Відстані між будинками та спорудами; відстані до меж ділянок, протипожежні та інші (2021)

Питання мінімальних (допустимих) відстаней між садибними, садовими, дачними будинками, господарськими будівлями та спорудами; відстаней до меж земельних ділянок; встановлених протипожежних розривів, а також відстаней до ліній електропередачі, газопроводів та інших мереж, джерел водопостачання тощо досі є дуже актуальними як при новому будівництві або реконструкції, так і при виборі земельної ділянки під забудову.

Нижче буде дано витяги з чинних будівельних норм та законодавчих актів України, які регулюють перелічені вище питання (цей матеріал підготовлено станом на 11.01.2021 року).⭕️  З 01 жовтня 2019 року набрали чинності нові будівельні норми — ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, які, зокрема, регулюють питання забудови, в т.ч. і питання відстаней між будинками, будівлями та спорудами як на власній, так і на сусідніх ділянкахвідстаней до меж ділянок, протипожежних розривів тощо.

У зв'язку з тим, що в мережі Інтернет та у соціальних мережах поширюється велика кількість графічних матеріалів, де начебто відображено діючі норми щодо мінімальних відстаней між будівлями та спорудами, проте зазначена в них інформація не відповідає вимогам чинного законодавства України, я підготував власні графічні матеріали:

Відстані між будинками, відстані до меж, до сусідніх будинків (споруд) та до червоних ліній

✅  Для нової садибної та дачної забудови відстань від межі слід встановлювати не менше 3 м! 

📌  Але при розміщенні будинків в кварталах із сформованою забудовою для догляду за будинками і здійснення поточного ремонту відстань до межі суміжної земельної ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку слід приймати не менше ніж 1,0 мПри цьому, має бути забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення.

З приводу наведених вище норм щодо мінімальної відстані до межі вже виникають спірні ситуації, оскільки відсутні визначення термінів «квартали сформованої забудови», «нова забудова» та інші.

Також варто зазначити, що деякі органи містобудування та архітектури вже давно «вимагають» відступати від меж земельної ділянки не менше 4 м, якщо сусідня земельна ділянка не забудована.

✅  Житлові будинки на присадибних ділянках слід розміщувати з відступом від червоних ліній магістральних вулиць – 6 м, житлових – 3 м. Тут варто звернути увагу, що в цій нормі не зазначили господарські будівлі та споруди. На практиці я вже оформлював розміщення гаражів по червоній ліній!

🎯 В умовах реконструкції допускається зменшувати відступи від червоних ліній до будинків і споруд з урахуванням сформованої забудови.

🎯 Гаражі слід передбачати вбудованими, прибудованими до житлових будинків або окремо розташованими по лінії забудови, а також в глибині ділянки.

🎯 Прибудовані або окремо розміщені приміщення та тимчасові споруди для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності допускається розташовувати на земельних ділянках по червоних лініях.

Протипожежні розриви (відстані)

Відстані між будинками і спорудами приймаються у світлі між зовнішніми стінами або іншими конструкціями. За наявності конструкцій будинків і споруд, що виступають більше, як на 1 м, виготовлених із спалимих матеріалів, приймається відстань між цими конструкціями. Отже, якщо звіси даху тощо виступають більше, ніж на 1 м від стіни, то відстані потрібно рахувати від таких конструкцій, а не від стін будинку.

✅  Відстані між будинками і спорудами в залежності від ступеню вогнестійкості будинків:

🎯  між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкості (детальніше про ступені вогнестійкості написано в попередньому матеріалі) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 6 м.

🎯  між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкості та будинками III ступеню вогнестійкості протипожежний розрив має бути 8 м!

🎯  між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) III ступеню вогнестійкості розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 8 м!  Під цю категорію підпадає найбільша кількість індивідуальних житлових, садових та дачних будинків!

🎯  між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступеню вогнестійкості (зокрема, дерев'яні будинки) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути від 10 до 15 м!

✅  Протипожежні відстані від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м – відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу. У містах та селищах для зон одно- та двоповерхової садибної забудови з присадибними ділянками протипожежна відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але повинна складати не менше ніж 15 м.

📎  Господарські будівлі і гаражі сусідніх ділянок допускається блокувати.⭕️  Виключення:

 • Відстань між стінами будинків без віконних прорізів допускається зменшувати на 20%, за винятком будинків певних ступенів вогнестійкості (примітка 3 Таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019).
 • Протипожежні відстані можуть не застосовуватись між житловими і господарськими будинками у межах однієї присадибної ділянки. Отже, в межах приватної ділянки власник самостійно вирішує на якій відстані від будинку розміщувати інші будівлі та споруди. Поруч із цим, варто розуміти, що протипожежні розриви встановлені з метою запобігання розповсюдженню пожеж, а не з метою ускладнити власникам розміщення об'єктів на ділянці; саме тому, як мінімум до лазень та літніх кухонь варто витримувати мінімальні протипожежні відстані.
 • Відстані між будинками I і II ступенів вогнестійкості допускається передбачати менше 6 м за умови, якщо стіна вищого будинку, розміщеного навпроти іншого будинку, є протипожежною.
 • Протипожежні відстані між будинками слід збільшувати на 20 %: для двоповерхових будинків V ступеня вогнестійкості; для будинків, що мають горищний дах, верхній шар покрівлі якого виконаний з горючих матеріалів.
 • У районах сейсмічністю 9 балів відстані між житловими будинками, а також між житловими і громадськими будинками IVа, V ступенів вогнестійкості, слід збільшувати на 20%.

❗️ Важливо: ДБН «Планування та забудова територій» на відміну від ДБН 360-92 не містить положень, згідно з якими часткова реконструкція житлових будинків та господарських споруд на окремих садибних ділянках, які побудовані за раніше чинними нормативами, допускалася за погодженням з місцевими органами архітектури і містобудування, державного пожежного та санітарного нагляду. В цьому випадку перебудова житлових будинків, їх господарських будівель та гаражів можлива була за умови збереження існуючих відстаней між будівлями.

Таким чином, з 01.10.2019 року навіть при реконструкції існуючих (оформлених) будівель та споруд необхідно буде дотримуватися усіх чинних на сьогодні норм (зокрема, це означає, що орган містобудування та архітектури має право, наприклад, відмовити у надбудові (в межах існуючого фундаменту), якщо розміщення будинку не відповідає вимогам чинних норм).

Охоронні та санітарно-захисні зони

Охоронні та санітарно-захисні зони, їх розміри, допустимі відстані до будинків та інші обмеження регулюються як ДБН Б.2.2-12:2019, так і, зокрема, Правилами охорони електричних мережПравилами безпеки систем газопостачання та Кодексом газорозподільних систем.

❗️ В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється будувати житлові, громадські та дачні будинки!

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

  Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

 • уздовж повітряних ліній електропередачі — у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань: напругою до 1 кВ (до 1000 Вольт) — 2 м; до 20 кВ — 10 м; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 метрів.
 • уздовж підземних кабельних ліній електропередачі — у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра.
 • за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв — на відстані 3 м від огорожі або споруди.

📐 Відстань від підземних силових кабелів всіх напруг і телекомунікаційних кабелів до фундаментів будинків та споруд має бути не меншою 0,6 м.

📐 Відстані по горизонталі (у світлі) від найближчих підземних інженерних мереж до будинків і споруд слід приймати за додатком И.1 ДБН Б.2.2-12:2019:

 • споруд до водопроводу і напірної каналізації — 5 м;від фундаментів будинків і споруд
 • до самопливної каналізації (побутової і дощової) — 3 м;від фундаментів будинків і споруд
 • до газопроводів горючих газів — від 2 до 10 метрів (в залежності від тиску). Зменшення відстаней можливе за умови виконання вимог п. 7.12 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання.

Інші відстані та вимоги

📐 Новим ДБН Б.2.2-12:2019 передбачається, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до стовбурів дерев, які висаджуються, має бути не менше ніж 4-6 м в залежності від величини крони (але не менше ½ діаметру крони дерева), а до кущів 1,0 м.

📐 Септики та фільтруючі колодязі повинні бути розташовані не ближче 5-10 м (в залежності від продуктивності) від житлових будинків та літніх кухонь. І не ближче 20 м від артсвердловин та колодязів.

📐 Господарські будівлі / сараї / для худоби, інших тварин та птахів (площею до 50 кв.м) — не ближче 15 м від житлових будинків і літніх кухонь та не ближче 20 м від артсвердловин водопостачання (питних колодязів).

📐 Майданчики для компосту, дворові вбиральні, сміттєзбірник, сховища для добрив та ядохімікатів повинні знаходитись не ближче 20 м від житлових будинків, літніх кухонь та артсвердловин водопостачання (питних колодязів).

▶️ У великих містах, при розміщенні 9-16 та більше поверхових житлових будинків суміжно з кварталами садибної забудови, що зберігається, відстань від фасадів багатоповерхового будинку, що зводиться, до меж земельних ділянок садибних будинків приймається не менше 20 м, а до стіни найближчого садибного будинку – не менше висоти будинку, що зводиться.▶️ При розміщенні багатоквартирних житлових будинків поверховістю від 4 поверхів до 8 поверхів суміжно з кварталами садибної забудови, що зберігається, відстань від фасадів багатоквартирного будинку, що зводиться, до меж земельних ділянок садибних будинків слід приймати не менше 15 м, а до стіни найближчого садибного будинку – не менше висоти будинку, що зводиться, для багатоквартирних будинків до 3 поверхів відстань від фасадів до меж земельних ділянок – не менше 10 м для забезпечення проїзду пожежних машин.

▶️  За відсутності мереж міської (селищної) каналізації необхідно передбачити каналізування садиб з використанням локальних очисних споруд згідно з вимогами ДБН В.2.5-64ДБН В.2.5-75.

▶️  Присадибні ділянки з боку вулиць та сусідніх ділянок допускається огороджуватиВисоту огорожі слід встановлювати згідно з вимогами ДБН Б.2.2-5:2011 та правилами благоустрою населеного пункту. Встановлення огорожі не може погіршувати інсоляцію житлових будинків на суміжних територіях. Огорожа присадибних ділянок не може виступати за червону лінію та межі ділянки.

🏠  Містобудування в Україні

📊  URBANDATA — Реєстр дозвільних документів ДАБІ

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2021

14 Відповісти на “Відстані між будинками та спорудами; відстані до меж ділянок, протипожежні та інші (2021)”

 1. Є цікавий момент який би хотів у автора уточнення — яка відстань повинна бути на сьогодні від паркана (межі) між сусідом, це літня кухня з гаражем 1 м чи 3 метра відповідно до нових дбн?

  1. Вітаю!

   За новими ДБН в забудові, яка склалася, це може бути і 1 м, якщо витримано протипожежні розриви. Якщо ж це новий масив, то автори ДБН встановили норму в 3 м.

 2. Доброго дня.

  Підкажіть варіанти для вузьких ділянок і розташованих в притул до ділянки сусідніх споруд бувають? Ширина ділянки 15м і на сусідніх ділянках споруди розташовані по 3м з кожного боку до межі ділянки.

  1. Вітаю!

   Є варіанти зменшення відстаней на 20%, є ще варіанти влаштування протипожежних стін, але не всюди архітектури погоджують це.

   Тому або переносити будинок вглиб, або будувати вузький, або переговорити в архітектурі і дізнатися за яких умови вони погодять будпаспорт з меншими відстанями.

 3. А як поверховість будівлі впливає на відстані ?

  Наприклад — між повітряною лінією ЛЕП, або червоною лінією та двоповерховою літньою кухнею/котельною (одна будівля).

  1. Вітаю!

   Поверховість садибного, садового та дачного будинку — не впливає. Поверховість багатоквартирного будинку — впливає на відстані.

   Якщо мова про відстань від ЛЕП до літньої кухні, то поверховість кухні не враховується. Так само і з червоними лініями.

 4. Цитата останнього абзацу — з офіційного сайту Миколаївобленерго.

  www.energy.mk.ua/?option=...&catid=79/#3

  Необхідно зазначити, що у стиснутих умовах допускається приймати для повітряних ліній до 6-10 кВ відстань по горизонталі від крайніх проводів за найбільшого їх відхилення до границь присадибних земельних ділянок індивідуальних будинків і колективних садових ділянок не менше 2 метрів.

  ***

  Не підкажете, ця норма щодо стиснутих умов розповсюджується по усіх обленерго ?

  Зокрема, — Черкасиобленерго.

  ***

  Треба будувати, а по червоній лінії йде ЛЕП 10 квт.

  Тобто, охоронна зона ЛЕП — 10 метрів.

  А куди там будувати ? — якщо загальна ширина земельної ділянки — 20 метрів. (стара забудова)

  1. Вітаю! Процитоване положення стосується відстані до межі ділянки, а не до будинку. Окрім того, я не знаю НПА, в якому є таке положення. Раніше була норма про 2 м, але тепер її немає.

 5. Добрий ранок! Підскажіть будь ласка, яка відстань мінімальна від пустої сусідської ділянки (без власника і незабудована) для будування нового гаражу? Завчасно дякую!

  1. Вітаю!

   Правильною буде та, яку в будпаспорті погодить орган містобудування.

   Зазвичай, якщо поруч пуста ділянка і на неї не видавно будпаспорт, то зазвичай мінімально 3 м.

  2. Доброго дня.

   Є таке питання, у сусіда вже багато років збудований сарай та госпблок, стіна яких на межі земельної ділянки від моєї, на межі огорожі. Скажіть будь-ласка, чи потрібно притримуватися відстані в 8м від края його стіни цих будівель до края мого нового житлового будинку?

 6. Доброго дня! Якщо на декілька сусідніх земельних ділянок було видано будівельні паспорти в яких відстані до межі по 3 метри при тій же третій ступені вогнестійкості будівель. Чи не буде проблем при введенні в експлуатацію вже збудованих будинків, адже фактично відстань між двома будинками буде 6 метрів замість 8, і виходить що протипожежні норми не будуть дотримані?

  1. Вітаю!

   Якщо кожен із замовників має будпаспорт, де вказано по 3 м до межі, то проблем з введенням в експлуатацію бути не повинно (я на практиці оформлював, коли було навіть менше вказано в будпаспортах). Проте «останній» будпаспорт можуть і скасувати в рамках нагляду, тому не варто затягувтаи з оформленням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *