Подання декларації про готовність до експлуатації, де вказані недостовірні дані, не є триваючим правопорушенням

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у Постанові від 23.12.2019 року по справі №296/10900/15-а щодо скасування постанови ДАБІ про притягнення до відповідальності за наведення недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, прийшов до наступних висновків:

Згідно з пунктом 14 вказаної постанови, у разі виявлення оршаном ДАБК наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Отже, законодавець чітко визначив процедуру проведення перевірки достовірності даних, наведених у декларації про початок виконання будівельних робіт шляхом проведення позапланової перевірки та визначив строк проведення такої перевірки.Проте, як встановлено судом та не заперечується сторонами  жодних розпорядчих документів на проведення позапланової перевірки достовірності даних, наведених у декларації про готовність об"єкта до експлуатації відповідачем не виносилось та перевірка не проводилась до 11.08.2015 року.

📌 Відповідно до частини шостої статті 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни орган державного архітектурно-будівельного контролю, який зареєстрував декларацію про початок виконання будівельних робіт.

Триваюче правопорушення — це проступок, пов'язаний з тривалим, неперервним невиконанням обов'язків, передбачених законом. Тобто, триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан продовжується значний час і увесь час винний безперервно вчиняє правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов'язків. Триваюче правопорушення припиняється лише у випадку усунення стану за якого об`єктивно існує цей обов`язок, виконанням обов'язку відповідним суб`єктом або припиненням дії відповідної норми закону.

⭕️ У спірному випадку подання позивачем декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 13.03.2014, в якій були вказані недостовірні дані, не може вважатися триваючим у розумінні наведених правових норм, а тому є закінченим правопорушенням, з моменту подання такої декларації, тобто 13.03.2014.

⭕️ Заповнення та подача декларації характеризується вчиненням одноразової дії у певний час, яка припиняється під час проведення реєстрації такої декларації уповноваженим органом. Після реєстрації декларації, уповноважений орган у строки, встановлені Порядком № 533 не вчинив жодних дій щодо відомостей, зазначених у Декларації, а тому порушення, передбачене ч.1 ст.96 КУпАП не може вважатися триваючим.Також, слід зазначити, що норми Кодексу України про адміністративні правопорушення не містять визначення поняття «триваюче» правопорушення. Натомість, Верховний Суд України в постанові  від 09.04.2012 року по справі № 21-260а11 висловив свою правову позицію щодо визначення правопорушення триваючим.

🏠 Містобудування в Україні

 ℹ️ Telegram-канал

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Оцінка майна стане безкоштовною в 2020 році

24.12.2019 року Президентом України було підписано Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна №354-IX від 05.12.2019 року.

✅ Закон прийнято з метою спрощення процедури оцінки нерухомих об’єктів шляхом ліквідації корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, а також запровадження нового альтернативного спрощеного способу оцінки об’єктів нерухомості через автоматичну її оцінку модулем Фонду державного майна України.  Зміни з 2020 року

🎯 Доступ, внесення, перевірка інформації до/з Єдиної бази здійснюються безоплатно. Формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості здійснюється безоплатно.

Зазначене положення набирає чинності з першого числа місяця, що настає за днем оприлюднення Фондом державного майна України рішення про введення в промислову експлуатацію програмного забезпечення Єдиної бази даних звітів про оцінку, але не пізніше 1 липня 2020 року.

🎯 Визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості здійснюватиметься автоматично, на підставі даних про об’єкт нерухомості, внесених до Єдиної бази будь-якою особою за допомогою мережі Інтернет, що підтверджуються  офіційними документами на такий об’єкт.  Перелік даних, які вносяться особою до Єдиної бази з метою визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості, затверджується Фондом державного майна України.

З метою формування інформаційної основи для визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості Фонд державного майна України використовуватиме інформаційні джерела з відкритим доступом та дані про ціни, зазначені в договорах купівлі-продажу об’єктів нерухомості, внесені нотаріусами до Єдиної бази, а також дані про ринкову вартість об'єктів нерухомості, внесені до Єдиної бази на підставі звітів про оцінку.

🎯 Електронне визначення оціночної вартості об’єктів нерухомості та автоматичне формування на запит фізичних і юридичних осіб електронних довідок про оціночну вартість об’єктів нерухомості буде здійснюватися з автоматичним присвоєнням кожній довідці унікального реєстраційного номера.

🎯 Інформація Єдиної бази про об’єкт нерухомості та його вартість, у тому числі звіти про оцінку, автоматично оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в режимі реального часу (крім інформації з обмеженим доступом). До такої інформації забезпечується відкритий, прямий неавторизований доступ з можливістю завантаження у форматі відкритих даних.

🎯 Доступ нотаріуса до Єдиної бази для перевірки факту формування Єдиною базою довідки про оціночну вартість об’єкта нерухомості чи реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі та присвоєння йому унікального реєстраційного номера, а також для внесення до Єдиної бази інформації про ціну об'єкта нерухомості, зазначену в договорі купівлі-продажу, що ним посвідчується, буде безоплатним.

🎯 Звіт про оцінку, не зареєстрований у Єдиній базі, без присвоєного унікального реєстраційного номера відповідно до вимог Закону, або з дати реєстрації якого минуло більше шести місяців, для цілей оподаткування не застосовується. Єдина база не присвоює унікальний реєстраційний номер звіту про оцінку, якщо з дати звіту (або у разі здійснення рецензування звіту — з дати завершення такого рецензування) минуло більше п’яти  робочих днів!

🎯 Реєстрація звіту про оцінку майна з присвоєнням йому унікального реєстраційного номера здійснюється Єдиною базою за умови, що визначена у звіті про оцінку майна ринкова вартість об’єкта нерухомості перебуває в межах допустимого 25 – відсоткового  цінового діапазону ринкових цін на співставні об’єкти нерухомості, інформація про які міститься у Єдиній базі. Алгоритми встановлення Єдиною базою співставних об’єктів нерухомості визначаються Фондом державного майна України.

🎯 Звіти про оцінку зберігатимуться в Єдиній базі  в електронній формі.Згідно Закону Фонду державного майна України:

 • з 31 січня 2020 року відключити всі авторизовані електронні майданчики від Єдиної бази даних звітів про оцінку та забезпечити функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку з прямим, безперешкодним та безоплатним внесенням суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами) до Єдиної бази даних звітів про оцінку та інформації з них про вартість об’єктів нерухомості, а також безперешкодну та безоплатну перевірку нотаріусами факту реєстрації таких звітів в Єдиній базі даних звітів про оцінку;
 • з 1 липня 2020 року забезпечити функціонування у складі Єдиної бази даних звітів про оцінку модуля електронного визначення оціночної вартості, сервісу послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості;
 • до 1 липня 2020 року забезпечити набуття прав інтелектуальної власності на Єдину базу даних звітів про оцінку (включаючи всі її складові частини, в тому числі її програмне забезпечення) державою.

Реалії

Недивлячись на всі позитивні моменти, пов'язані з прийняттям Закону, виникає питання чи не будуть витрати сторін в 2020 році при укладення, наприклад, договору купівлі-продажу нерухомого майна навіть більшими, чим зараз?

Тут варто згадати, що в перший місяць-два після впровадження модулю автоматичної перевірки інформації зі звітів про оцінку, замовники оціни були шоковані вартість власної нерухомості! Оскільки, вказаний модуль «пропускав» ціну майна, яка іноді в кілька разів перевищувала реальну ринкову вартість.

При цьому, дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Таким чином, власник майна мав сплатити «надмірні» податки та збори.

 📌 Для прикладу: в 2018 році ФДМУ опублікував Узагальнені за територіальною ознакою величини індикатора. Так, зокрема:

 • Київ, центральна зона — 33 207,00 грн/кв.м житлової нерухомості, а в райцентрах — 6 591,00 грн.
 • Львів, центральна зона — 26 669,00 грн/кв.м, а в райцентрах — 5 679,00 грн.
 • Одеса, центральна зона — 27 604,00 грн/кв.м, а в райцентрах — 6 080,00 грн.

Проте чи можна назвати ці показники ринковими (навіть станом на 2018 рік), зважаючи на те, що навіть в центральні зоні столиці є новобудови, де вартість квадратного метра сягає 50-100 тис. грн., і є хрущовки...

Отже, якщо оновлений модуль електронного визначення оціночної вартості Єдиної базу даних звітів про оцінку, а також алгоритми встановлення Єдиною базою співставних об’єктів нерухомостіне будуть враховувати усі фактори, що дійсно впливають на вартість майна, то, швидше за все, сторони угоди по придбанню квартири або земельної ділянки будуть нести суттєво більші витрати, ніж 1860 грн., які наразі «забирають» електронні майданчики.

Тут потрібно зазначити, що Закон передбачає, що у разі, якщо визначена у звіті про оцінку майна ринкова вартість об’єкта нерухомості виходить за межі допустимого 25 відсоткового цінового діапазону, Єдина база автоматично відмовляє в реєстрації такого звіту. У такому разі особа, яка використовує звіт про оцінку майна, або суб’єкт оціночної діяльності має право протягом п’яти робочих днів з дня відмови у реєстрації звіту про оцінку звернутися через Єдину базу, або письмово до Фонду державного майна України із заявою про забезпечення рецензування звіту про оцінку. ФДМУ розглядає таку заяву не більше п’яти робочих днів з моменту отримання та приймає відповідне рішення.

Але все одно постане питання вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за підготовку звіту та звернення до ФДМУ, а також чи прийме Фонд «позитивне» рішення.

🏠 Містобудування в Україні

ℹ️ Telegram-канал

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

Реєстр дозвільних документів ДАБІ стає відкритим (OpenData)

Сьогодні, 26.12.2019 року на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних нарешті опубліковано дані Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (розпорядником якого станом на сьогодні є ДАБІ України).

Вказані дані були і раніше доступні на сайті ДАБІ, але не в повному обсязі; і їх ніяк не можна було віднести до відркитих даних (OpenData).

📊 Зручний пошук по вказаному реєстру доступний на порталі URBANDATA — Реєстр дозвільних документів ДАБІ та в Телеграм-боті DabiBot.⭕️ Навіть сьогодні вказаний набір даних не є повним, але це перший великий крок.

Важливо, що тепер стала доступною інформація про кадастрові номери земельних ділянок, а також про адреси об’єктів.

❗️ ДБН та відкриті дані, або чому ДБН досі не є відритими даними (OpenData)!

Відкриті дані — OpenData

05 червня 2019 року набрала чинності постанова №409 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних», якою внесено зміни до постанови КМУ №835 від 21.10.2015 року та постанови КМУ №867 від 30.11.2016 року, викликані розвитком сфери відкритих даних в Україні. Постанову опубліковано 05.06.2019 року!

Кількість обов’язкових до відкриття наборів даних зросла з 616 до 878! Проте, порівняно з редакцією постанови, оприлюдненою на сайті КМУ 17.04.2019 рокукількість наборів навпаки зменшилася. Про це читайте далі.

В широкому розумінні, відкриті дані (open data) — це інформація, до якої будь-хто має доступ і яку будь-хто може використовувати і поширювати для будь-яких потреб.

Проте чинне законодавство України оперує іншим терміном: публічна інформація у формі відкритих даних — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Відкриті дані «характеризуються», зокрема:

 • постійною доступністю онлайн у цілодобовому режимі (чинне законодавство України передбачає можливість тимчасової недоступності даних);
 • відсутністю паролів чи інших обмежень на рівні доступу;
 • безкоштовністю та анонімністю надання й використання;
 • машиночитаним форматом;
 • доступністю API для поширення й використання на сторонніх платформах.

Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.

🏠 Містобудування в Україні

ℹ️ Telegram-канал

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019