Податок на нерухомість у 2018 році

У 2018 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховуватиметься фізичним особам — власникам об’єктів нерухомості за 2017 рік.

Так, підпунктом 266.5.1 Податкового кодексу України передбачено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м бази оподаткування. Нижче мова буде йти саме про фізичних осіб.

Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2017 року становила 3 200,00 грн. Отже, граничний розмір ставок, передбачений для розрахунку податку в 2018 році за звітний 2017 рік, не повинен перевищувати 48,00 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

Потрібно зазначити, що відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 №1791-VIII, з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Нижче буде наведено розміри податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, для міст Києва, Борисполя та Броварів, які у грошовому еквіваленті можуть відрізнятися у 20 разів!

☝Сума податку збільшується на 25000,00 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку), за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку).

 

Земельний податок 2018


База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

Варто зазначити, що, наприклад, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові або дачні будинки, які прийнято (введено) в експлуатацію, але право власності на які не оформлено (не зареєстровано) у встановленому законом порядку, не є об’єктом оподаткування!

Пільги зі сплати податку

База оподаткування об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

  • для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;
  • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;
  • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий звітний період (рік).

Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:

  • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої Кодексом;
  • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Обов’язок сплати, строки та відповідальність

Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Обов’язок щодо сплати податку виникає у фізичних осіб протягом 60 календарних днів з моменту вручення відповідного повідомлення.

☝У випадку, якщо контролюючий орган не надіслав податкове повідомлення-рішення у визначений строк, платники податку звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання (підпункт 266.10.2 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).

Проте, у випадку прострочення сплати узгодженого податкового зобов’язання, передбачена відповідальність: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Київ

На 2017 рік в м. Києві встановлено ставку податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, у розмірі 1,0% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2017 року. При цьому з 1 січня по 31 грудня 2017 року до ставки податку застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75, отже в грошовому еквіваленті становить 24,00 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

Розмір ставки податку на нерухомість на 2018 рік залишився без змін (як і в 2017 році), проте, зважаючи на збільшення розміру мінімальної заробітної плати в 2018 році, у грошовому виразі сума зросте.

Таким чином, фізична особа, яка з 01.01.2017 року є власником будинку в м. Києві площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2018 році податок на нерухомість (за 2017 рік) в розмірі 3120,00 грн.

Бориспіль

В місті Бориспіль, з урахуванням положень Закону України №1791, на 2017 рік ставка податку становить 0,05% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2017 року, що у грошовому виразі склало 1,6 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

На 2018 рік ставку податку встановлено у розмірі 0,05%, при цьому, зважаючи на збільшення розміру мінімальної заробітної плати в 2018 році, грошовий еквівалент складе 1,86 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

Отже, фізична особа, яка з 01.01.2017 року є власником будинку в м. Бориспіль площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2018 році податок на нерухомість (за 2017 рік) в розмірі 208,00 грн.

При цьому, наприклад, у с. Гора Бориспільського району ставку податку на 2018 рік встановлено у розмірі 1% (тобто в 20 разів більше, ніж в м. Бориспіль).

Бровари

В місті Бровари на 2017 рік було встановлено 1,0% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2017 року, тобто 32,00 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

На 2018 рік ставку знижено до 0,5% — при цьому, зважаючи на збільшення розміру мінімальної заробітної плати, грошовий еквівалент складе 18,62 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

Разом із тим, у Броварах звільняються від оподаткування за 2017 рік:

  • квартири, що перебувають у власності фізичних осіб загальною площею до 80 кв. метрів (включно);
  • житлові будинки, що перебувають у власності фізичних осіб загальною площею до 150 кв. метрів (включно);

Також, звільняються від оподаткування господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, які розташовані на одній земельній ділянці з житловим будинком.

Отже, фізична особа, яка з 01.01.2017 року є власником будинку в м. Бровари площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2018 році податок на нерухомість (за 2017 рік) в розмірі 4160,00 грн. Але у випадку, якщо площа житлового будинку становить 150 кв.м, податок не сплачується.

 

Деякі сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад не лише встановили власний розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, змінили (збільшили) граничну площу об’єктів, що звільняється від оподаткування, а також затвердили переліки об’єктів нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню.

 

✅ Податок на нерухомість у 2019 році

 

Юрій Брикайло, DREAMDIM

2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *