Порядок розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

17 листопада 2022 року Мінрегіон оприлюднив проєкт наказу «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівнях».

Варто нагадати, що 01.10.2022 року набрали чинності: ДБН Б.1.1-13:2021 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях та ДБН Б.1.1-14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні.

Розроблений порядок визначає механізм розроблення або внесення змін до містобудівної документації з планування території на державному та регіональному рівнях в частині схем планування окремих частин території України, схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.

✔ Містобудівна документація розробляється на оновленій картографічній основі у формі електронних документів, що містять набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів містобудування для формування баз даних містобудівного кадастру, що можуть бути візуалізовані за допомогою програмно-апаратних засобів містобудівного кадастру, інших геоінформаційних систем, а також шляхом їх відтворення на паперових та/або інших твердих (матеріальних) носіях.

✔ Рішення про розроблення схем планування окремих частин території України (кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат, територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших територій з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій) приймає Кабінет Міністрів України. Замовниками схем планування окремих частин території України є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради. Схеми планування окремих частин території України затверджуються рішенням замовників таких схем.

✔ Містобудівна документація на державному та регіональному рівнях розробляється суб'єктами господарювання, що мають в своєму складі архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат з розроблення містобудівної документації.

✔ Майнові права на містобудівну документацію належать розробнику та замовнику спільно, якщо інше не встановлено договором про розроблення містобудівної документації.

✔ Оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї здійснюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті замовника та інформування офіційними листами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, щодо територій яких передбачається розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, а також державних адміністрацій суміжних адміністративно-територіальних одиниць.

✔ Надання розробнику вихідних даних для розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівні шляхом передачі відповідних матеріалів у цифровому вигляді (у разі відсутності технічної можливості здійснення оцифрування – у паперовому вигляді), що оформляється відповідним актом приймання-передачі вихідних даних, а також надання доступу до кадастрів, реєстрів та інформаційних систем в обсязі, необхідному для розроблення містобудівної документації (замовник відповідно до договору про розроблення містобудівної документації може доручити розробнику збирання вихідних даних в обсязі, передбаченому завданням).


✔ Врахування інтересів жителів територіальних громад, щодо територій яких виконується розроблення (внесення змін) містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, здійснюється шляхом розгляду відповідного проєкту містобудівної документації уповноваженими органами містобудування та архітектури на рівні територіальних громад, щодо територій яких здійснюється розроблення проєктів містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, а також проведення електронних консультацій з громадськістю.

Велике оновлення державних будівельних норм (ДБН) — 2022

✔ Врахування інтересів жителів територіальних громад, щодо територій яких виконується розроблення (внесення змін) містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, здійснюється шляхом розгляду відповідного проєкту містобудівної документації уповноваженими органами містобудування та архітектури на рівні територіальних громад, щодо територій яких здійснюється розроблення проєктів містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, а також проведення електронних консультацій з громадськістю.

✔ Замовник забезпечує доступ до матеріалів містобудівної документації шляхом:

1) надання їх за запитом на інформацію;

2) оприлюднення, у тому числі у формі відкритих даних, на:

  • єдиному державному веб-порталі відкритих даних,
  • офіційному вебсайті Мінрегіону,
  • вебсайті (вебсайтах) замовника;

3) інформування офіційними листами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, щодо територій яких виконано розроблення містобудівної документації на державному та регіональному рівні;

4) внесення відповідних даних затвердженої містобудівної документації до містобудівного кадастру відповідного рівня (у разі відсутності містобудівного кадастру відповідного рівня відповідні дані мають бути передані до Мінрегіону). Розроблення містобудівної документації вважається завершеним і містобудівна документація вважається чинною не раніше моменту внесення відповідних даних до містобудівного кадастру (у разі відсутності містобудівного кадастру відповідного рівня – не раніше моменту передачі відповідних даних замовнику та до Мінрегіону).

⭕️ Проєктом передбачено втрату чинності наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації».

Обговорити вказаний проєкт можна в групі Містобудування в Україні.

Юрій Брикайло,

DREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2022

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *