперових та/або інших твердих (матеріальних) носіях.

✔ Рішення про розроблення схем планування окремих частин території України (кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат, територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших територій з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій) приймає Кабінет Міністрів України. Замовниками схем планування окремих частин території України є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради. Схеми планування окремих частин території України затверджуються рішенням замовників таких схем.

✔ Містобудівна документація на державному та регіональному рівнях розробляється суб'єктами господарювання, що мають в своєму складі архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат з розроблення містобудівної документації.

✔ Майнові права на містобудівну документацію належать розробнику та замовнику спільно, якщо інше не встановлено договором про розроблення містобудівної документації.

✔ Оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї здійснюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті замовника та інформування офіційними листами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, щодо територій яких передбачається розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, а також державних адміністрацій суміжних адміністративно-територіальних одиниць.

✔ Надання розробнику вихідних даних для розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівні шляхом передачі відповідних матеріалів у цифровому вигляді (у разі відсутності технічної можливості здійснення оцифрування – у паперовому вигляді), що оформляється відповідним актом приймання-передачі вихідних даних, а також надання доступу до кадастрів, реєстрів та інформаційних систем в обсязі, необхідному для розроблення містобудівної документації (замовник відповідно до договору про розроблення містобудівної документації може доручити розробнику збирання вихідних даних в обсязі, передбаченому завданням).


✔ Врахування інтересів жителів територіальних громад, щодо територій яких виконується розроблення (внесення змін) містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, здійснюється шляхом розгляду відповідного проєкту містобудівної документації уповноваженими органами містобудування та архітектури на рівні територіальних громад, щодо територій яких здійснюється розроблення проєктів містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, а також проведення електронних консультацій з громадськістю.

Велике оновлення державних будівельних норм (ДБН) — 2022

✔ Врахування інтересів жителів територіальних громад, щодо територій яких виконується розроблення (внесення змін) містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, здійснюється шляхом розгляду відповідного проєкту містобудівної документації уповноваженими органами містобудування та архітектури на рівні територіальних громад, щодо територій яких здійснюється розроблення проєктів містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, а також проведення електронних консультацій з громадськістю.

✔ Замовник забезпечує доступ до матеріалів містобудівної документації шляхом:

1) надання їх за запитом на інформацію;

2) оприлюднення, у тому числі у формі відкритих даних, на:

 • єдиному державному веб-порталі відкритих даних,
 • офіційному вебсайті Мінрегіону,
 • вебсайті (вебсайтах) замовника;

3) інформування офіційними листами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, щодо територій яких виконано розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівні;

4) внесення відповідних даних затвердженої містобудівної документації до містобудівного кадастру відповідного рівня (у разі відсутності містобудівного кадастру відповідного рівня відповідні дані мають бути передані до Мінрегіону). Розроблення містобудівної документації вважається завершеним і містобудівна документація вважається чинною не раніше моменту внесення відповідних даних до містобудівного кадастру (у разі відсутності містобудівного кадастру відповідного рівня – не раніше моменту передачі відповідних даних замовнику та до Мінрегіону).

⭕️ Проєктом передбачено втрату чинності наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації».

Обговорити вказаний проєкт можна в групі Містобудування в Україні.

Юрій Брикайло,

DREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2022