Розробка проектної документації з порушенням вимог МУО не є підставою вважати об'єкт самочинним

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у Постанові від 14.11.2019 року по справі №826/5055/16 щодо скасування рішення ДАБІ про скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, прийшов до наступних висновків:

🎯 Таке порушення як розроблення та затвердження проектної документації на об'єкті будівництва з порушенням вимог містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, і тим більше, не є недостовірними даними, які можуть призвести до наслідків передбачених частиною другою статті 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

При цьому, колегія суддів приймає до уваги, що зазначення недостовірних відомостей в декларації про початок виконання будівельних робіт та здійснення будівництва на підставі проектної документації, яка не відповідає вимогам чинного законодавства, є самостійними видами правопорушення у сфері містобудівної діяльності, відповідальність за вчинення яких передбачена Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

🎯 Наявність даних, які не свідчать про самочинне будівництво, не є підставою для скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельни та/або декларації про готовність об'єкта до експлуатації, однак може бути підставою для притягнення до відповідальності іншого характеру.

ℹ️ Скасування декларації про готовінсть до експлуатації після реєстрації права власності не несе будь-яких наслідків!

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Електронний кабінет забудовника планують запустити в грудні 2019 року

Запуск Електронного кабінету забудовника планується вже у грудні 2019 року, — повідомляє ДАБІ України.

⭕️ Так, вже в наступному місяці мають запровадити комплекс адміністративних послуг щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС1, а саме:

 • повідомлень про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт; 
 • повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;
 • повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1);
 • декларацій про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта.

До кінця 2020 року стане можливим отримання дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС2, СС3 та прийняття їх в експлуатацію за допомогою Електронного кабінету.

Єдина державна електронна система у сфері будівництва

14 листопада 2019 року Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, повернуто з підписом Президента (199-IX від 17.10.2019 року). А 16 листопада 2019 року його було опубліковано.

Закон набирає чинності 01.12.2019 року, а положення щодо запровадження електронного кабінету — не пізніше 01.01.2020 року. Єдина електронна система у сфері будівництва буде впроваджена поетапно — з 01.12.2020 до 01.12.2022 року.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Переведення квартири в житловому будинку у нежиле приміщення — роз’яснення Мінрегіону

18.11.2019 року мною було отримано роз'яснення Мінрегіону стосовно переведення квартири у житловому будинку у нежиле приміщення.

🛑 Про те, що заборонено розміщувати у житлових будинках, згідно ДБН В.2.2-15:2019, читайте у попередньому матеріалі.

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону в межах своїх повноважень повідомляє, зокрема, наступне:

🎯 Відповідно до 5.37 ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» у цокольному, першому, другому, третьому і вище поверхах житлових будинків допускається розміщувати вбудовані і вбудовано-прибудовані приміщення громадського призначення, за винятком об’єктів, які негативно впливають на людину (ДСанПіН 239, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДГН 6.6.1. -6.5.001).

При новому будівництві допускається розташування вбудованих і вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення вище третього поверху за умови виділення їх в окремий протипожежний відсік.

🎯 Змінити функціональне призначення жилого приміщення на нежиле можливо лише у разі проведення його реконструкції.

📌 Реконструкція жилого приміщення здійснюється відповідно до вимог ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності, ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки, проектної документації, виготовленої відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів та погодженої з усіма зацікавленими службами міста, а також з співвласниками будинку!

 • Виконання робіт з реконструкції проводиться відповідно до ПКМУ від 13.04.2011 року №466 Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт.
 • Після завершення робіт з реконструкції проводиться технічна інвентаризація з метою виготовлення нового технічного паспорта з урахуванням змін відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, який підтверджує факт проведення робіт з реконструкції.
 • Введення об’єкта реконструкції в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого ПКМУ від 13.04.2011 року №461.
 • Крім того, власник зобов’язаний внести зміни до реєстру прав власності на нерухоме майно щодо нових показників об’єкту нерухомості.

Чи потрібно отримувати містобудівні умови та обмеження (МУО)?

Мінрегіон в листі від 18.11.2019 року не згадує про містобудівні умови та обмеження (МУО), але з аналізу викладеного в листі випливає, що МУО необхідні, оскільки переведення — це зміна функціонального призначення жилого приміщення на нежиле. А згідно п. 25 Наказу Мінрегіону від 06.11.2017 року №289, містобудівні умови та обмеження не надаються лише на реконструкцію житлових та нежитлових приміщень без зміни їх зовнішньої конфігурації та функціонального призначення, розміщення в існуючих житлових будинках, адміністративно-побутових та громадських будівлях вбудованих приміщень громадського призначення.

Потрібно також зазначити, що в місті Києві діє Положення про порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у нежитлові у місті Києві (Рішення Київської міської ради №781/1645 від 23.07.2015 року).

🏠 Реконструкція житлових будинків: зміни з 01.12.2019

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

ДБН Складські будівлі: проєкт

Українським інститутом сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського розроблено Першу редакцію проєкту ДБН В.2.2-ХХ:20ХХ Складські будівлі (на заміну СНиП 2.11.01-85* Складские здания).

Новий ДБН Складські будівлі розроблено у зв'язку з тим, що вимоги, встановлені в СНиП 2.11.01-85* «Складские здания», застаріли і не відображають сучасні принципи транспортування та логістики вантажних перевезень. Вказаний СНиП 2.11.01-85* набрав чинності в 1991 року, і останній раз переглядався в 2004 році.

Проєкт ДБН В.2.2-ХХ:20ХХ містить актуалізовані вимоги до забезпечення пожежної безпеки і надійності, вимоги до організації приміщень складів і прилеглих територій, класифікацію складів та складської інфраструктури, вимоги до інженерних мереж і обладнання.

Положення нового ДБН поширюються на проектування, будівництво нових, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення складських будівель для продукції, речовин, матеріалів і сировини в різних типах тари або без неї, що не потребують особливих будівельних заходів для збереження параметрів внутрішнього середовища будівлі.

Норми ДБН Складські будівлі призначені для проектування, будівництва нових, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення холодильників та зерносховищ, будівель для зберігання сухих мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин та інших матеріалів, за умови виконання вимог спеціальних норм щодо особливостей зберігання та переміщення.

Норми нового ДБН не поширюються на будівлі для зберігання вибухових, радіоактивних і сильнодіючих отруйних речовин, газів в тарі з тиском більше ніж 70 кПа.

В проєкті ДБН В.2.2-ХХ:20ХХ редакції норм планується:

 • Оновлення пожежних вимог до вогнестійкості конструкцій з урахуванням досліджень Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту;
 • Зниження нормативної вогнестійоксті конструкцій з урахуванням використання активних систем гасіння пожежі;
 • Введення в текст норм принципово нового розділу з класифікацією складів за міжнародною загальноприйнятою методикою логістичних компаній;
 • Встановлення вимог до міцності і стійкості висотних стелажних систем;
 • Встановлення вимог до самонесучих складів;
 • Встановлення вимог до організації внутрішньо-складських приміщень та прилеглої території;
 • Встановлення вимог щодо врахування навантажень від ударів чи наїздів внутрішньо складського транспорту, вимоги щодо живучості.

В Пояснювальній записці зазначається, що застосування ДБН В.2.2-ХХ:20ХХ «Складські будівлі» забезпечить можливість проектування будівель з підвищеним рівнем безпеки, довговічності та ремонтопридатності.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Повноваження ДАБІ — зміни: заборона скасування МУО, повідомлень та декларацій

14 листопада 2019 року було підписано Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (199-IX від 17.10.2019 року).

Вказаним Законом, зокрема, передбачено створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, одними з компонентів якої стануть стати Реєстр будівельної діяльності та Електронний кабінет, а також цим Законом посилено відповідальності суб'єктів надання адміністративних послуг та обмежено деякі повноваження посадових осіб державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБІ), зокрема щодо скасування містобудівних умов та обмежень (МУО), повідомлень, декларацій та дозволів!

Закон набирає чинності 01.12.2019 року, а положення щодо запровадження електронного кабінету — з 01.01.2020 року. Єдина електронна система у сфері будівництва буде впроваджена поетапно — з 01.12.2020 до 01.12.2022 року.

⭕️ З 01.06.2020 року органи державного архітектурно-будівельного контролю втратять право самостійно:

🎯 скасовувати містобудівні умови та обмеження (МУО), а також видавати обов'язкові до виконання приписи щодо внесення змін в МУО;

🎯 припиняти (скасовувати) право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі повідомлення;

🎯 припиняти (скасовувати) право на початок виконання підготовчих робіт, набуте на підставі повідомлення;

🎯 анульовувати (скасовувати) документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

МУО — з 01.06.2020 року:

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень може здійснювати орган, що їх надав, за заявою замовника або за рішенням суду.

Скасування містобудівних умов та обмежень здійснюється:

 • за заявою замовника;
 • за рішенням суду.

❗️ При цьому , у разі скасування за рішенням суду містобудівних умов та обмежень посадові особи відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури несуть відповідальність згідно із законом.

Дозвіл (повідомлення) на будівництво — з 01.06.2020

Право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, може бути припинено відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі: 1) подання замовником заяви про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт; 2) отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником; 3) на підставі судового рішення, що набрало законної сили.

📌 З 01 червня 2020 року ДАБІ не матиме права позбавити особу права на виконання будівельних робіт, набуте на підставі повідомлення у випадку:

 • встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі: 1) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт; 2) наявності відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником; 3) на підставі судового рішення, що набрало законної сили, про скасування містобудівних умов та обмежень та/або припинення права на виконання будівельних робіт.

📌 З 01 червня 2020 року ДАБІ не матиме права анулювати дозвіл на будівництво у випадках:

 • встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;
 • скасування містобудівних умов та обмежень;
 • систематичного (два і більше разів підряд) перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю.

ℹ️ Скасування декларації ДАБІ можливе лише, якщо недостовірні відомості у ній дають підстави вважати об'єкт самочинним

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019