Закон Про національну інфраструктуру геопросторових даних введено в дію 01.01.2021

01 січня 2021 року введено в дію Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних». Вказаний закон набрав чинності 07.06.2020 року.

Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктури геопросторових даних.✅  Законом передбачено:

 • забезпечення відкриття у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами  – монополістами;
 • встановлення правових основ діяльності зі створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;
 • встановлення принципів створення та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;
 • забезпечення міжгалузевої інтеграції геопросторових даних та даних кадастрів;
 • формування сучасної системи забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації.

Геопросторові дані та геопортали

Геопросторові дані — сукупність даних про об’єкт, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначеними у встановленій системі просторово-часовими координатами.

Національний геопортал — офіційний геопортал національної інфраструктури геопросторових даних, що забезпечує оприлюднення та доступ до геопросторових даних та метаданих.

🎯  Базовими геопросторовими даними є відомості про:

 1. координатно-просторову основу геопросторових даних;
 2. державний кордон України;
 3. адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі;
 4. об’єднані територіальні громади, в тому числі межі їх територій;
 5. гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди;
 6. населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожню мережу;
 7. будівлі та споруди;
 8. автомобільні дороги;
 9. залізниці;
 10. інженерні комунікації;
 11. аеропорти, морські та річкові порти;
 12. рослинний покрив та ґрунти;
 13. земельні ділянки;
 14. реєстри вулиць та адреси об’єктів;
 15. географічні назви;
 16. цифрову модель рельєфу;
 17. ортофотоплани.

🎯 До профільних геопросторових даних належать всі види галузевих і тематичних геопросторових даних, які створюються на основі базових геопросторових даних.

🔎 Додатком до Закону затверджено та визначено Набори (види) геопросторових даних!⭕️ Так, зокрема, з 01.01.2021 року:

🎯 містобудівний кадастр має включати геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;

🎯 державний земельний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;

🎯  Кабмін мав забезпечити належне підзаконне нормативно-правове регулювання шляхом забезпечення відображення в мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, а також безперешкодний доступ користувачів до Державного лісового кадастру; Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду; Містобудівного кадастру державного рівня.

Оприлюднення та доступ

Доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих забезпечується через геопортали держателів даних та офіційний веб-сайт національної інфраструктури геопросторових даних.

Доступ до геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечується безоплатно для всіх користувачів, якщо інше не встановлено законом.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування оприлюднюють у мережі Інтернет усі геопросторові дані та метадані, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом.

Зменшення обсягу та/або зниження якості наявних у органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування геопросторових даних та метаданих для їх оприлюднення у мережі Інтернет не допускається.

Держателі даних мають право обмежити доступ до геопросторових даних та метаданих згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Доступ користувачів до національного порталу геопросторових даних із території держави-агресора підлягає блокуванню.📌 Законом також було зобов'язано Кабінет Міністрів України розробити та реалізувати Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних. Зокрема, необхідно було визначити, які органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі відповідальні за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих. 

Проект вказаної постанови КМУ було оприлюднено 05.11.2020 року, а вже 30.11.2020 року Державна регуляторна служба України погодила зазначений проект (рішення №725). Проте подальша доля документу невідома (знайти оприлюднену постанову не вдалося).

Відповідальність

❗️ Законом запроваджено відповідальність за порушення прав на геопросторові дані та метадані (ст. 51-4 КУпАП):

Незаконне привласнення геопросторових даних та метаданих, їх втрата або несанкціоноване знищення, а також порушення порядку створення і використання геопросторових даних та метаданих — тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

🏠  Містобудування в Україні

ℹ️  Telegram-канал

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2021