Нові ДБН набирають чинності 01.01.2019 року

01 січня 2019 року набирають чинності два нові ДБН:
 1. ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд (на заміну ДБН В.1.2-14-2009). Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 02.08.2018 року №198.
 2. ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення (на заміну ДБН В.2.1-10-2009). Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 02.08.2018 року №200.
2018

Посилення гарантій захисту державою права власності

21 листопада 2018 року у Верховній Раді було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності (№9311 від 21.11.2018 року), який розроблено з метою посилення гарантій захисту законних прав та інтересів громадян і розвитку бізнесу в Україні.

Вказаним Проектом запропоновано внести зміни до ряду законодавчих актів у сфері цивільних, корпоративних відносин, направлених на забезпечення максимальних гарантій захисту державною права власності, а саме:

 1. Цивільного кодексу України
 2. Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 3. Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
 4. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
 5. Закону України «Про нотаріат»
 6. Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»

До Цивільного кодексу України:

 • запровадження обов’язкового нотаріального посвідчення договорів, предметом яких є частка у статутному (складеному) капіталі товариства. Водночас запропоновано альтернативу – укладення таких договорів в електронній формі з максимальним ступенем захисту – підписання його сторонами з використанням кваліфікованого електронного підпису;
 • 📌 надання права власнику нерухомого майна встановити вимогу нотаріального посвідчення правочинів щодо свого майна, які на сьогодні не підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Така вимога буде вноситися до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, і у разі надходження до державного реєстратора договору без нотаріального посвідчення, законодавством у вказаній сфері передбачатиметься прийняття рішення про відмову в державній реєстрації прав;
 • удосконалення інституту спільної власності шляхом запровадження нотаріального посвідчення договору про визначення часток у праві спільної власності не за принципом їх рівності.

До Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

 • передбачається з суб’єктів державної реєстрації прав виключити акредитовані державні та комунальні підприємства. По рішенню Уряду суб’єктом може бути визначено виключно державне підприємство і лише в частині розгляду заяв в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису;
 • запровадження обов’язкового підвищення кваліфікації для державних реєстраторів;
 • запровадження удосконаленої взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним земельним кадастром;
 • запровадження обов’язку державного реєстратора прав залишати без розгляду заяву про реєстрацію права на нерухоме майно, якщо кадастровий номер земельної ділянки відсутній у Державному земельному кадастрі (у такому разі заява не приймається);
 • 📌 передбачається можливість продовження дії договору оренди земельної ділянки на такий самий строк і на таких самих умовах в автоматичному режимі реєстром, якщо договір оренди землі має умову про його автоматичне поновлення та орендована земельна ділянка не належить до земель державної або комунальної власності – інформація про автоматичне поновлення правочинів обов’язково вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації такого права;
 • 📌 обов’язкове внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про ціну (вартість) нерухомого майна та речових прав на нього за відповідними правочинами;
 • 📌 встановлення норми, відповідно до якої перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, перевірка дійсності та змісту довіреності в Єдиному реєстрі довіреності;
 • удосконалений механізм виконання рішень про скасування державної реєстрації прав чи скасування документів, на підставі яких проводиться реєстрація – шляхом застосування не процедури скасування записів, а шляхом внесення запису про належного власника;
 • запровадження механізму реєстрації прав на підставі рішень судів шляхом обов’язкового отримання примірника рішення в електронному вигляді з кваліфікованим підписом судді в порядку взаємодії з Єдиним державним реєстром судових рішень. Унеможливить реєстрацію на підставі підроблених судових рішень;
 • деталізована регламентація здійснення реєстраційних дій у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном.

До Закону України «Про нотаріат» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»:

 • удосконалення механізмів наповнення та функціонування державних нотаріальних контор, а саме: допуску до професії матимуть громадянин України, який працював у Міністерстві юстиції України, Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, на посадах безпосередньо пов’язаних з державним регулюванням, контролем або організацією нотаріату, або консультантом державної нотаріальної контори, уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії визначені статтею 37 Закону «Про нотаріат», мають рівень освіти, передбачений частиною другою цієї статті, стаж роботи у сфері права не менш як шість років та стаж роботи на зазначених посадах не менше п’яти років; отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальної діяльності такими особами з умовою про відпрацювання державними нотаріусами в державних нотаріальних конторах визначених Міністерством юстиції України не менше трьох років;
 • встановлення норми, відповідно до якої перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, перевірка дійсності та змісту довіреності в Єдиному реєстрі довіреності;
 • 📌 встановлення пільги у розмірі 50% при справлянні державного мита за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами, зокрема громадяни, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Про зміни, які пропонується внести до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» можна прочитати тут.

 

Юрій Брикайло, DREAMDIM

2018

Рада врегулювала механізми передачі повноважень виконавчим органам з питань держархбудконтролю сільських, селищних, міських рад

Проектом встановлюються чіткі механізми передачі повноважень виконавчим органам з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад; та передбачається можливість припинення повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад за відповідною заявою органу місцевого самоврядування.
Передбачено також можливість тимчасового зупинення повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад за відповідною заявою органу місцевого самоврядування та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю.
📌 На час припинення та тимчасового зупинення відповідних повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад такі функції здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Проектом Закону передбачено можливість повторної передачі повноважень та відновлення тимчасово зупинених повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.
Зазначений Проект було розроблено у зв’язку з тим, що не всі новостворені органи державного архітектурно-будівельного контролю належним чином надають адміністративні послуг в будівництві, здійснюють заходи державного архітектурно-будівельного контролю, що зумовлює виникнення самочинних будівництв, конфліктних ситуацій та скарг громадян і суб’єктів господарювання.
Так, за даними ДАБІ України на даний час повноваження отримали 87 виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних та міських рад. За результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду, починаючи з 1 вересня 2015 року здійснено 138 перевірок щодо дотримання виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час провадження ними містобудівної діяльності. За результатами перевірок виявлено 97 порушень, видано 72 приписи про усунення порушень, прийнято 4 рішення про зупинення та 210 рішень про скасування дії рішень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.
Аналіз даних свідчить, що фактично у 70 % перевірок виявлено порушення, що є надзвичайно високим показником. Низький фаховий рівень підготовки керівників та спеціалістів таких органів також підтверджується численними скаргами, як мешканців, так і підприємців відповідних населених пунктів.
2018

 

«Заборонені» відхилення від ДБН

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект Наказу «Про внесння змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами».

Зазначеним Наказом пропонується внести зміни до Порядку погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами (затвердженого наказом Мінрегіону від 19 квітня 2018 року №97; набрав чинності — 22.05.2018 року), а також доповнити Порядок новим розділом: Перелік положень будівельних норм, у погодженні відхилень при здійсненні нового будівництва або реконструкції від яких Мінрегіон відмовляє заявникам.

📌 Так, зокрема, будуть заборонені наступні відхилення:

 1. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій:
 • збільшення показників щільності населення мікрорайону від граничних встановлених показників (пункт 6.1.16);
 • зменшення відстані від фасадів з вікнами 9-ти та більше поверхових житлових будинків до меж земельних ділянок садибних будинків до стіни найближчого садибного будинку з кварталу садибної забудови (пункт 6.1.22, прим. 1);
 • розміщення нової дачної та садової забудови в межах населених пунктів, а також на територіях, де діють планувальні обмеження, у т.ч. на територіях лісів та лісопарків, об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, у санітарно-охоронних зонах курортів, водоохоронних зонах, на резервних позаміських територіях, які передбачені документацією з просторового планування для подальшого розвитку населених пунктів, на територіях інженерно-транспортної та природоохоронної інфраструктури (пункт 6.1.44);
 • зменшення протипожежних відстаней між житловими, громадськими, адміністративно-побутовими будинками промислових підприємств, гаражами, а також до виробничих будинків, сільськогосподарських будівель і споруд (пункт 7.2.25, пункт 7.2.26, таблиця 15.2);
 • при проектуванні кварталів, мікрорайонів: зменшення чи збільшення визначеної ширини вулиць і доріг (у червоних лініях) (пункт 10.7.7);
 • розміщення АЗК з пунктами обслуговування транспортних засобів (технічне обслуговування, миття, змащування автомобілів) у межах сельбищних територій і зон відпочинку (пункт 10.8.15);
 • розміщення АЗС на житлових та пішохідних вулицях, внутрішньоквартальних проїздах (пункт 10.8.16).
 1. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення:
 • непередбачення огорожі на дахах житлових будинків (пункт 2.18, таблиця 4);
 • непередбачення окремих входів та евакуаційних виходів з приміщень громадського призначення, ізольованих від житлової частини будинку (пункт 2.53).
 1. ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілей:
 • збільшення поверховості підземних гаражів від встановленої максимальної кількості (пункт 6.1);
 • зменшення відстані від в'їздів-виїздів з окремо розташованих підземних гаражів до вікон житлових і робочих приміщень, ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних і лікувально-профілактичних закладів, площадок відпочинку від встановленої мінімальної відстані (пункт 6.50).
 1. ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання:
 • зменшення відстаней у просвіт від окремо стоячих ГРП, ГРПБ, ШРП до об’єктів (будинків і споруд, залізничних і трамвайних колій (до найближчої рейки), автомобільних доріг (до узбіччя), повітряних ліній електропередачі) від встановленої мінімальної відстані (пункт 5.5, таблиця 8);
 • вимог розміщення ШРП на зовнішніх стінах будинків (пункт 5.15);
 • зменшення встановлених відстаней від резервуарів АГЗП до житлових будинків та споруд (пункт 8.153, таблиця 21).
 1. ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва:
 • зменшення ступенів вогнестійкості будинків, класів вогнестійкості будівельних конструкцій (пункт 5.3, таблиця 1).

 

Перелік положень будівельних норм, у погодженні відхилень при здійсненні нового будівництва або реконструкції від яких Мінрегіон відмовляє заявникам, не розповсюджується на розгляд звернень про погодження відхилень від будівельних норм при здійсненні нового будівництва або реконструкції: закладів дошкільної освіти; закладів дошкільної освіти, об'єднаних із закладами загальної середньої освіти; закладів загальної середньої освіти; закладів загальної середньої освіти, об'єднаних із закладами професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів); навчально-реабілітаційних центрів; інтернатів, пансіонатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; закладів вищої освіти; закладів (центрів) первинної медичної допомоги, вторинної медичної допомоги; закладів третинної медичної допомоги; стаціонарів усіх типів (в тому числі пологових будинків) для дорослих і дітей, станцій (підстанцій) екстреної (швидкої) медичної допомоги; територіальних центрів соціального обслуговування людейпохилого віку та людей з інвалідністю; закладів фізичної культури та спорту.

 

 2018

01.10.2018 року набрали чинності зміни до низки ДБН та новий ДБН В.2.2-4:2018

01 жовтня 2018 року набрала чинності Зміна №1 ДБН В.2.2-25:2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). Вказана зміна затверджена наказом Мінрегіону України від 14.06.2018 р. №141.

📌 Так, з 01.10.2018 року до ДБН В.2.2-25:2009 буде внесено наступні зміни:

 1. Пункт 5.1.6 буде вилучено (У житлових будинках допускається розміщувати вбудовані або прибудовані підприємства харчування (заклади РГ) місткістю не більше 50 посадочних місць, з режимом функціонування до 22 години (згідно з вимогами СН 3077 ) та ДБН В.2.2-15 і без оркестрового супроводу, магазини кулінарії без технологічних процесів торговельною площею не більше 150 м2 відповідно до ДБН В.2.2-9, а також кафетерії у складі підприємств торгівлі.)
 2. Пункт 5.2.8 буде викладено в новій редакції: «Будинки, в яких розташовані заклади громадського харчування, допускається розташовувати по червоній лінії, при цьому входи та крильця не мають виходити за межі червоних ліній».

А також з 01.10.2018 року набрали чинності:

 

Юрій Брикайло, DREAMDIM

2018