Посилення відповідальності за порушення у сфері використання та охорони земель

Оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення державного контролю та посилення відповідальності за порушення у сфері використання та охорони земель, збереження ґрунтового покриву земельних ділянок», який передбачає встановлення правопорядку та законності у сфері використання та охорони земель, запобігання вчинення правопорушень у даній сфері, належне законодавче врегулювання відносин щодо притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері використання та охорони земель, підвищення ефективності державного контролю за використанням та охороною земель, а також посилення охорони ґрунтів при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву земельних ділянок.
📌 Основні положення проекту Закону визначають види та склад адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони земель, встановлюють адміністративну відповідальності за вчинення цих правопорушень у розмірі, який відповідає характеру суспільної небезпеки відповідних протиправних діянь, приводять у відповідність до положень законодавства правові норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень у сфері використання та охорони земель, визначається підвідомчість справ про відповідні правопорушення.
📌 Також положення проекту Закону врегульовують на рівні Закону України відносини, які пов’язані із одержанням спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки, як документа дозвільного характеру, та здійсненням державного контролю щодо використання та охорони земель за виконанням умов зняття, збереження і використання ґрунтового покриву під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених робочим проектом землеустрою.

Посилення відповідальності

В більшості випадків, розмір адміністративних санкцій, встановлених КУпАП, є в десятки, а іноді і в тисячі разів меншим за розмір і характер шкоди, що спричиняється правопорушеннями у сфері використання та охорони земель.
Чинні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлюють відповідальність за конкретний вид порушень у сфері охорони та використання земель, характеризуються також відсутністю в межах однієї статті диференціації (спеціальної кваліфікації) правопорушень та, відповідно, розміру адміністративної відповідальності, в залежності від економічної та соціальної цінності об’єкті, на які ці правопорушення посягають.
Натомість, як видно із положень Земельного кодексу України, законодавства у сфері охорони земель, інших актів земельного законодавства, під особливим контролем та охороною з боку держави перебувають землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, землі водного фонду, а також особливо – цінні землі (не залежно від їх основного цільового призначення), що має бути враховано при визначенні розміру адміністративних санкцій за вчинення правопорушень у сфері використання та охорони земель щодо цих об’єктів.
Необхідно зауважити, що окремі положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється відповідальність за вчинення порушень у сфері використання та охорони земель, і визначається підвідомчість справ про такі правопорушення, не відповідають чинним нормам земельного законодавства. Така ситуація значно ускладнює порядок реалізації посадовими особами органів, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, своїх повноважень щодо накладення адміністративних стягнень, надає підстави для судового оскарження дій та процесуальних документів, що ними складаються, а також сприяє ухиленню винних осіб від відповідальності за вчинення правопорушень.
Так, зокрема, положеннями статті 242-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення Держекоінспекції України надаються повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень за вчинення таких правопорушень: всі дії щодо псування сільськогосподарських та інших земель (ст. 52 КУпАП), використання земель не за цільовим призначенням (ст. 53 КУПАП), зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту (ст. 533КУпАП), незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 534 КУпАП), порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, та непроведення рекультивації порушених земель (ст. 54 КУпАП). Натомість, положеннями статті 6 Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (є спеціальним законом у сфері охорони земель) визначено повноваження органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, та кожне з вищеперелічених повноважень щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень віднесено до компетенції іншого органу державного контролю (нагляду) – Держгеокадастру України, в особі якого діють відповідні державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.
В свою чергу, всупереч наведених правових норм Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Кодекс України про адміністративні правопорушення реалізацію вищевказаних повноважень від імені відповідного центрального органу виконавчої влади, покладають на інших посадових осіб Держсільгоспінспекції України, яка на даний час є ліквідованою, як орган державного нагляду (контролю).
З огляду на викладене, чинні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлюють відповідальність за порушення у сфері використання та охорони земель і визначають підвідомчість справ про такі правопорушення, не в змозі повною мірою забезпечити виконання таких функцій законодавства про адміністративні правопорушення, як захист встановленого правопорядку, зміцнення законності та запобігання правопорушень у даній сфері суспільних відносин.
Проект передбачає, зокрема, внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Земельного кодексу України, Закону України «Про державний контроль за використання та охороною земель», Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *