Про коригування проектної документації у зв’язку з введенням в дію нових нормативних актів

Мінрегіоном для вирішення проблемних питань, пов’язаних з коригуванням проектної документації на будівництво об’єкта у зв’язку з введенням у дію нових нормативних документів (на час передачі її замовнику та спорудження об’єкта будівництва) та зміною проектних рішень, розроблено проект Наказу «Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів».

Проект розроблено виходячи з досвіду та практики проектування об’єктів будівництва виникають проблеми щодо необхідності внесення змін до проектних рішень, передбачених на стадії, що схвалюється та затверджується.

📍Зазначені проблеми, зокрема, призвели і до ситуації, коли судом було зупинено дію наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.04.2018 року №100 «Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»!⭕️Проектом Наказу пропонується наступне:

🎯 Проектна документація на об’єкт будівництва має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на час передачі її замовнику.

🎯 На об’єкти будівництва, проектна документація на які затверджена відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, підлягає коригуванню у зв’язку з введенням в дію нових нормативних актів, якщо по таких об’єктах не отримано документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт.

🎯 Проектна документація на об’єкти будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли це коригування зумовлено підвищенням у нових нормативних актах таких вимог з безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро- , вибухо- , пожежобезпечності, енергоефективності об’єкта та вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.Зазначений виняток не застосовується до об’єктів будівництва, спорудження яких здійснюється у строки, визначені проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних робіт.

▶️ Реалізація проекту наказу встановить більш зрозумілі та прозорі для суб’єктів господарювання, громадян і держави випадки необхідності коригування затвердженої проектної документації у зв’язку з невідповідністю проектних рішень, передбачених схвалювальною та затверджувальною стадіями проектування, та при спорудженні об’єкта будівництва у разі введення в дію нових нормативних актів, що обумовлюють підвищення вимог безпеки.

📎 Проект Наказу оприлюднено для громадського обговорення 26.03.2019 року.

📎 Також Мінрегіоном оприлюднено проект змін до переліку об’єктів, для проектування яких МУОЗЗД не надаються.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Проект змін до переліку об’єктів, для проектування яких МУОЗЗД не надаються

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект наказу «Про внесення змін до Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються».

📎 Вказаний проект наказу 26.03.2019 року оприлюднено на сайті Мінрегіону.

⭕️Зміни розроблено з метою здійснення робіт з будівництва об’єктів загальновійськового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території утворених відповідно до законів України військових формувань, а також об’єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень.⭕️Проектом наказу передбачається:

🎯 пункт 29 Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 № 289, після слів «спеціального призначення доповнити словами «(крім об’єктів житлового призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками)», а після слів «Збройних Сил України» доповнити словами «, Національної гвардії України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України».

🎯 доповнити Перелік новим пунктом 30 такого змісту: «30. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт виробничих споруд та інженерних мереж у межах діючих підприємств, які виробляють продукцію оборонного призначення.».

▶️ Розширено перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Законодавством не передбачено можливості передачі землі окремим співвласникам багатоквартирного будинку

⭕️ Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у своїй Постанові від 18.03.2019 року по справі №263/68/17, розглядаючи справу щодо відведення земельної ділянки під багатокартирним будинком одному із власників квартири, зазначив:

🎯 В разі приватизації громадянами квартир у багатоквартирному будинку земельна ділянка як така, що входить до житлового комплексу, може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування лише об'єднанню співвласників будинку, створеному відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

🎯 У разі передачі ділянки ОСББ у користування чи власність, земельна ділянка належить співвласникам жилого будинку на праві спільної сумісної власності, яка разом із загальним майном і допоміжними приміщеннями є майном співвласників, які визначають порядок його використання.🎯 Нормами земельного законодавства не передбачено можливості передачі у власність чи користування окремим співвласникам багатоквартирних будинків земельної ділянки, на якій розташований багатоквартирний жилий будинок, або її частини.

🎯 До особи, яка набула право власності на квартиру у багатоквартирному будинку, право користування на земельну ділянку не переходить.


Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019