Розпорядження нерухомістю на тимчасово окупованих територіях

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України пропонує:
  • врегулювати окремі питання щодо порядку вчинення нотаріальних дій стосовно майна внутрішньо переміщених осіб, що залишилось на території, непідконтрольній Україні;
  • звільнити внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях від сплати судового збору у справах, пов'язаних з порушенням прав внутрішньо переміщених осіб.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб №8332 від 02.05.2018 року покликаний врегулювати питання щодо захисту прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, шляхом звільнення вищезазначених осіб від сплати судового збору, а також сприяти реалізації майнових прав осіб, що лишились на тимчасово окупованій території України.

Щодо розпорядження нерухомістю

Статтю 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» пропонується доповнити новою частиною такого змісту:
6. Право розпорядження нерухомим майном, що розташовується на тимчасово окупованій території, може бути реалізовано власником такого майна на території, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження.
Інформація про осіб, які мають право користування нерухомим майном, зокрема малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб, які мають право користування нерухомим майном, що належить до житлового фонду, повідомляється власником такого майна нотаріусу, про що зазначається у відповідному договорі між сторонами. У разі коли право власності або користування нерухомим майном мають неповнолітні, малолітні та недієздатні особи, відчуження такого майна здійснюється за згодою органу опіки та піклування за місцем проживання власника (уповноваженої особи) або за місцем вчинення правочину.
Встановлення після вчинення правочину факту недостовірності інформації, визначеної в абзаці другому частини шостої цієї статті, є підставою для визнання такого договору між сторонами недійсним у порядку, встановленому законодавством.
У разі відчуження нерухомого майна, що належить до житлового фонду, право власності на яке або право користування яким мають малолітні, неповнолітні та недієздатні особи, житлові умови таких осіб не можуть бути погіршені.
Батьки, опікуни, піклувальники та інші законні представники малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб протягом трьох місяців з дати набуття малолітніми, неповнолітніми та недієздатними особами речових прав на об'єкт нерухомого майна або набуття права користування таким об'єктом повинні надати органу опіки та піклування, який надав дозвіл на вчинення правочину, документи, які підтверджують право власності малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб на об'єкт нерухомого майна або право таких осіб користування ним.

Звільнення від сплати судового збору

Проектом передбачається доповнити ч. 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір» пунктом 17-1 наступного змісту:
17-1) позивачі — у справах, пов'язаних з порушенням їх прав, визначених статтями 6, 7, 8, 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» до втрати чинності Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» або Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *