Придбання житла вперше та онлайн повернення збору сплаченого до пенсійного фонду!

Особа, яка вперше купує житло, звільняється від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, в розмірі 1% від вартості такого житла (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та п. 15-1 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»).

💥 Онлайн сервіс для повернення збору до пенсійного фонду

Отже, якщо це Ваше перше придбання житла, то, згідно наведених вище положень, Ви звільнені від сплати збору. Проте у зв'язку з відсутністю реєстрів, а також дієвих механізм (способів) перевірити, чи дійсно це Ваша перша житлова нерухомість, до 26.09.2020 року збір Вам все ж доводилося платити, і тільки в вересні 2020 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою №866 від 23 вересня 2020 року зробив спробу створити механіз, який би давав змогу не сплачувати збір до пенсійоного фонду у випадку придбання житла вперше. Так, зокрема, з'явилися наступні положення:

  • особа придбаває житло вперше, що підтверджується заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному майні подружжя), та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей з невід’ємної архівної складової частини цього Реєстру про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло, а також даними про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду. Документом, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідки з місць проживання (після 1992 року);
  • нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна за наявності зазначених у підпунктах «в» і «г» пункту 15-2 цього Порядку інформації та документів, що підтверджують звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (прим. перелічені вище відомості та документи)

📌 Як показала практика, зібрати вказані документи дуже непросто, саме тому досі покупці житла сплачують зазначений збір, щоб нотаріус зміг посвідчити відповідну угоду!

Так, є нотаріуси, які обмежуються виключно заявою особи (покупця) про те, що вона не має та не набувала права власності на житло, але це не відповідає вимогам законодавства, і поки невідомо, які можуть бути наслідки таких дій, особливо, якщо виявиться, що особа надала недостовірні дані.

🎯 І лише після придбання житла (вперше) власник (покупець) звертається за поверненням безпідставно сплачених до Пенсійоного фонду коштів, а саме сплачений 1% збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.Процедура повернення та документи

Для поверненнязбору необхідний договір купівлі-продажу нерухомості (житла), документи, що відтверджують реєстрацію права власності та платіжне доручення про сплату збору.

Після цього, необхідно звернутися до відповідного територіального органу (управління) Пенсійного фонду України із заявою про формування та надання оригіналу подання до Державної казначейської служби України на повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

Нажаль, після такого звернення Ви отримаєте відмову, оскільки Пенсійний фонд України не володіє інформацією щодо прав власності громадян на нерухоме майно, а тому позбавлений можливості встановити придбання житла конкретною особою вперше.

Вказану відмову необхідно оскаржити в судовому порядку.

Після набрання рішенням законної сили відповідний територіальний орган (управління) Пенсійного фонду України робить подання до Держказначейства, до якого долучається копією рішення суду, оригінал квитанції та заява встановленого зразка, в якій зазначаються реквізити для повернення коштів.

✅ Онлайн звернення для повернення 1% збору на обов’язкове державне пенсійне страхування — Вам потрібен лише смартфон!

На порталі URBANDATA є можливість повністю автоматично в онлайн режимі оформити документи для повернення 1% збору на обов'язкове пенсійне страхування у випадку придбання житла вперше! Вам необхідно лише заповнити необхідні дані та очікувати повернення коштів на Ваш рахунок (картку)!Судова практика

На сьогодні сформувалася стала позитивна судова практика щодо задоволення таких позовів (Постанови від 23.04.2019 року по справі №802/1566/17-авід 04.04.2019 року по справі №819/1553/17, по справі №819/806/17 від 02.04.2019 рокувід 28.03.2019 року по справі №819/830/17від 30 січня 2018 року по справі №819/1498/17від 31 січня 2018 року по справі №819/1667/17від 13 грудня 2018 року по справі №813/969/17 та інші).

Судові рішення мотивовані тим, що за відсутності відповідного правового механізму перевірки інформації про факт придбання нерухомості вперше саме держава в особі Пенсійного фонду України, як уповноваженого суб'єкта владних повноважень, зобов'язана доводити той факт, що у кожному конкретному випадку особа, що зобов'язана сплачувати збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, придбала житло не вперше.

Держава, запроваджуючи певний механізм правового регулювання відносин, зобов'язана забезпечити його реалізацію. У протилежному випадку всі негативні наслідки відсутності належного правового регулювання покладаються саме на державу.

Відсутність в Україні єдиної системи реєстрації прав на нерухоме майно та позбавлення можливості Пенсійного фонду України та його територіальних відділень встановити придбання квартир конкретною особою вперше, не може ставитись в провину особі, оскільки не визначення порядку виконання законодавчо закріплених норм не може впливати на порушення прав громадян, які наділені такими правами.

Оскільки саме держава не виконала свій обов'язок запровадити внутрішню процедуру встановлення факту придбання нерухомого майна вперше, що сприяло б юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси особи, то негативні наслідки вказаної бездіяльності мають покладатися саме на державу.

Таким чином, саме органи Пенсійного фонду України зобов`язані довести, що позивач придбав житло не вперше.

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2021