Відсутність детального плану території, за наявності чинного генерального плану, не є підставою для відмови у видачі містобудівних умов чи їх скасування

На практиці часто виникають питання чи можлива видача органом містобудування та архітектури містобудівних умов та обмежень (МУО) за відсутність детального плану території (ДПТ), плану зонування (зонінгу) тощо. Та чи можуть бути в таких ситуаціях скасовані вже раніше видані МУО.Містобудівним законодавством України, зокрема, ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», встановлено вичерпний перелік підстав як для відмови у видачі МУО, такі і підстав для їх скасування, і серед них немає такої підстави, як відсутність детального плану території та/або зонінгу.

Проте, серед підстав є «невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні», яку і зазначають органи містобудування та архітектури при відмові у видачі МУО, а також вказують органи державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), коли скасовують містобудівні умови, не беручи при цьому до уваги наявність чинного генерального плану, який і є один із видів містобудівної документації на місцевому рівні.

📌 Тут важливо зазначити, що з 01.06.2020 року повноваження ДАБІ, саме в частині скасування рішень органів містобудування щодо видачі МУО, будуть обмежені.

Судова практика

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у своїй Постанові від 21.11.2019 року по справі №1840/3059/18 щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкту будівництва, прийшов до наступних висновків:

🎯 Системний аналіз правових норм дає підстави для висновку про те, що генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації населеного пункту на місцевому рівні. На його основі та відповідно до генерального плану розробляються інші види містобудівної документації на місцевому рівні, зокрема, й детальний план території.

✅ Відтак, відповідність намірів забудови містобудівній документації на місцевому рівні, під час прийняття рішення про надання або відмову у наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, уповноважений орган визначає, виходячи саме із генерального плану.⭕️ Таким чином, відсутність розробленого та затвердженого детального плану території (ДПТ), за наявності чинного генерального плану, не є підставою для відмови у видачі містобудівних умов (МУО) чи їх скасування.

ℹ️ Даний висновок узгоджується з правовою позицією, що міститься, зокрема, у постановах Верховного Суду від 11.04.2018 у справі №803/1231/17, від 11.07.2019 у справі №369/9003/16-а.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при влаштуванні штучної водойми

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у своїй Постанові від 27.11.2019 року по справі №825/1910/16 щодо відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при зміні цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «для рибогосподарських потреб», прийшов до наступних висновків:

🎯 З положень ст. 59 Земельного кодексу України вбачається, що рибогосподарські водойми створюються на землях водного фонду, які належать до окремої категорії земель за цільовим призначенням, відмінної від сільськогосподарських.🎯 Внаслідок зміни цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «для рибогосподарських потреб» відбулось фактичне вилучення сільськогосподарських угідь з категорії земель сільськогосподарського призначення для потреб, не повіязаних із сільськогосподарським виробництвом.

🎯 Таким чином, колегія суддів погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про наявність підстав для відшкодування позивачем втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь для цілей, не пов'язаних із веденням сільського господарства.

ℹ️ Норма статті 208 Земельного кодексу України передбачає звільнення громадян від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва у разі використання земельних ділянок для розміщення внутрігосподарських об'єктів сільськогосподарських, рибогосподарських і лісогосподарських підприємствза умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для попереднього використання.

❗️Разом із цим, при знятті та перенесенні ґрунтового покриву земельної ділянки, та утворенні штучної водойми для штучного розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури, повернення такої земельної ділянки у стан, придатний для попереднього використання, неможливий!

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Вивіска (табло) з курсом валют потребує отримання дозволу на розміщення реклами

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у своїй Постанові від 26.11.2019 року по справі №461/6414/17 щодо скасування наказу про демонтаж самовільно встановлених конструкцій зовнішньої реклами, а саме таблиці з курсами валют, прийшов до наступних висновків:

🎯 Суди попередніх інстанцій дійшли законного та обґрунтованого висновку про те, що розміщення зазначеної інформації (прим. курсів валют) на спеціальній конструкції на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг є зовнішньою рекламою, яка містить відомості про один з видів діяльності банку та про комерційні курси валют, які пропонуються до обміну в конкретному банку як установі, має на меті сформувати або підтримати обізнаність невизначеного кола осіб та їх інтерес щодо запропонованих валютно-обмінних операцій для отримання прибутку від вказаних операцій.🎯 Метою встановлення спеціальної конструкції з курсами обміну валют банку є саме реклама продукту (послуг), пропонованих банком, в даному випадку комерційного курсу купівлі-продажу певних валют, спрямована саме на невизначене коло осіб. Для досягнення лише мети інформування обмеженого кола людей, що здійснюють обмін валюти, достатньо обладнати такою табличкою лише касу відділення банку, що узгоджується з приписами Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Навіть, якщо зазначені банком в таблиці курси обміну валют збігаються з курсами обміну валют встановленими Національним банком України, вони залишаються комерційними курсами, оскільки встановлені комерційною установою та розміщені в табличці комерційного банку.

🎯 Інформація про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют не потребує отримання дозволу на розміщення реклами, у разі її розміщення в доступному для огляду клієнтами місці у касі банку.

Отже, розміщення курсів валют на спеціальній конструкції на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг є зовнішньою рекламою, і потребує оформлення відповідного дозволу!

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019