Завдання на проектування може створюватися у формі електронного документа

25 лютого 2022 року набрав чинності Наказ Мінрегіону №343 від 21.12.2021 року, яким, зокрема, внесено наступні зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів:

✔ Завдання на проектування може створюватися у формі електронного документа з дотриманням вимог ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» з подальшим затвердженням його замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником) шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису замовника та генпроектувальника (проектувальника).

✔ Примірник завдання на проектування завантажується генпроектувальником (проектувальником) через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва до Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ. На примірник завдання на проектування накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідальних осіб, які підписували завдання на проектування, з використанням програмних засобів електронної системи.

Створені до введення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва завдання на проектування завантажуються до Реєстру будівельної діяльності в електронній формі у вигляді файлу відповідно до формату, та накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису генпроектувальника (проектувальника).

✔ Проектна документація на будівництво об'єкта, яка відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» розробляється та створюється виключно у формі електронного документа з дотриманням вимог ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг», повинна бути з накладеним електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису генпроектувальника (проектувальника), ГАПа та/або ГІПа. На окремі розділи або частини проектної документації на будівництво об'єкта накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису осіб, відповідальних за їх розроблення. На примірник проектної документації на будівництво об'єкта накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідальних осіб, які підписували проектну документацію, з використанням програмних засобів електронної системи.

✔ Генпроектувальник (проектувальник) завантажує проектну документацію, у тому числі відомості про координати поворотних точок меж контурів об'єктів будівництва, їх висотності, відомості про розрахунок класу наслідків (відповідальності), відомості про техніко-економічні показники об'єкта будівництва, генеральний план об'єкта будівництва на топографічній основі, через електронний кабінет Електронної системи до Реєстру будівельної діяльності.Проектна документація, створена до введення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, завантажується до Реєстру будівельної діяльності в електронній формі у вигляді файлів відповідно до формату з накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису генпроектувальника (проектувальника), субпроектувальника (за наявності).

🎯 Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації (зміни 2022)

Доступ до проектної документації на будівництво об'єктів в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва здійснюється у режимі читання без можливості копіювання із застереженням, що така проектна документація є об'єктом авторського права відповідно до розділу VI ЗУ «Про архітектурну діяльність».

✔ Генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об'єкта (об'єктів, що входять до складу комплексу (будови)) відповідно до вимог будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, і правил, затверджених згідно із законодавством.

Клас наслідків (відповідальності) визначається для кожного об'єкта — будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

✔ Проектна документація може розроблятися в одну, дві, три стадії. Склад та зміст проектної документації на будівництво за стадіями проектування встановлюється ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Замовник та генпроектувальник (проектувальник) приймають рішення щодо кількості стадій або стадійності проектування об'єктів будівництва, незалежно від класів наслідків (відповідальності) об'єктів.

✔ При проектуванні комплексу (будови), до складу якого входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), або до складу якого входять об'єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищує рівень, встановлений для об'єктів, що входять до комплексу (будови), до проектування залучаються виконавці, кваліфікаційні сертифікати яких дозволяють виконувати роботи з проектування об'єкта, що відповідає класу наслідків (відповідальності), визначеному за сукупним показником.

Інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, які не включаються до складу проектної документації на будівництво об'єктів, зберігаються у генпроектувальника (проектувальника) та не завантажуються до Реєстру будівельної діяльності через електронний кабінет Електронної системи. Такі матеріали можуть надаватися генпроектувальником (проектувальником) на вимогу замовникові відповідно до умов договору підряду або організації, яка відповідно до законодавства здійснює експертизу проектів будівництва, у тимчасове користування.

✔ Звіти про інженерні вишукування при здійсненні нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта будівництва завантажуються до Реєстру будівельної діяльності виконавцями окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, за напрямом «інженер-проектувальник з вишукувань» або підприємствами, установами чи організаціями, у складі яких є виконавці за таким напрямом.✔ Висновки про технічний стан несучих конструкцій за матеріалами обстежень при здійсненні реконструкції, капітального ремонту об'єкта будівництва виготовляються з використанням Реєстру будівельної діяльності сертифікованими фахівцями за напрямом «експерт з технічного обстеження будівель і споруд", або підприємствами, установами чи організаціями, у складі яких є виконавці за таким напрямом.

Зміна під час будівництва замовника будівництва не є підставою для коригування проектної документації на будівництво об'єктів.

✔ Проектна документація на будівництво об'єктів та зміни до неї не потребують погодження державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ та організацій, отримання будь-яких інших погоджень, узгоджень, висновків (у тому числі рішень архітектурно-містобудівної ради) тощо, не передбачених ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

✔ Для об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля, розробляється звіт з оцінки впливу на довкілля. За наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливу на навколишнє середовище у складі проектної документації розробляються тільки в частині заходів, не включених до звіту з оцінки впливу на довкілля.

✔ Особливості отримання інформації та/або документів, необхідних для розроблення проектної документації на будівництво та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання, та особливості погодження такої проектної документації повинні визначатися відповідно до вимог, встановлених статтею 311 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

У тексті Порядку слова «технічне переоснащення», «та технічне переоснащення», «технічне переоснащення діючих підприємств" у всіх відмінках виключити, а слова «державні стандарти» у всіх відмінках замінити словами «нормативні документи, обов'язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами» у відповідних відмінках.

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *