Зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру — проєкт

Держгеокадастром розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру», метою якого є імплементація кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Doing Business”, зокрема у сфері Державного земельного кадастру в частині впровадження механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора в адміністративному порядку, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру, врегулювання питання щодо забезпечення контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру для покращення інвестиційної привабливості України.


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2601889031568289"
data-ad-slot="5406117927">

⭕️ Разом із цим, проєктом передбачено виключити безоплатне надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування узагальнених відомостей про кількість та якість земель.

⭕️ Змінами також передбачено, що доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання буде надаватися також до відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки.

🎯 Проєктом постанови передбачено внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, в частині визначення процедур та порядку оскарження рішень, дій та бездіяльності державних кадастрових реєстраторів, встановлення повноважень Держгеокадастру, його територіальних органів, зокрема пов’язаних із скасуванням рішень державних кадастрових реєстраторів, прийнятих з порушенням норм діючого законодавства.

Зазначені зміни повинні значно спростити процедуру розгляду відповідних скарг від фізичних та юридичних осіб та суттєво зменшити витрати часу на їх розгляд, як наслідок, сприяти скорішому відновленню порушених прав і свобод власників (користувачів) земельних ділянок у разі незаконних дій державних кадастрових реєстраторів, виправленню помилкових даних Державного земельного кадастру. Водночас залишається можливість оскарження відповідних рішень, дій або бездіяльності до суду.

Таким чином особа, яка вважає, що її права порушено зможе оскаржити відповідні дії чи рішення до територіального органу Держгеокадастру. У разі незгоди з рішенням вказаного органу за результатом розгляду скарги, його можна буде оскаржити до Держгеокадастру. Виключення складають рішення про скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки, які можна буде оскаржити виключно до Держгеокадастру або до суду.

🎯 Також проєктом постанови запроваджуються певні важелі контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру з боку Держгеокадастру та його територіальних органів.

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Закон про Єдину державну електронну систему у сфері будівництва набрав чинності

01 грудня 2019 року набрав чинності Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (199-IX від 17.10.2019 року).

Окремі положення Закону, зокрема, щодо запровадження електронного кабінету набирають чинності не пізніше 01.01.2020 року, а Єдина електронна система у сфері будівництва буде впроваджена поетапно — з 01.12.2020 до 01.12.2022 року.Разом із цим, в ДАБІ повідомляють, що планують запустити Електронний кабінет забудовника вже в грудні 2019 року.

✅ Законом передбачено створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, одними з компонентів якої стануть Реєстр будівельної діяльності та Електронний кабінет.

  Законом також:

 • посилено відповідальності суб'єктів надання адміністративних послуг;
 • обмежено деякі повноваження посадових осіб державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБІ), зокрема щодо скасування будівельних паспортів та містобудівних умов та обмежень (МУО);
 • запроваджено подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень;
 • запроваджено отримання результатів надання  адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням;
 • запроваджено ідентифікатор об’єкта будівництва та завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу об’єкта;
 • передбачено включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону;
 • запроваджено відкритий доступ до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи;
 • запроваджено єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

Електронний кабінет забудовника

Мінрегіон розробив проєкт Наказу «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності». Створення Електронного кабінету передбачено Постановою КМУ від 27.03.2019 року №367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», а також зазначеним вище Законом.Проєктом наказу передбачається:

🎯 затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності, який забезпечуватиме:

 • надання/отримання адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності в електронній формі,
 • доступ до електронного документообігу з питань здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та консультування,
 • інформування суб’єкта звернення про отримання та статус розгляду електронних документів, про прийняте за їх результатами розгляду відповідне рішення, а також про документи, складені перед та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
 • можливість сплати суб’єктом звернення за надання адміністративної послуги, штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності або подання документів, що підтверджують унесення такої плати;
 • консультування з питань надання послуг або здійснення державного контролю в режимі онлайн;

🎯 зміни до Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (затвердженого наказом Мінрегіону від 24.06.2011 року №92) та до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 року №158) (будівельна амністія), якими передбачається:

 • запровадження автоматичного внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі – Реєстр);
 • запровадження автоматичної перевірки повноти даних у поданих електронних документах суб’єктом звернення через електронний кабінет.

Повноваження ДАБІ з 01.06.2020: заборона скасування МУО, повідомлень та декларацій


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2601889031568289"
data-ad-slot="5406117927">

З 01.06.2020 року органи державного архітектурно-будівельного контролю втратять право самостійно:

🎯 скасовувати містобудівні умови та обмеження (МУО), а також видавати обов'язкові до виконання приписи щодо внесення змін в МУО;

🎯 припиняти (скасовувати) право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі повідомлення;

🎯 припиняти (скасовувати) правона початок виконання підготовчих робіт, набуте на підставі повідомлення;

🎯 анульовувати (скасовувати)документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

ℹ️ Детальніше про зміни в повноваженнях ДАБІ читайте в попередньому матеріалі.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Заборонено розміщення хостелів та готелів, ветклінік та саун у житлових будинках (ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки)

01 грудня 2019 року набрав чинності ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення. Вказаний ДБН був затверджений Наказом Мінрегіону №87 від 26.03.2019 року (до якого було внесено зміни Наказом №178 від 08.08.2019 року).

З 01.12.2019 року втратили чинність наступні норми:

Нові будівельні норми поширюються на проектування нових і реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення житлових будинків з умовною висотою до 73,5 м включно: одно квартирні та багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб літнього віку і осіб з інвалідністю та гуртожитки.

ℹ️ Порівняння нового ДБН Житлові будинки та ДБН В.2.2-15-2005Заборони та обмеження

❗️ Згідно ДБН В.2.2-15:2019 не допускається розміщення у житлових будинках:

 • готелів, хостелів;
 • пунктів приймання склотари та вторинної сировини, а також магазинів сумарною торговельною площею більше 1000 кв.м;
 • спеціалізованих рибних, м'ясних та овочевих магазинів;
 • ветеринарних клінік та їх центрів, ветеринарно-консультаційних кабінетів;
 • лазень і саун (лазень сухого жару), в тому числі у вбудованих фізкультурно-оздоровчих закладах, пралень і хімчисток (крім приймальних пунктів і пралень самообслуговування продуктивністю до 75 кг білизни у зміну);
 • спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови і квартир з підвищенням понад допустимі рівні шуму, вібрації, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання;
 • автоматичних телефонних станцій, призначених для телефонізації житлових будинків загальною площею більше 100 кв.м, вузлів фіксованого зв’язку (обладнання: автоматичних цифрових телефонних станцій, центрів комутації, розподільчих абонентських концентраторів, телекомунікаційного обладнання мережі широкосмугового доступу до Інтернету);
 • спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів, експлуатація яких може призвести до забруднення території і повітря житлової забудови; магазинів та складів товарів побутової хімії, легкозаймистих та горючих рідин, вогненебезпечних (горючих) речовин і матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху), балонів з газом, майстерень та інших приміщень з категорією за вибухопожежною небезпекою А і Б;
 • виробничих приміщень, зуботехнічних лабораторій, клініко-діагностичних та бактеріологічних лабораторій, диспансерів усіх типів, денних стаціонарів диспансерів та стаціонарів приватних клінік, травмпунктів, підстанцій швидкої та невідкладної допомоги, дерматовенеричних, психіатричних, інфекційних та фтизіатричних кабінетів лікарського прийому, відділень (кабінетів) магніто-резонансної томографії;
 • рентгенівських кабінетів, а також приміщень з лікувальною та діагностичною апаратурою і обладнанням, яке є джерелом іонізуючого випромінювання, заввишки припустимого рівня;
 • підприємств побутового обслуговування, в яких застосовуються легкозаймисті речовини (за винятком перукарень, майстерень з ремонту годинників розрахунковою площею до 300 кв.м);
 • майстерень з ремонту побутових машин і приладів, ремонту взуття розрахунковою площею понад 100 кв.м;
 • громадських туалетів;
 • похоронних бюро.

⭕️ А от обмеження щодо заборони розміщення в житлових будинках казино та залів ігрових автоматів із затвердженої редакції ДБН В.2.2-15:2019 прибрали, хоча в проекті вказаного ДБН розміщення подібних об'єктів було заборонено!Смарт-квартири — тепер ще більше смарт

В ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки змінено граничні (нижні і верхні межі) площі квартир, а також знижено (зменшено) мінімальні площі приміщень.

З 01.12.2019 року мінімальна площа однокімнатної квартири — 28 кв.м (раніше — 30)двокімнатної — 44 кв.м (раніше — 48).

З 01 грудня 2019 року мінімальна площа загальної кімнати в однокімнатній квартирі повинна бути не меншою 14 кв.м (раніше — 15)мінімальна площа спальні на одну особу — 8 кв.м (раніше — 10), на дві особи — 10 кв.м (раніше 14)мінімальна площа кухні в однокімнатній квартирі — 5 кв.м (раніше — 7).

Окрім того, ДБН В.2.2-15:2019 дозволяє влаштування кухні-ніші, а також об’єднання кухні із загальною кімнатою (вітальнею) за умови їх обладнання електроплитою та примусовою витяжною вентиляцією.

📌 Положення ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки застосовуються, зокрема, і при видачі будівельних паспортів.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019