Інформація, отримана від інших органів, по своїй суті не є формою державного архітектурно-будівельного контролю або нагляду

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 10.02.2020 року по справі №826/8793/18 щодо правомірності скасування органом ДАБК дозвільних документів та документів, що засвідчують прийняття об'єктів в експлуатацію, а також щодо вимог відновити записи в Реєстрі ДАБІ, дійшов наступних висновків:

🎯 Інформація, отримана від інших органів влади, по своїй суті не є формою державного архітектурно-будівельного контролю або нагляду, а тому не може бути беззастережною підставою для прийняття рішення про скасування реєстрації декларацій без проведення передбаченого Законом заходу контролю (прим. проведення перевірки).

🎯 Якщо помилкова інформація, зазначена у деклараціях про початок виконання будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації може бути врегульована у порядку, визначеному частиною першою статті 39-1 Закону №3038-VI шляхом внесенням до таких декларацій відповідних змін, то відсутні правові підстави для їх скасування.

🎯 Суб'єкти владних повноважень не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт є актом одноразового застосування, який потягнув за собою настання певних правових наслідків, в даному випадку вчинення позивачем дій щодо реалізації наданого йому цією декларацією права на проведення будівельних робіт.

Ненормативні правові акти суб'єкта владних повноважень, враховуючи також і наявність делегованих повноважень, є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені таким суб'єктом після їх виконання.

За таких встановлених обставин та правового регулювання Верховний Суд дійшов до висновку про те, що оскаржені накази ДАБІ прийняті за відсутності законних підстав для скасування реєстрації декларацій про початок виконання будівельних робіт та про готовність до експлуатації об'єкта, без проведення передбаченого заходу контролю та без дотримання процедури їх прийняття.

Водночас зазначені рішення (про скасування декларацій) суперечать принципу правової визначеності, оскільки рішення суб'єкта владних повноважень про самостійне скасування власного рішення в спірній ситуації відповідають ознакам «свавільного» рішення, яке ставить особу (суб'єкта приватного права) в нерівне становище та створює ситуацію незахищеності.

Містобудування, земельне право та ДАБІ: судова практика за 2019 рік

📌 Стосовно позовних вимог в частині зобов'язання ДАБІ внести до Єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів інформацію про реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта до експлуатації, реєстрацію яких скасовано оскаржуваними наказами ДАБІ, то колегія суддів вважає їх передчасними, а права позивача у цій частині такими, що не порушено.

🏠 Містобудування в Україні

ℹ️ URBANDATA — Реєстр дозвільних докментів ДАБІ!

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2020

Кількість квадратних метрів житла на одного мешканця: аналітика за 2019 рік по містам та областям України

В січні 2020 року мною було оприлюднено аналітику щодо кількості багатоквартирних будинків, які було введено в експлуатацію в період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, а також дані щодо кількості введених будинків з 2015 по 2019 роки.

Так, за 2019 рік по всій території України було введено в експлуатацію 775 багатоквартирних житлових будинків загальною площею більше 11 мільйонів кв.м!

📊 Здійснити пошук по Реєстру ДАБІ, а також отримати аналітику можна на порталі URBANDATA!

Нещодавно я отримав дані про чисельність населення (за оцінкою) по обласним центрам України та місту Києву (станом на 01.12.2019 року).Поєднавши дані з Реєстру ДАБІ, а також інформацію щодо чисельності наявного населення, було отримано наступні результати:

🎯 П'ятірка лідерів по кількості квадратних метрів на одного мешканця:

  • Івано-Франківськ — 1,77 кв.м на людину;
  • Львів — 1,49 кв.м на людину;
  • Тернопіль — 1,03 кв.м на людину;
  • Одеса — 0,95 кв.м на людину;
  • Хмельницький — 0,87 кв.м на людину.

📌 Два міста-мільйонника: Київ та Харків опинилися на 9 та 16 місцях відповідно. При цьому, столиця є абсолютним лідером по площі зданих в експлуатацію будинків — більше 2,1 млн. кв.м.

Ниже інформація про кількість багатокварних будинків (введених в 2019 році) та загальну їх площу:

 * В зазначеному матеріалі аналізувалися лише багатоквартирні будинки (код за класифікатором ДК 018-2000 — 1122.1 та 1122.2) площею від 1000 кв.м. Дані про чисельність наявного населення станом на 01.12.2019 року отримані від Держстату.

⚠️ PS: окремо хочу звернутися до представників Львівської міської ради, які попередній матеріал взяли з мого сайту, прибрали джерело, і видали як свій (а на моє прохання вказати джерело, порадили вирішувати питання «у встановленому законодавством порядку»). Якщо і цього разу ситуація повториться, то я, мабуть, буду славетне місто Львів просто прибирати з результатів досліджень...

🏠 Містобудування в Україні

ℹ️ Telegram-канал

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2020

Нова підстава для відмови у видачі сертифіката ДАБІ, та влаштування пандусів без дозволів і документів на землю

12 лютого 2020 року набрав чинності Закон про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності №473-IX від 16.01.2020 року.

⭕️ Так, з 12.02.2020 року орган державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) відмовлятиме у видачі сертифіката (про прийняття об'єкта СС2 та СС3 в експлуатацію) з підстав невідповідності об'єкта вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення!

Відповідні зміни внесено в частину сьому статті 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

⭕️ Окрім того, частину четверту статті 34 зазначеного Закону доповнено абзацом другим такого змісту:

«Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкоюз дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування встановлюється Кабінетом Міністрів України».

✅ Отже влаштування, наприклад, пандусів, тепер можливе без отримання документів, що дають право на виконання будівельних робіт, а також без документів на землю.

ℹ️ До 12.02.2020 року, дозвільні документи не вимагалися лише на улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з інвалідністю та інших маломобільнихгруп населення (згідно п. 11 Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію).

 Також, до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» внесено терміни:

  • маломобільні групи населення — особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками.
  • засоби безперешкодного доступу до об’єктів — інженерно-технічні, функціональні частини (елементи, конструкції) будинків, споруд будь-якого призначення, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки об’єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема пандуси, підйомники та платформи для осіб з інвалідністю, звукові системи тощо.

Потрібно зазначити, що термін «маломобільні групи населення» вже введено з 01.04.2019 року новим ДБН В.2.2-40:2018. Так, згідно ДБН В.2.2-40:2018, маломобільні групи населення (МГН) — люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

🏠 Містобудування
в Україні

ℹ️ Telegram-канал

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2020