Брокерська діяльність у сфері нерухомості (2023)

Фонд державного майна України розробив та подав (20.02.2023 року) на погодження в Державну регуляторну службу новий проєкт Закону «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості».

🎯 Нижче буде аналіз нового проєкту та його порівняння з останньою редакцією (про яку детальніше можна прочитати в попередньому матеріалі).

Пояснювальна записка фактично лишилася без змін, тому дублювати тут інформацію про викладені в ній тези я не буду (їх зможете знайти в статті від 2020 року).

⭕️ Що нового у вказаному проєкті?

▪️ Сфера дії: додано «управлінням нерухомістю, що належить до державної або комунальної форми власності».

▪️ Змінено термін: «агент з нерухомості — повнолітня фізична особа — громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах, та (або) фізична особа — підприємець, яка пройшла професійну підготовку відповідно до вимог цього Закону, отримала свідоцтво агента з нерухомості та інформація про яку міститься в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності».

▪️ Додано новий термін: «брокерська послуга у сфері нерухомості — це послуга, що надається суб’єктами брокерської діяльності, визначеними цим Законом, яка полягає у комплексі дій, передбачених статтею 4 цього Закону».

▪️ Змінено термін: «державний реєстр брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності — автоматизована інформаційно-комунікаційна система збирання, накопичення та оброблення інформації про агентів з нерухомості, брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності, власником, держателем та розпорядником якої є Фонд державного майна України».

▪️ Змінено термін: «суб’єкт брокерської діяльності — зареєстрований в установленому законодавством порядку суб’єкт господарювання (у тому числі брокер з нерухомості — фізична особа — підприємець) незалежно від його організаційно-правової форми, у штаті якого працює хоча б один брокер з нерухомості, інформація про якого міститься в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності».

▪️ Додано новий термін: «учасники ринку нерухомості – брокер з нерухомості, суб’єкт брокерської діяльності, агент з нерухомості, визнані такими відповідно до цього Закону, а також замовник».

▪️ Доповнено наступними положеннями:

 • Терміни «бездоганна ділова репутація», «кінцевий бенефіціарний власник», «офіційний документ», «істотна участь», «члени сім’ї» вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 • Термін «декларація» вживається в цьому Законі у значені, наведеному у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 • Термін «збройна агресія» вживається в цьому Законі у значені, наведеному в Законі України «Про оборону України».

▪️ Змінено та доповнено ч .2 ст. 3:

Діяльність брокера з нерухомості, агента з нерухомості та суб’єкта брокерської діяльності регулюється цим Законом, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими актами законодавства з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості, затвердженими Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України, кодексом етики та стандартами практики агента з нерухомості та брокера з нерухомості.

Кодекс етики та стандарти практики агента з нерухомості та брокера з нерухомості розробляються із залученням саморегулівних організацій та затверджуються Фондом державного майна України.

Діяльність саморегулівних організацій регулюється цим Законом та іншими актами законодавства з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості.

▪️ Змінено ч. 1 ст. 4:

Брокерська послуга у сфері нерухомості надається суб’єктами брокерської діяльності та полягає у комплексі дій, спрямованих на:

 • підготовку і супровід переходу права власності на нерухомість, якою замовник володіє або має право розпоряджатися на законних підставах;
 • підготовку і супровід переходу права користування нерухомістю — передачу в оренду (найм) нерухомості, якою замовник володіє або має право розпоряджатися на законних підставах;
 • управління нерухомістю відповідно до вимог Цивільного кодексу України, за винятком випадків, встановлених законом;
 • надання консультаційно-інформаційних послуг, пов’язаних з операціями з нерухомістю (продаж, купівля, оренда (найм) тощо).

▪️ Доповнено ч. 1 ст. 5:

Агентом з нерухомості не може бути особа, яка має громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

▪️ Частина 1 ст. 7 змінена:

Брокером з нерухомості не може бути особа, яка:

 1. не має бездоганної ділової репутації;
 2. визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
 3. позбавлена права на заняття брокерською діяльністю протягом двох років з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката;
 4. має громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

▪️ Змінено статтю 9 Професійна підготовка

▪️ Збільшено плату за видачу кваліфікаційного сертифіката або його дубліката: з 10 до 20 відсотків.

Розмір плати за видачу кваліфікаційного сертифіката або його дубліката становить 20 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому справляється зазначена плата. Кошти за сплату кваліфікаційного сертифіката або його дубліката спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

▪️ Змінено статтю 13 Порядок реєстрації суб’єктів господарювання в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності

Реєстрація суб’єктів брокерської діяльності здійснюється Фондом державного майна України в порядку, встановленому Фондом державного майна України, на підставі декларації, поданої суб’єктом господарювання.

Розгляд, перевірка декларації та реєстрація в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності здійснюється Фондом державного майна України у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів від дати подання декларації.

▪️ Змінено статтю 14 Державний реєстр брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності

Зокрема, інформація з реєстру стає відкритою (без стягнення плати, як передбачав попередній проєкт).

▪️ Розширено Повноваження органу, який здійснює державне регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості

▪️ Встановлено розмір плати за надання, продовження статусу саморегулівної організації становить 20 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому стягується зазначена плата, та спрямовується відповідно до вимог законодавства.

▪️ Суттєво змінено статтю Реклама суб’єктів брокерської діяльності

▪️ Проєкт доповнено статтею статтею 25 Відповідальність суб’єктів брокерської діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

▪️ На відміну від попереднього проєкту, цей (Закон) набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування (було «через 18 місяців»).

▪️ Проєктом передбачено внести наступні зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — пункт 2 частини першої статті 10 викласти у такій редакції:

«2) суб’єктами брокерської діяльності під час надання брокерської послуги у сфер нерухомості, зокрема, здійснення операцій з нерухомим майном, надання консультаційних послуг, підготовці та/або вчиненні правочинів щодо купівлі-продажу або надання в оренду нерухомого майна, якщо щомісячна сума орендної плати дорівнює або перевищує суму (прим. 400 тисяч гривень), визначену частиною першою статті 20 цього Закону».

Обговорити цей та інші проєкти законів можна в групі Містобудування в Україні.

Юрій Брикайло,

DREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2023

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *