Відстані між будинками, відстані до межі та протипожежні розриви (з 01.10.2019)

01.10.2019 року набрали чинності нові будівельні норми — ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, які, серед іншого, регулюють і питання відстаней між будинками, будівлями та спорудами як на власній, так і на сусідніх ділянках, відстаней до меж ділянок, протипожежних розривів тощо.

Вказані відстані (в т.ч. протипожежні розриви), а також відстані до існуючих мереж, джерел водопостачання, ліній електропередачі тощо є дуже важливими при плануванні забудови земельної ділянки або здійснення реконструкції (добудови) садибного, садового або дачного будинку.

Наведена в матеріалі інформація буде корисна всім, хто зараз вибирає ділянку для будівництва власного будинку, і дозволить зрозуміти чи вдасться розмістити будинок та господарські споруди так, як заплановано.

▶️ Наразі є велика кількість різноманітних графічних матеріалів в мережі Інтернет, де вказані відстані від тих чи інших об'єктів до меж ділянок, проте в більшості своїй наведена в них інформація не відповідає наявній в чинному законодавстві України. Окрім того, навіть ту інформацію, яка базується на нормах українського законодавства, потрібно перевіряти, оскільки 01.10.2019 року відбулися зміни.

⭕️ З 01 жовтня 2019 року основним документом, який регулює питання забудови, і в т.ч. нормує відстані, є ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій.Відстані до меж та до сусідніх будинків і споруд, та червоних ліній (з 01.10.2019)

✅ Для нової садибної та дачної забудови відстань від межі слід встановлювати не менше 3 м! З невідомих причин, вкзанане положення не містить терміну «садова забудова».

📌 Але при розміщенні будинків в кварталах із сформованою забудовою для догляду за будинками і здійснення поточного ремонту відстань до межі суміжної земельної ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку слід приймати не менше ніж 1,0 м. При цьому, має бути забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення.

Проте, на мою думку, з приводу наведених вище норм щодо мінімальної відстані до межі можуть виникати спірні ситуації.

📎 Разом із цим, варто зазначити, що деякі органи містобудування та архітектури вже довгий час «вимагають» відступати від меж земельної ділянки не менше 4 м!

Житлові будинки на присадибних ділянках слід розміщувати з відступом від червоних ліній магістральних вулиць – 6 м, житлових – 3 м.

В умовах реконструкції допускається зменшувати відступи від червоних ліній до будинків і споруд з урахуванням сформованої забудови.

📎 Гаражі слід передбачати вбудованими, прибудованими до житлових будинків або окремо розташованими по лінії забудови, а також в глибині ділянки.

📎 Прибудовані або окремо розміщені приміщення та тимчасові споруди для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності допускається розташовувати на земельних ділянках по червоних лініях.Протипожежні вимоги (відстані)

Відстані між будинками і спорудами приймаються у світлі між зовнішніми стінами або іншими конструкціями. За наявності конструкцій будинків і споруд, що виступають більше, як на 1 м, виготовлених із спалимих матеріалів, приймається відстань між цими конструкціями.

Відстані між будинками і спорудами в залежності від ступеню вогнестійкості будинків:

🎯 між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкості (детальніше про ступені вогнестійкості написано в попередньому матеріалі) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 6 м.

🎯 між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкостіта будинками III ступеню вогнестійкості протипожежний розрив має бути 8 м!

🎯 між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) III ступеню вогнестійкості розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 8 м!  Під цю категорію підпадає найбільша кількість індивідуальних житлових, садових та дачних будинків!

🎯 між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступеню вогнестійкості (зокрема, дерев'яні будинки) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути від 10 до 15 м!

Протипожежні відстані від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м – відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу. У містах та селищах для зон одно- та двоповерхової садибної забудови з присадибними ділянками протипожежна відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але повинна складати не менше ніж 15 м.

📎 Господарські будівлі і гаражі сусідніх ділянок допускається блокувати.

⭕️ Виключення:

 • Відстань між стінами будинків без віконних прорізів допускається зменшувати на 20%, за винятком будинків певних ступенів вогнестійкості (примітка 3 Таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019).
 • Протипожежні відстані можуть не застосовуватись між житловими і господарськими будинками у межах однієї присадибної ділянки. Отже, в межах приватної ділянки власник самостійно вирішує на якій відстані розміщувати будівлі та споруди!
 • Відстані між будинками I і II ступенів вогнестійкості допускається передбачати менше 6 м за умови, якщо стіна вищого будинку, розміщеного навпроти іншого будинку, є протипожежною.
 • Протипожежні відстані між будинками слід збільшувати на 20 %: для двоповерхових будинків V ступеня вогнестійкості; для будинків, що мають горищний дах, верхній шар покрівлі якого виконаний з горючих матеріалів.
 • У районах сейсмічністю 9 балів відстані між житловими будинками, а також між житловими і громадськими будинками IVа, V ступенів вогнестійкості, слід збільшувати на 20%.

❗️ Важливо: новий ДБН «Планування та забудова територій» на відміну від ДБН 360-92 не містить положень, згідно з якими часткова реконструкція житлових будинків та господарських споруд на окремих садибних ділянках, які побудовані за раніше чинними нормативами, допускалася за погодженням з місцевими органами архітектури і містобудування, державного пожежного та санітарного нагляду. В цьому випадку перебудова житлових будинків, їх господарських будівель та гаражів можлива була за умови збереження існуючих відстаней між будівлями.

Охоронні та санітарно-захисні зони

Охоронні та санітарно-захисні зони, їх розміри, допустимі відстані до будинків та інші обмеження регулюються як ДБН Б.2.2-12:2019, так і, зокрема, Правилами охорони електричних мережПравилами безпеки систем газопостачання та Кодексом газорозподільних систем.

❗️ В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється будувати житлові, громадські та дачні будинки!

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

 • уздовж повітряних ліній електропередачі — у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань: напругою до 1 кВ (до 1000 Вольт) — 2 м; до 20 кВ — 10 м; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 метрів.
 • уздовж підземних кабельних ліній електропередачі — у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра.
 • за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв — на відстані 3 м від огорожі або споруди.

Відстань від підземних силових кабелів всіх напруг і телекомунікаційних кабелів до фундаментів будинків та споруд має бути не меншою 0,6 м.

✅ Відстані по горизонталі (у світлі) від найближчих підземних інженерних мереж до будинків і споруд слід приймати за додатком И.1 ДБН Б.2.2-12:2019:

 • від фундаментів будинків і споруд до водопроводу і напірної каналізації — 5 м;
 • від фундаментів будинків і споруд до самопливної каналізації (побутової і дощової) — 3 м;
 • від фундаментів будинків і споруд до газопроводів горючих газів — від 2 до 10 метрів (в залежності від тиску). Зменшення відстаней можливе за умови виконання вимог п. 7.12 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання.

Інші відстані та вимоги

Новим ДБН Б.2.2-12:2019 передбачається, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до стовбурів дерев, які висаджуються, має бути не менше ніж 4-6 м в залежності від величини крони (але не менше ½ діаметру крони дерева), а до кущів 1,0 м.

Септики та фільтруючі колодязі повинні бути рощташовані не ближче 5-10 м (в залежності від продуктивності) від житлових будинків та літніх кухонь. І не ближче 20 м від артсвердловин та колодязів.

Господарські будівлі / сараї / для худоби, інших тварин та птахів (площею до 50 кв.м) — не ближче 15 м від житлових будинків і літніх кухонь та не ближче 20 м від артсвердловин водопостачання (питних колодязів).

Майданчики для компосту, дворові вбиральні, сміттєзбірник, сховища для добрив та ядохімікатів повинні знаходитись не ближче 20 м від житлових будинків, літніх кухонь та артсвердловин водопостачання (питних колодязів).

▶️ У великих містах, при розміщенні 9-16 та більше поверхових житлових будинків суміжно з кварталами садибної забудови, що зберігається, відстань від фасадів багатоповерхового будинку, що зводиться, до меж земельних ділянок садибних будинків приймається не менше 20 м, а до стіни найближчого садибного будинку – не менше висоти будинку, що зводиться.

▶️ При розміщенні багатоквартирних житлових будинків поверховістю від 4 поверхів до 8 поверхів суміжно з кварталами садибної забудови, що зберігається, відстань від фасадів багатоквартирного будинку, що зводиться, до меж земельних ділянок садибних будинків слід приймати не менше 15 м, а до стіни найближчого садибного будинку – не менше висоти будинку, що зводиться, для багатоквартирних будинків до 3 поверхів відстань від фасадів до меж земельних ділянок – не менше 10 м для забезпечення проїзду пожежних машин.

▶️ За відсутності мереж міської (селищної) каналізації необхідно передбачити каналізування садиб з використанням локальних очисних споруд згідно з вимогами ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-75.

▶️ Присадибні ділянки з боку вулиць та сусідніх ділянок допускається огороджувати. Висоту огорожі слід встановлювати згідно з вимогами ДБН Б.2.2-5:2011 та правилами благоустрою населеного пункту. Встановлення огорожі не може погіршувати інсоляцію житлових будинків на суміжних територіях. Огорожа присадибних ділянок не може виступати за червону лінію та межі ділянки.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

36 Відповісти на “Відстані між будинками, відстані до межі та протипожежні розриви (з 01.10.2019)”

 1. Доброго дня ,цікавить таке питаня яка відстань мае бути між сараями від паркану , для триманя тварин .

  1. Вітаю!

   Загальні положення (якщо мова лише про відстань до паркану) — для нової садибної та дачної забудови відстань від межі слід встановлювати не менше 3 м.

   Також варто враховувати положення Земельного кодексу про добросусідство (зокрема, про непроникнення запахів тощо).

 2. Добрий вечір! На якій відстані від житлового будинку сусід може поставити паркан (відстань до межі від мого житлового будинку менше метра)

  1. Вітаю!

   Паркан ставиться як правило по межі. Відстані від паркану до існуючого будинку не регулюються (є норми для розміщення будинків відносно меж ділянок).

  1. Вітаю!

   Відстань від межі не встановлена, але радив би не менше 1 м. При цьому врахувати, що від септика до джерела водопостачання має бути 20 м (в т.ч. до сусідського джерела), а також 5-10 м до житлового будинку (в т.ч. і сусідського).

   І в будь-якому випадку, запахи не повинні проникати до сусідів та свторювати їм незручності (правила добросусідства).

 3. Добрий вечір. Скільки метрів в ширину потрібно відступити для проїзду, тому що моя ділянка перешкоджає потрапити сусідові на його ділянку. Сервітут не підходить. Скільки мінімум метрів в ширину за нормами повинен бути проїзд між ділянками?

  1. Вітаю!

   Норми встановлено ДБН Б.2.2-12:2019. Наскільки пам'ятаю — не менше 3,5 м проїзд, але там ще є і мінімальні відстані від будівель (але потрібно перевірити по ДБН).

 4. Добрий день, пане Юрію. Скажіть будь-ласка, чи дійсне таке положення: якщо на двох сусідніх дачних ділянках немає жодних будівель, то перший, хто будує будинок, може відступити лише 1 метр від межі. Чи, в будь-якому випадку, необхідно 3 метри?

  1. Вітаю!

   Названого Вами положення немає, але якщо читати норму ДБН, то в забудові, що склалася, саме так і допустимо. Проте «дозволену» відстань Вам зазначать в будпаспорті.

   1. Будпаспорт роблять на побудовану споруду. Тобто спочатку побудувати а потім отримати паспорт з відстанем???

    1. Вітаю!

     Будпаспорт роблять на будівництво (коли ще ділянка пуста), але і коли збудовано будинок, то будпаспорт теж можна зробити. Проте відстані в будь-якому з випадків будуть вказані як того вимагає ДБН, а не так як збудовано (якщо збудовано з порушеннями).

     Поруч із цим, є ось така Постанова ВС КАС!

 5. Вітаю. Питання наступні: вказані положення протипожежних розривів стосуються будівель будь-якого типу, в тому числі комерційного (нежитлового) призначення? а також якщо проект та містобудівні умови затверджені вже після вступу в силу новоовведень що пожежних розривів, чи необхідно їх поновлювати?

  1. Вітаю!

   В цьому матеріалі я аналізував лише відстані для садибних, садовий та дачних будинків.

   Частина з них буде актуальна для комерції, але не всі.

 6. Доброго дня

  Приватний будинок від межі збудований 3 м сусідня ділянка під будівництво гаражу 24м.кв., чи може власник збудувати гараж на своїй ділянці до мого будинку 3 м

  Дякую

  1. Вітаю!

   Мінімальна відстань складе 8 м, але може навіть і більше. 3 м — ні.

 7. Добрий день! Пане Юрій,розясніть будь ласка,(дуже потрібно)... Трансформаторна підстанція 10кВ стоїть біля паркану 0,5м,до житлового бинку 8,5м,дуже заважає,гуде... Наскільки законно її там встановили,чи непорушені межі сан.поб,ку потрібно звернутися щоб врегулювати питання? Дякую1

  1. Вітаю!

   Якщо питання щодо норм по відстаням, то вони дотримані...

   А от питання шуму — це потрібно зафіксувати рівень шуму, і тоді ставити питання про її перенесення.

 8. Доброго дня! Якщо ділянка має 20м ширини, чи влізе по нормах будинок шириною 13м?

  Уточнення: з правого боку планується гараж і твердопаливна котельня.

  Як правильно розмістити такий будинок?

  1. Вітаю!

   Потрібно знати, яка забудова навколо і чи є червоні лінії або інші обмеження.

   Отже необхідно більше даних, щоб дати вам відповідь.

   Можете мені зателефонувати і я зможу переглянути документи та проконсультувати вас.

 9. Доброго дня.Скажіть будьласка,мій будинок побудований згідно будівельного паспорту,відстань до межі 1 м,в місті.Якщо сусіди будуть будувати будинок,якої відстані їм дотримуватись 6 метрів від мого будинку,тобто 5 метрів від їхньої межі і якщо вони порушать норми куди мені звертатись,щоб зупинили будівництво?Дякую.

  1. Вітаю!

   Сусіди мають відступити від 6 до 15 метрів від вашого будинку (все залежить від ступеня вогнестійкості вашого та їх будинку).

   У випадку порушень необхідно звертатися доД ДІАМ або місцевих органів архбудконтролю.

 10. Доброго дня, Юрію.

  Допоможіть розібратися, будь ласка. Якщо нова ділянка, по сусідству немає будівель, лише городи. Відступ будинку від паркану з сусідами та від дороги має бути не менше 3 метрів?

  І не зовсім зрозуміла яка відстань від паркану повинна бути для гаражу наприклад.

  1. Вітаю.

   Зазвичай в такій ситуації — 3 м від межі.

   Від дороги — залежить від наявності червоних ліній.

   Гараж може бути і прямо по межі (там, де дорога), якщо архітектура погодить.

 11. Добрий день. Планую зробити навіс для авто некапітальний на своїй ділянці для забудови (металеві стовпи в землю і зверху накриття). Чи правильно я розумію, що цей навіс не підпадає під обмеження по відстанях до межі і до дороги, і не потребує узгодження протипожежних норм і взагалі нічого не потребує. Тобто фактично я можу поставити його майже по межі сусіда (тільки щоби вода не лилась йому і сніг не падав), за 4 метри від його будинку. І це не буде протизаконно?

  1. Вітаю!

   Розміщення навісів на писадибних, садовий, дачних ділянках не потребує оформлення будь-яких документів, а тому можете його розмістити і вздовж паркану, відвівши воду/сніг (та врахувавши правила добросусідства).

   1. А якщо під таким навісом зберігаються дрова — є якісь правила чи обмеження?

    Дякую

    1. Вітаю!

     Наразі не зустрічався з якимись обмеженнями. Тому такі дровники дуже часто розміщені вздовж паркану і іноді за кілька метрів до будівель.

 12. ДОБРИЙ ДЕНЬ!

  БУДЬ-ЛАСКА дайте відповідь.

  Планується забудова приватного будинку, варіант під’їзду тільки через лісову зону.

  Які потрібно мати документи і де їх отримати? Щоб потім безперешкодно користуватись проїздом.

  Дякую!

  1. Вітаю!

   До ділянок під забудову практично завжди є дороги, саме тому вам потрібно подивитися по генплану, де передбачена дорога/проїзд. Можливо там передбачена дорога (проектна) і через лісову зону.

 13. Вітаю.

  Гараж на стадії будівництва (фундаментна плита), відстань стін від меж сусідів 1м, випираючи елементи 0.7 м, із сусідами узгоджено.

  Чи будуть проблеми при виготовленні паспорта?

  Чи є норми відстані між будинками на самому ділянці (будинок(цегла) ---гараж(цегла))?

  1. Вітаю!

   Один метр до межі — це не єдине, що має бути враховано. Якщо до сусідських будівель відстані витримано, то можуть видати будпаспорт, а можуть і вимагати відступити від межі 3 м (можете глянути в матеріалі чому так буває).

   1. Вітаю! А якщо між гаражем сусідів та нашем гостьовим будинком відстань до 2-х метрів. Було узгоджено з сусідами. Це стане проблемою для отримання будпаспорту?

    Обидві будівлі з газоблоку.

    Дякую!

    1. Вітаю!

     Незважаючи ні на які узгодження (які раніше приймалися органами містобудування та архітектури) зараз від вас вимагатимуть дотримання чинних норм.

 14. Доброго дня,таке питання немає заїзду до дачі, дорога 2,30м з однієї сторони дерева і кущі які виступають на дорогу і царапають машину з іншого боку сарай який розміщений 20см від дороги,немає можливості заїхати ні трактором,ні груповою машиною,сусіді відмовляються,чистити кущі які мішають проїзду,на мою пропозицію допомогти їм кажуть,що дорога нормальна і нічого не мішає,як я маю діяти в цій ситуації? Дякую!!

  1. Вітаю!

   Гілки дерев та кущі не можуть виходити за межі ділянки. Тому звернутися в Правління або до власника ділянки, щоб обрізали.

   Або до суду...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *