Смуги відведення автомобільних доріг: влаштування заїздів та виїздів, прокладення комунікацій, заборона реклами

25 серпня 2022 року до Верховної Ради України було направлено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання (реєстраційний №7696).

Метою вказаного законопроекту є врегулювання в правовому полі питань використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання для влаштування заїздів/виїздів та перехідношвидкісних смуг до об’єктів дорожнього сервісу та/або для перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережами.

Влаштування заїздів/виїздів та прокладення інженерних комунікацій

Наразі лише вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення розміщено більше 4,6 тисяч об’єктів дорожнього сервісу, з яких 2,8 тисяч (60 відсотків) не відповідають вимогам державних будівельних норм в частині влаштування заїздів/виїздів та перехідно-швидкісних смуг, що створює ризики виникнення дорожніх пригод з тяжкими наслідками.

Аналогічні невідповідності присутні вздовж автомобільних доріг загального користування місцевого значення на ділянках розміщення об’єктів дорожнього сервісу.

До Укравтодору постійно надходять звернення суб’єктів господарювання щодо надання дозволу на забезпечення транспортного сполучення об’єктів сервісу з автомобільними дорогами загального користування, а також їх пересічення інженерними мережами та комунікаціями.

Тобто існує об’єктивна потреба врегулювання в правовому полі питання влаштування заїздів/виїздів та перехідно-швидкісних смуг до об’єктів дорожнього сервісу з автомобільних доріг загального користування, що визначено державними будівельними нормами (ДБН В.2.3-4:2015), для створення безпечних умов дорожнього руху на ділянках розміщення об’єктів сервісу.Разом з цим прокладання інженерних комунікацій та мереж вздовж смуги відведення автомобільних доріг загального користування заборонено державними будівельними нормами (ДБН В.2.3-4:2015, Зміна №1, Зміна №2), крім перетину доріг такими комунікаціями.

📗 Велике оновлення державних будівельних норм (ДБН) — 2022

Прокладання інженерних мереж або комунікацій вздовж доріг в межах смуги відведення також має негативні наслідки, з причини наявності  охоронних зон, які встановлюються нормативно-правовими актами у цих сферах.

Наявність підземних кабельних ліній та охоронної зони не забезпечує сталого функціонування автомобільних доріг та її елементів, в тому числі належного утримання смуги відведення автомобільних доріг (розширення земляного полотна, покіс трав, розміщення зелених насаджень для снігозахисту доріг, очищення доріг від снігу на повну ширину інші роботи), а також впровадження заходів з безпеки руху (пішохідні доріжки, тротуари, велосипедні доріжки).

Використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування для влаштування заїздів/виїздів та перехідно-швидкісних смуг (додаткові елементи проїзної частини), а також перехрещення смуги відводу інженерними комунікаціями та мережами є необхідною умовою забезпечення транспортним сполученням чи інженерними комунікаціями та мережами об’єктів сервісу чи інших об’єктів забудови території.

Будівництво об’єктів дорожнього сервісу та прокладання інженерних мереж за декларативним принципом не може здійснюватися відповідно до пункту 47 Переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитись на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2010 р. №725.

Консультанти проєкту ЄС «Подальша підтримка імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Національної транспортної стратегії в Україні» зазначають, що питання приєднання до автомобільних доріг здійснюється за участю балансоутримувача на основі технічного аналізу документації та безпеки дорожнього руху (Франція, Іспанія).

Зважаючи на зазначене положення статті 37 Закону України «Про автомобільні дороги» викладено в редакції, що не протирічить положенням статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», якою визначено, що дозволи на виконання будівельних робіт видаються органами державного архітектурно-будівельного контролю (ДІАМ).

Видача зазначеного дозволу не призведе до порушення основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, що визначено частиною першою статті 3 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а лише забезпечить покращення рівня державного регулювання господарської діяльності.⭕️  Проектом Закону пропонується заборонити розміщення у межах смуги відведення об’єктів, які не є складовими автомобільних доріг загального користування, крім улаштування заїздів/виїздів та перехідношвидкісних смуг до об’єктів дорожнього сервісу та до об’єктів забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) відповідно до містобудівної документації та перехрещення автомобільних доріг інженерними комунікаціями та мережами. Розміщення у межах смуги відведення інших об’єктів, які не є складовими автомобільних доріг загального користування, пропонується заборонити.

Законопроект передбачає зміну визначення терміну «об'єкти дорожнього сервісу» — спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчики для стоянки транспортних засобів, майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, готелі, кемпінги, торговельні пункти (у тому числі малі архітектурні форми), автозаправні комплекси, складські комплекси, пункти медичної та технічно-евакуаційної допомоги, пункти миття транспортних засобів, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, а також інші об'єкти, на яких здійснюється обслуговування учасників дорожнього руху та які розміщуються на землях дорожнього господарства або на землях суміжних із землями дорожнього господарства та потребують їх використання для заїзду та виїзду на автомобільну дорогу.

Об’єкти дорожнього сервісу не є складовими частинами автомобільної дороги загального користування, крім випадків, якщо замовником їх будівництва чи розміщення у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування є власник чи орган управління цих автомобільних доріг загального користування.

⭕️   Зокрема, законопроектом запропоновано викласти в новій редакції статті 37 та 38 ЗУ «Про автомобільні дороги», а саме:

✔ 1. Стаття 37. Використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання (поточна назва статті «Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах»)

Використання смуги відведення автомобільних доріг суб’єктами господарювання для влаштування заїзду/виїзду, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта дорожнього сервісу табо на перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережами здійснюється на платній основі згідно з дозволом органу управління автомобільними дорогами загального користування (далі — дозвільний орган), у порядку затвердженому КМУ.

...

Дозвіл є підставою для розроблення проєктної документації на розміщення суб’єктом господарювання об’єкта сервісу чи прокладання інженерних комунікації та мереж вздовж автомобільних доріг загального користування, яка затверджується у порядку, визначеному ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Для отримання дозволу суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подається заява, до якої додаються проектна документації на влаштування заїзду/виїзду та перехідно-швидкісних смуг із схемою організації дорожнього руху та/або на перехрещення автомобільної дороги загального користування інженерними комунікаціями та мережами.

...

Під час реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування перенесення заїздів/виїздів, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта дорожнього сервісу, а також інженерних комунікацій та мереж в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування здійснюється за рахунок їх власника, про що дозвільний орган письмово інформує суб’єкта звернення не пізніше ніж за один місяць до початку проведення зазначених робіт.

В проектах будівництва нових чи реконструкції існуючих інженерних мереж та комунікацій слід передбачати їх прокладання за межами смуги відведення автомобільної дороги загального користування.

...

Вимоги цієї статті поширюються на суб’єктів господарювання, які мають намір використовувати смугу відведення автомобільних доріг загального користування для влаштування заїздів/виїздів, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) відповідно
до містобудівної документації та/або на перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережам.

Законопроєктом встановлюється видача дозволу протягом 15 робочих днів та на платній основі.✔ 2. Окрім того, після набрання чинності вказаним Законом, розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування забороняється❗️

Закон має набрати чинність з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

✔ 3. Також після набрання чинності Законом:

  • суб’єктам господарювання протягом трьох років, у разі необхідності, привести до вимог державних будівельних норм параметри заїздів/виїздів та перехідно-швидкісних смуг влаштованих до об’єктів дорожнього сервісу після 2012 року та отримати дозвіл органу управління автомобільними дорогами загального користування;
  • демонтаж рекламоносіїв, розміщених у смузі відведення автомобільних доріг загального користування, здійснюється власниками таких рекламоносіїв після закінчення строку дії відповідного дозволу, виданого дозвільним органом відповідно до Закону України «Про рекламу»;
  • демонтаж рекламоносіїв встановлених в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування без дозволу здійснюється власниками автомобільних доріг загального користування;
  • дозволи на розміщення рекламоносіїв в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування з необмеженим строком дії підлягають обов’язковому перегляду відповідним дозвільним органом відповідно до Закону України «Про рекламу» з визначенням обмеженого строку дії такого дозволу до трьох років.

Ідентичний законопроект вже розглядався на початку цього року.

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *