Реєстрація повідомлення про початок будівництва за 1 хвилину в автоматичному режимі — без втручання чиновників

Сьогодні, 19 липня 2018 року, очільник ДАБІ України Олексій Кудрявцев на брифінгу, який відбувся в Прес-центрі Будинку Уряду, спільно з Олександром Риженко, Оленою Сукмановою та Джеффрі Ерліхом презентував оновлену систему електронну послугу: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, яке здійснюються на підставі будівельного паспорта.
Подання та реєстрація вказаних повідомлень буде здійснюватися в автоматичному режимі — без втручання посадових осіб.
За словами очільника ДАБІ, послуга повністю виключає втручання чиновників, і буде займати “одну хвилину”. Натомість зараз, це займає до 30 днів!
При заповненні особою Повідомлення дані, зо вносяться, будуть перевірятися автоматично в он-лайн режимі, що унеможливить допущення помилок замовниками.
Це стало можливим завдяки взаємодії між різноманітними державними реєстрами, зокрема Реєстром речових прав, Державним земельним кадастром, Єдиним реєстром документів (реєстр ДАБІ).

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, яке здійснюються на підставі будівельного паспорта, може бути подано для отримання права на виконання будівельних робіт: індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

2018

Захист прав постраждалих інвесторів — нові терміни «довгобуд», «проблемний об’єкт» та зміни до Цивільного та Земельного кодексів

Мінрегіон виклав для громадського обговорення два законопроекти щодо захисту прав постраждалих інвесторів, розроблених ДП «НДПІ містобудування» та Конфедерацією будівельників України:

Про захист прав постраждалих фізичних осіб при будівництва житлової нерухомості

Вказаний проект закону, зокрема, вводить нові терміни:
  • довгобуд – багатоквартирний будинок, спорудження якого відбувалось із залученням коштів фізичних та/або юридичних осіб, не прийнятий в експлуатацію у визначений договором або графіком робіт строк;
  • об’єкт, не придатний для проживання – завершений будівництвом багатоквартирний будинок, у якому в визначений законодавством строк (шість місяців з дати прийняття в експлуатацію) не виконаний весь обсяг внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких, відповідно до законодавства, допускається прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом житлового будинку;
  • проблемний об'єкт – довгобуд, визнаний проблемним об'єктом у судовому порядку або після закінчення трирічного терміну з часу невиконання взятих на себе замовником/забудовником зобов’язань щодо прийняття багатоквартирного будинку в експлуатацію, відповідно до договору;
  • перелік довгобудів — відкрита та загальнодоступна (державна) інформаційна система, що містить відомості про об’єкти, які в установленому цим Законом порядку визнані довгобудами, управління якою здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики;
  • перелік проблемних об'єктів — відкрита та загальнодоступна (державна) інформаційна система, що містить відомості про об’єкти, які в установленому цим Законом порядку визнані проблемними, управління якою здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики.

Зміни до Земельного кодексу України

Запропоновано внести зміни до Земельного кодексу України, а саме: «Строк оренди земельних ділянок, які використовуються для будівництва об’єктів житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування не може бути меншим, як 7 років».

Зміни до Цивільного кодексу України

Законопроектом «Про захист прав постраждалих фізичних осіб при будівництва житлової нерухомості» запропоновано викласти статтю 376 ЦКУ (Самочинне будівництво) в наступній редакції:
1. Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, що дає право на виконання будівельних робіт, чи затвердженого в установленому порядку проекту (у разі, якщо наявність такого проекту є обов’язковою відповідно до законодавства), або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
2. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.
3. На вимогу власника (користувача) земельної ділянки (крім земельних ділянок, вказаних в абзаці другому цієї частини) суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб, а також за умови, якщо призначення нерухомого майна узгоджується із цільовим призначенням земельної ділянки.
Не допускається визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно: що знаходиться на земельних ділянках, які належать до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення, водного фонду, лісогосподарського призначення;
споруджене з істотним порушенням державних будівельних норм, яке може спричинити руйнування цього майна, інших об’єктів нерухомого майна, завдання аварійної ситуації чи завдання шкоди життю, здоров’ю фізичних осіб.
4. Самочинно збудоване нерухоме майно, що знаходиться на земельних ділянках, що належать до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення, водного фонду, лісогосподарського призначення, підлягає знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок.
5. У разі здійснення самочинного будівництва з істотним порушенням державних будівельних норм, яке може спричинити руйнування цього майна, інших об’єктів нерухомого майна, завдання аварійної ситуації чи завдання шкоди життю, здоров’ю фізичних осіб, суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов'язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову.
Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.
 
Окрім того, законопроект «Про захист прав постраждалих фізичних осіб при будівництва житлової нерухомості» передбачає внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зокрема, щодо звільнення від сплати пайової участі), а також проектом пропонується розширити повноваження органів місцевого самоврядування та органів державного архітектурно-будівельного контролю.
 
✎ Пропозиції і зауваження до законопроектів потрібно направляти на електронну адресу: KanishynaLM@minregion.gov.ua
 
Ⓒ 2018

Заклади громадського харчування в житлових будинках — зміни до ДБН В.2.2-15-2005

01 жовтня 2018 року набирає чинності Зміна №4 ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення, затверджена наказом Мінрегіону України від 14.06.2018 року №139.
Зокрема, зміни стосуються розміщення закладів громадського харчування в житлових будинках:
  • Після першого абзацу пункту 2.50 навести другим абзацом таке допущення: При новому будівництві допускається розташування вбудованих приміщень громадського призначення вище третього поверху за умови виділення їх в окремий протипожежний відсік.
  • Третій абзац пункту 2.50 викласти в новій редакції: Допускається розміщення вбудованих у житлові будинки закладів громадського харчування місткістю не більше 250 місць. При цьому вони повинні мати територію відокремлену від території будинку, мати окремі (як гостьові, так і технологічні) входи ззовні. Виробничі та холодильні примiщення відокремлюються від житлових приміщень звуко- та віброізоляційними матеріалами за ДБН В.1.1-31, ДСТУ-Н Б В.1.1-32, ДСТУ-Н Б В.1.1-33, ДСТУ-Н Б В.1.1-34. Заклади не повинні мати сполучення з житловою частиною та повинні бути відокремлені від неї протипожежним перекриттям 1 типу.
Повний текст Зміни №4 ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Попередні зміни: Зміна №1, Зміна №2 та Зміна №3.
 
Ⓒ 2018