Податок на нерухомість в 2020 році

У 2020 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховуватиметься фізичним особам — власникам об’єктів нерухомості за 2019 рік.

📎 Підпунктом 266.5.1 Податкового кодексу України передбачено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м бази оподаткування. Далі мова буде йти саме про фізичних осіб.

Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2019 року становила 4 173,00 грн. Отже, граничний розмір ставок, передбачений для розрахунку податку на нерухоме майно в 2020 році за звітний 2019 рік, не повинен перевищувати 62,60 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

📍Нижче буде наведено ставки податку на нерухомість (за 2019 рік), відмінну від земельної ділянки, для міст Києва, Борисполя та Броварів, які у грошовому еквіваленті можуть відрізнятися у 30 разів! А також буде наведено інформацію про пільги щодо сплати податку на нерухоме майно.


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2601889031568289"
data-ad-slot="5406117927">

📌  Зведена інформація про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що встановлені для фізичних осіб на 2019 рік (Київська область), а також реквізити рішень, якими встановлено ставки та пільги!

  Податок на нерухомість у 2019 році

База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

❗️Сума податку збільшується на 25000,00 гривень на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості (його частку), за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку).

Пільги зі сплати податку (згідно ПКУ)

База оподаткування об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

 • для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;
 • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий звітний період (рік).

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:

 • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої Кодексом;
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Деякі сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад не тільки встановили власний розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та змінили (збільшили) граничну площу об’єктів, що звільняється від оподаткування, а також затвердили переліки об’єктів нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню (встановили власні пільги щодо сплати податку).

Об’єкти на тимчасово окупованих територіях


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2601889031568289"
data-ad-slot="5406117927">

⭕️ Підпунктом 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” ПКУ визначено, що об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил (ООС). Нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно із статтею 266 ПКУ вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню.

Введені в експлуатацію, але не зареєстровані об’єкти

⭕️ Варто зазначити, що, наприклад, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові або дачні будинки, які прийнято (введено) в експлуатацію, але право власності на які не оформлено (не зареєстровано) у встановленому законом порядку, не є об’єктом оподаткування!

Обов’язок сплати, строки та відповідальність

Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

📌 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Обов’язок щодо сплати податку виникає у фізичних осіб протягом 60 календарних днів з моменту вручення відповідного повідомлення.

У випадку, якщо контролюючий орган не надіслав податкове повідомлення-рішення у визначений строк, платники податку звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання (підпункт 266.10.2 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).Проте, у випадку прострочення сплати узгодженого податкового зобов’язання, передбачена відповідальність: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

▶️ Електронний кабінет ДФС

Для фізичних осіб – платників податків в Електронному кабінеті є онлайн доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Крім того, в режимі «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету платники податків – фізичні особи мають можливість перегляду даних щодо об’єктів рухомого та нерухомого майна, які є об’єктами оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі тощо), відомості про які отримані з реєстрів інших державних органів та стосовно яких сформовані податкові повідомлення-рішення.

Також за необхідністю в Електронному кабінеті за допомогою сервісу «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань по таким податкам.

Київ

⭕️ На 2019 рік в м. Києві встановлено ставку податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, у розмірі 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2019 року. При цьому, на 2019 рік Київська міська рада встановила понижувальний коефіцієнт (0,75), отже в грошовому еквіваленті розмір ставки становить 46,95 грн. за 1 кв.м бази оподаткування (для порівняння — торік сума була 55,85 грн.).

✅ Таким чином, фізична особа, яка з 01.01.2019 року є власником будинку в м. Києві площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2020 році податок на нерухомість (за 2019 рік) в розмірі 6103,50 грн (а торік — 7260,50 грн.).

📎 Згідно Рішення КМР від 23 червня 2011 року №242/5629 не є, зокрема, об'єктами оподаткування:

 1. будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 2. гуртожитки;
 3. житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Київської міської ради;
 4. об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 5. об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 6. об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2601889031568289"
data-ad-slot="5406117927">

Бориспіль

В місті Бориспіль на 2019 рік ставку податку встановлено у розмірі 0,05% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2019 року. Отже в грошовому еквіваленті розмір ставки становить 2,09 грн. за 1 кв.м бази оподаткування (торік — 1,86 грн.).

✅ Отже, фізична особа, яка з 01.01.2019 року є власником будинку в м. Бориспіль площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2020 році податок на нерухомість (за 2019 рік) в розмірі 271,70 грн.

❗️При цьому, наприклад, у с. Гора Бориспільського району ставку податку на 2019 рік встановлено у розмірі 1% (тобто в 20 разів більше, ніж в м. Бориспіль), а в с. Щасливе — у розмірі 1,5% (що в 30 разів вище, ніж в м. Бориспіль).

Бровари

В місті Бровари на 2019 рік встановлено ставку податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, у розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2019 року, тобто 20,87 грн. за 1 кв.м бази оподаткування (торік — 18,62 грн.).

✅ Отже, фізична особа, яка з 01.01.2019 року є власником будинку в м. Бровари площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2020 році податок на нерухомість (за 2019 рік) в розмірі 2713,10 грн.

📎 ⭕️ Разом із тим, у Броварах звільняються від оподаткування, зокрема:

 1. господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, які розташовані на одній земельній ділянці з житловим будинком;
 2. об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:
 • дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 • багатодітним сім’ям, не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
 • учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

🏠  Містобудування в Україні

ℹ️  Telegram-канал

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2020

10 Відповісти на “Податок на нерухомість в 2020 році”

 1. Які правильні реквізити для оплати податку на нерух.майно, відмінне від зем ділянки?

  1. Доброго дня!

   Зважаючи на те, що з початку року виникали проблеми з неправильними реквізитами і кошти поверталися, я б радив перед здійсненнням платежу звертатися в податкову і уточнювати реквізити. Або подивитися на сайті податкової актуальні реквізити.

 2. Доброго вечора!

  У моєі бабусі є у власності квартира 68 кв. м, чи буде бабуся сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

  1. Доброго дня. Чи маю я сплачувати податок коли я є багатодітна мати ( є свідотство багатодітних) , маю мінімальну заробітню плату, отримую льготу на ком.прслуги. мені надіслали лист про сплату податку, чи маю я сплачувати?

   1. Вітаю!

    За загальними положеннями: за об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей, податок не сплачується. І хоча багатодіною є родина з 3-ма та більше дітьми, в Кодексі зазначили: 5-ть та більше.

    Також в Вашому населеному пункті можуть бути додаткові пільги — потрібно дивитися місцеві Рішення.

 3. Доброго дня! Підкажіть будь ласка, садові будинки у Броварському районі підлягаюсть оподаткуванню зі скількох метрів квадратних і в якій процентній ставці? Якщо садовий будинок 170 квадратів, буде нараховувались податок?

  1. Вітаю!

   Податок встановлюється в кожному конкретному населеному пунткі (не для всього району), тому Вам потрібно знайти Рішення саме Вашої ради, і там буде ставка податку (розмір податку на 2020 рік встановлювався рішенням від 2019 року).

 4. Доброго вечора.

  Таке питання: якщо 02.01.2021 року прийшов лист-повідомлення укрпоштою про необхідність сплати «податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», де на «шмаку паперу» фактично зазначено період (2019) та сумма, без будь яких розрахунків(!!!) із вказанням статей кодексу та квітанція із печаткою податкової. При перевірці в Електронному кабінеті ДФС НІЧОГО нема, щодо оплати будь чого.

  Як можно перевірити розрахунок? До кого звернутися за цим питанням?

  1. Вітаю!

   Звертатися в місцеву податкову (або особисто, або письмовий запит подавати).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *