Відкриті дані у містобудуванні з 05.06.2019

05 червня 2019 року набрала чинності постанова №409 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних», якою внесено зміни до постанови КМУ №835 від 21.10.2015 року та постанови КМУ №867 від 30.11.2016 року, викликані розвитком сфери відкритих даних в Україні. Постанову опубліковано 05.06.2019 року!

📎 Кількість обов’язкових до відкриття наборів даних зросла з 616 до 878! Проте, порівняно з редакцією постанови, оприлюдненою на сайті КМУ 17.04.2019 року, кількість наборів навпаки зменшилася. Про це читайте далі.⭕️ В широкому розумінні, відкриті дані (open data) — це інформація, до якої будь-хто має доступ і яку будь-хто може використовувати і поширювати для будь-яких потреб.

Проте чинне законодавство України оперує іншим терміном: публічна інформація у формі відкритих даних — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

⭕️ Відкриті дані «характеризуються», зокрема:

 • постійною доступністю онлайн у цілодобовому режимі (чинне законодавство України передбачає можливість тимчасової недоступності даних);
 • відсутністю паролів чи інших обмежень на рівні доступу;
 • безкоштовністю та анонімністю надання й використання;
 • машиночитаним форматом;
 • доступністю API для поширення й використання на сторонніх платформах.

Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.

⭕️ Перші ніж навести перелік відкритих даних, які стосуються сфери містобудування, окремо хотілося б виділити наступні набори даних:

🎯 Публічна кадастрова карта

Карта хоч і є загальнодоступною та викладена в мережу Інтернет, але до 22.05.2019 року не була віднесена до відкритих даних. Доступ до неї потребував авторизації та містив дуже невеликий обсіг даних. До 22.05.2019 року до відкритих даних відносилися відомості Державного земельного кадастру, проте, фактично, вони не були такими.

Наразі не зовсім зрозуміло, які саме дані «включатиме» цей набір з 22.05.2019 року.

🎯 Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Наразі ця інформація (не в повному обсязі) доступна на сайті ДАБІ, проте ці дані також не можна віднести до відркитих.

🎯 Дані містобудівних кадастрів, в тому числі, геопросторові дані

🎯 Адресний реєстр

🎯 Дані про видані будівельні паспорти та надані містобудівні умови та обмеження

🎯 Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності

Нажаль порівняно з оприлюдненою на сайті КМУ 17 квітня 2019 року новиною про затвердження Урядом вказаної постанови та редакцією постанови, яка була оприлюднена 21 травня 2019 року, кількість наборів даних зменшилася! Наприклад, «зникли» 5-ть наборів даних Мін'юсті, серед яких були:

 • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
 • Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Отже, і надалі для отримання Інформаційних довідок по кожному об'єкту потрібно буде вносити плату, а також оплачувати довідки, в яких відсутня запитувана інформація...Відкриті дані у сфері містобудування з 2019 року та їх розпорядники (витяг з переліку)

📌 Мінрегіон

 • Державні та галузеві будівельні норми (ДБН тощо)
 • Перелік експертних організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва
 • Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві
 • Матеріали Генеральної схеми планування території України
 • Реєстр саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності
 • Реєстр атестованих осіб
 • Відомості (метадані) про містобудівну документацію, невід’ємно пов’язані через систему гіперпосилань з електронними копіями відповідної документації (документів), розміщеної (розміщених) на інтернет-ресурсах уповноважених органів містобудування та архітектури та виконавчих органів місцевого самоврядування
 • Державний класифікатор будівель та споруд
 • Інформація про видані та анульовані ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками
 • Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

📌Держархбудінспекція

 • Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів
 • Інформація про виконавців робіт з обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, підприємства, установи та організації, у складі яких є відповідальні виконавці таких робіт
 • Перелік виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками
 • Реєстр дозвільних документів
 • Дані відкритої системи розгляду дозвільних документів
 • Дані відкритої системи інспекційних заходів у будівництві

📌 Держгеокадастр

 • Публічна кадастрова карта України
 • Перелік матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду
 • Державний реєстр географічних назв

📌 Мінкультури

📌 Органи місцевого самоврядування

 • Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій
 • Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування
 • Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства складають інформацію з обмеженим доступом), їх проекти
 • Відомості щодо залучення пайової участі (як у забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, так і в утримання об’єктів благоустрою)
 • Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови
 • Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок
 • Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)
 • Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
 • Надані містобудівні умови та обмеження
 • Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
 • Перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації
 • Адресний реєстр
 • Дані про видані будівельні паспорти
 • Дані містобудівного кадастру, в тому числі, геопросторові дані
 • Дані про видані дозволи на порушення об'єктів благоустрою
 • Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності
 • Дані про надані містобудівні умови та обмеження
 • Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі, про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)

📌 Держводагенство

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Оновлено проект змін до переліку об’єктів, для проектування яких МУОЗЗД не надаються

Мінрегіоном розпочато громадське обговорення доопрацьованого проект наказу «Про внесення змін до Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються».

📎 Вказаний проект оприлюднено на сайті Мінрегіону.

⭕️ Зміни розроблено з метою здійснення проектування робіт з будівництва об’єктів загальновійськового та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж, які виконуються безпосередньо на території Національної гвардії України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та здійснення нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд виробничого призначення й зовнішніх інженерних мереж, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, без отримання містобудівних умов та обмежень.⭕️Проектом наказу передбачається:

🎯 пункт 29 Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 № 289, доповнити словами «, Національної гвардії України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

🎯 доповнити Перелік новим пунктом 30 такого змісту: «Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт споруд виробничого призначення та зовнішніх інженерних мереж, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил.»

▶️ Розширено перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Змінено ДБН щодо проектування, реконструкції і розширення ТЦ, ТРЦ (ТРК) та інших підприємств торгівлі

Мінрегіоном затверджено зміни до ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі», які набирають чинності 01 серпня 2019 року.

📎 Зміна №1 до ДБН В.2.2-23:2009 розроблена ПАТ «КИЇЗНДІЕП» та затверджена Наказом Мінрегіону від 20.11.2018 року №313, який було опубліковано в квітні 2019 року.⭕️ Змінами вводяться, зокрема, такі нові терміни:

🎯 Багатофункціональна будівля – будівля, яка включає до свого складу два та більше функціонально-планувальних компоненти, взаємопов’язаних один з одним за допомогою планувальних прийомів.

🎯 Торговельно-розважальний центр або комплекс (ТРЦ чи ТРК) – різновид торговельного центру (ТЦ), який також може розміщуватися у різних будівлях комплексу або в одній багатофункціональній будівлі, до складу якої, крім об’єктів торговельного призначення та додаткового обслуговування (згідно з додатком Г цих ДБН), включають об’єкти культурно-видовищного, розважального та фізкультурно-спортивного призначення (кінотеатри, боулінг, фізкультурно-спортивний зал, ковзанка, плавальний басейн, фітнес тощо), а також службові, побутові та допоміжні приміщення персоналу (гардеробні, душові, туалети з універсальними кабінами).

🎯 Також доповнено, що торговельний центр (ТЦ) може складатися з однієї багатофункціональної будівлі, на першому поверсі якої, як правило, розміщують гіпермаркет чи універсам, а на інших поверхах – різні об’єкти торговельного призначення та додаткового обслуговування (згідно з додатком Г ДБН В.2.2-23:2009).

⭕️ ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» доповнено:

 • новим підрозділом «Вимоги до проектування торговельних і торговельно-розважальних центрів (комплексів), що розміщуються в одній багатофункціональній будівлі», який, серед іншого, встановлює і вимоги до ділянок розміщення ТЦ і ТРЦ (ТРК);
 • вимогами до безпеки та доступності підприємств торгівлі для маломобільних груп населення (враховано положення ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»);
 • вимогами до енергоефективності та енергозбереження;
 • вимогами механічного опору і стійкості, довговічності та ремонтопридатності.

⭕️ Зміни також містять норму, яка дозволяє збільшувати висоту поверхів із торговельними залами за умови наявності відповідного обґрунтування з приводу механізації, обладнання, та конструкцій.

При цьому, мінімальна висота від підлоги до стелі має складати не менше 3 м, а для двосвітних торговельних залів — не менше 5,8 м за наявності антресолей.Неактуальні зміни

Вказана Зміна №1 до ДБН В.2.2-23:2009 містить положення, яким ДБН 360-92** Планування і забудова міських і сільських поселень має бути замінений на ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. Проте, ДБН Б.2.2-12:2018 так і не набрав чинності, і станом на 20.05.2019 року діє ДБН 360-92.

Також 26.04.2019 року Мінрегіоном затверджено ДБН Б.2.2-ХХ:20ХХ Планування та забудова територій (який, фактично, розроблений на заміну ДБН 360-92).

🏠Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019