Реконструкція «хрущовок» — оновлений законопроєкт: Мінкульт, історичні ареали тощо

В січні 2019 року Мінрегіоном було розроблено та оприлюднено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду».

Цей проєкт Закону пройшов громадські слухання: при цьому пропозицій та зауважень до проекту Закону не надходило.

⭕️ Детально положення цього законопроєкту описано в матеріалі «Хрущовки» зможуть реконструювати за відсутності згоди всіх мешканців?📌 Але вже в грудні 2019 року Міністерство оприлюднює оновлений проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду».

Які відмінності та що нового?

Так, проєкт доповнено статтею 15 «Особливості реконструкції застарілого житлового фонду в межах історичних ареалів населених місць» наступного змісту:

  1. У зонах охорони пам'яток культурної спадщини та історичних ареалах населених пунктів допускається знесення окремих будівель і споруд, які не є пам’ятками культурної спадщини, визнаних непридатними для експлуатації відповідно до законодавства та нормативних документів.
  2. Реконструкція будівель і споруд зазначених у частині першій цієї статті здійснюється за проектами реконструкції застарілого житлового фонду в межах історичних ареалів населених місць, які розробляються на підставі архітектурних та містобудівних конкурсів. Проект реконструкції застарілого житлового фонду в межах історичних ареалів населених місць підлягає погодження центральним органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини (прим. Мінкульт).
  3. Порядок погодження проектів реконструкції застарілого житлового фонду в межах історичних ареалів населених місць визначається центральним органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

Основні положення обох законопроєктів

🎯 Для прийняття рішення про реконструкцію багатоквартирного будинку в межах кварталу (мікрорайону) необхідна згода не менше ніж 75% власників жилих (нежилих) приміщень, розташованих в кожному будинкуУ разі незгоди більше 25 відсотків власників жилих (нежилих) приміщень у багатоквартирному будинку, що передбачається під реконструкцію, розгляд питання про його реконструкцію припиняється, а відповідний будинок виключається із інвестиційного проекту. У разі незгоди більше 25 відсотків власників земельних ділянок, які розташовані в межах кварталу (мікрорайону), що передбачається під комплексну реконструкцію, розгляд питання про їх відчуження припиняється. У разі нагальної суспільної потреби, за незгоди власників земельних ділянок, їх вилучення (викуп) має здійснюватися у судовому порядку.

🎯 Реконструкція багатоквартирного будинку проводиться двома способами: з обов’язковим відселенням мешканців або без відселення. Спосіб реалізації заходів комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) обирається на підставі матеріалів затверджених інвестиційних проектів та програм реконструкції, які розробляються з урахуванням результатів технічного обстеження будівель і споруд, їх енергетичного аудиту та техніко-економічних розрахунків. Реалізація заходів комплексної реконструкції кварталу обирається на підставі матеріалів затверджених проектів (програм) реконструкції, які розробляються з урахуванням результатів технічного обстеження будівель і споруд, їх енергетичного аудиту та техніко-економічних розрахунків. Території, що підлягають комплексній реконструкції, попередні обсяги реконструкції, черговість реалізації заходів визначаються на стадії розроблення детального плану території.

🎯 Зміна функціонального призначення будівель і споруд з проведенням реконструкції здійснюється на підставі рішення виконавчого органу міської, селищної, сільської ради, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.🎯 Зміна цільового призначення земельних ділянок проводиться в порядку, встановленому земельним законодавством.

🎯 Проектна документація на реконструкцію об’єктів підлягає державній експертизі у встановленому законодавством порядку.

Важливо зазначити, що дія цього Закону не поширюється на: пам’ятки культурної спадщини; індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них. Проте, на відміну від першого проєкту новий передбачає, що Закон набере чинності через два роки з дня, наступного за днем його опублікування (в першій редакції був 1 рік).

Терміни

Застарілий житловий фонд – сукупність багатоквартирних будинків, технічний стан яких не відповідає основним вимогам до будівель і споруд, визначеним технічними регламентами та технічне обстеження яких підтвердило їх непридатність для проживання.

Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду – реконструкція багатоквартирних будинків та об’єктів інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, розташованих в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду, що має на меті поліпшення основних техніко-економічних показників як кожного з них, так і кварталу (мікрорайону) в цілому.

Непридатна для експлуатації будівля – багатоквартирний будинок, об’єкт інженерно-транспортної або соціальної інфраструктури, під час обстеження якого виявлено невідповідність основним вимогам до будівель і споруд, визначених відповідним технічним регламентом та будівельні конструкції, інженерні мережі і системи якого мають дефекти та пошкодження, що можуть призвести до різкого зниження несучої здатності та/або руйнації окремих конструкцій, втрати стійкості об’єкта, невідповідність санітарно-гігієнічні вимоги а також негативно вплинути на роботу устаткування.

🏠 Містобудування в Україні

ℹ️ Telegram-канал

Юрій Брикайло, DREAMDIM

 2019

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *