ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» набрав чинності!

01 квітня 2019 року набрав чинності ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд (на заміну ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», який станом на 01.04.2019 року втратив чинність).

📎ДБН В.2.2-40:2018 затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №327 від 30 листопада 2018 року, та опубліковано 29.12.2018 року в Інформаційному бюлетені Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №12/2018.

⭕️ ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» є обов’язковим для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України, окрім будівництва індивідуальних житлових будинків.

⭕️ Ці Норми поширюються на проектування, будівництво нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будiвель і споруд, а також на розумне їх пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення (далі – МГН).Норми ДБН В.2.2-40:2018 забезпечують рівні права на використання житлових будинків і громадських будівель та споруд різними верствами населення, в тому числі МГН. У них наведені всі необхідні технічні характеристики влаштування елементів безбар’єрності, а також конкретні візуальні приклади, як це має бути реалізовано.

🎯Зокрема, у документі йдеться про влаштування:

  • пандусів, спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей з порушеннями опорно-рухового апарату;
  • тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля, інших візуальних елементів і аудіопокажчиків для людей з порушеннями зору;
  • дублювання важливої звукової інформації текстами, організації сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення для людей з порушеннями слуху та інші важливі зміни.


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2601889031568289"
data-ad-slot="5406117927">

🎯 Згідно нового ДБН при проектуванні готелів потрібно обов’язково організовувати не менше 10% універсальних номерів. Також усі готелі обов'язково повинні мати доступний простір ззовні та всередині.

Практична дія нових ДБН сприятиме створенню універсального громадського простору, доступного для кожного. Створення реального безбар’єрного простору для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп є однією із першочергових вимог у зв’язку з ратифікацією Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та Угоди про Асоціацію з ЄС.

📎01 березня 2019 року набрав чинності новий ДБН Природне і штучне освітлення набрав чинності (ДБН В.2.5-28:2018).

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Порядок здійснення архітектурно-будівельного контролю (ДАБІ) — зміни 2019

⭕️ Кабінет Міністрів України 27.03.2019 року схвалив постанову «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», якою, зокрема, вносяться зміни Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Також, вказаною постановою буде затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.Зміни до порядку здійснення держархбудконтролю

Ухваленою Урядом постановою планується внести зміни до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме:

🎯 Термін «електронний кабінет» вживається у
значенні інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує електронний документообіг з питань здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та консультування, функціонування якої забезпечується Держархбудінспекцією у порядку, визначеному Мінрегіоном. Електронний кабінет може бути інтегрований з іншими інформаційними системами державних органів, у тому числі з Єдиним державним порталом адміністративних послуг.

🎯 Посадові особи органу державного
архітектурно-будівельного контролю під час здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю зобов'язані розміщувати на офіційному веб-сайті органу державного архітектурно-будівельного контролю інформацію про проведення позапланової перевірки не пізніше її початку!

🎯 Суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, має право подавати в письмовій формі, у тому числі через електронний кабінет, свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки, складеного органом державного архітектурно-будівельного контролю за результатами перевірки.

🎯 Суб’єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, зобов’язаний надавати документи, пояснення в обсязі, який він вважає необхідним, довідки, відомості, матеріали, у тому числі через електронний кабінет, з питань, що виникають під час
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

🎯 Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку суб'єкту містобудування (керівнику або уповноваженому представнику суб'єкта містобудування) або надсилається рекомендованим листом з повідомленням, чи через електронний кабінет, про що робиться запис у
справі. Два примірники залишаються в органі державного
архітектурно-будівельного контролю, який наклав штраф.

🎯 Матеріали перевірок за результатами державного архітектурно-будівельного контролю (акт, припис, протокол, постанова про накладення штрафу) вносяться до електронного кабінету та підписуються відповідною посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю з використанням кваліфікованого електронного підпису.

🎯 Матеріали перевірок вважаються врученими суб’єкту
містобудування з моменту їх відображення в електронному кабінеті.Електронний кабінет та КУпАП

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови, відповідно до положень статті 289 Кодексу України про адмінстративні правопорушення. А в разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

⭕️ Оскільки термін «відображення» не визначений, і оскільки факт відображення не означає отримання, або ознайомлення, або завантаження особою (щодо якої складено відповідний акт, припис, протокол та/або постанову), то висока ймовірність виникнення ситуацій, коли особа взагалі не знатиме про проведення перевірки, не отримуватиме ні акту, ні протоколу, їй не буде роз’яснено її прав та обов’язків (згідно ч. 4 ст. 256 КУпАП), вона не матиме можливості подати заперечення та/або будь-які клопотання (ст. 256 КУпАП), їй не буде відомо про суть правопорушення, вона не буде повідомлена про місце, дату та час розгляду справи, а постанова про притягнення особи до адміністративної відповідальності щодо неї буде винесена без її присутності.

⭕️ І після спливу десяти днів з моменту її «відображення», постанова буде передана органам виконавчої служби для примусового стягнення, а також арешту рахунків та майна «порушника».Якщо уявити ситуацію, що в цей час особа перебуватиме десь на відпочинку (закордоном, у відрядженні тощо) і не буде заходити у свій електронний кабінет ДАБІ, то така особа буде позбавлена не тільки можливості прибути на перевірку (або забезпечити присутність уповноваженої особи), а й буде позбавлена можливості вчасно та оперативно оскаржити винесену щодо неї постанову. При цьому, в цей період всі рахунки особи можуть бути арештовані виконавчою службою.

⭕️ Окрім того, зважаючи на те, яка зараз ситуація з позаплановами первірками та винесенням органами ДАБК приписів та постанов, запровадження норми коли, матеріали перевірок вважатимуться врученими суб’єкту містобудування з моменту їх відображення в електронному кабінеті, призведе до ще більших проблем.


❗️ Окрім того, зважаючи на те, яка зараз ситуація з позаплановими перевірками та винесенням органами ДАБК приписів та постанов, запровадження норми коли, матеріали перевірок вважатимуться врученими суб’єкту містобудування з моменту їх відображення в електронному кабінеті, призведе до ще більших проблем.

📎 На сайті Мінекономрозвитку розміщено проект вказаної постанови. 27.03.2019 року я звернувся до КМУ та Мінекономрозвитку із запитом щодо отримання тексту ухваленої Постанови.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

2019