Податок на нерухомість в 2019 році

У 2019 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховуватиметься фізичним особам — власникам об’єктів нерухомості за 2018 рік.

📎 Підпунктом 266.5.1 Податкового кодексу України передбачено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м бази оподаткування. Далі мова буде йти саме про фізичних осіб.

Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2018 року становила 3 723,00 грн. Отже, граничний розмір ставок, передбачений для розрахунку податку на нерухоме майно в 2019 році за звітний 2018 рік, не повинен перевищувати 55,85 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

📍Нижче буде наведено ставки податку на нерухомість (за 2018 рік), відмінну від земельної ділянки, для міст Києва, Борисполя та Броварів, які у грошовому еквіваленті можуть відрізнятися у 30 разів! А також буде наведено інформацію про пільги щодо сплати податку на нерухомість у 2019 році.📌 Зведена інформація про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що встановлені для фізичних осіб на 2018 рік (Київська область), а також реквізити рішень, якими встановлено ставки та пільги!

Земельний податок 2019: ставки, пільги, відповідальність

База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

❗️Сума податку збільшується на 25000,00 гривень на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості (його частку), за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку).

Пільги зі сплати податку (згідно ПКУ)

База оподаткування об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

 • для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;
 • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий звітний період (рік).Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:

 • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої Кодексом;
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Деякі сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад не тільки встановили власний розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та змінили (збільшили) граничну площу об’єктів, що звільняється від оподаткування, а також затвердили переліки об’єктів нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню (встановили власні пільги щодо сплати податку).

Об’єкти на тимчасово окупованих територіях

⭕️ Підпунктом 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” ПКУ визначено, що об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил (ООС). Нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно із статтею 266 ПКУ вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню.

Введені в експлуатацію, але не зареєстровані об’єкти

⭕️ Варто зазначити, що, наприклад, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові або дачні будинки, які прийнято (введено) в експлуатацію, але право власності на які не оформлено (не зареєстровано) у встановленому законом порядку, не є об’єктом оподаткування!

Обов’язок сплати, строки та відповідальність


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2601889031568289"
data-ad-slot="5406117927">

Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

📌 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Обов’язок щодо сплати податку виникає у фізичних осіб протягом 60 календарних днів з моменту вручення відповідного повідомлення.

У випадку, якщо контролюючий орган не надіслав податкове повідомлення-рішення у визначений строк, платники податку звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання (підпункт 266.10.2 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).

Проте, у випадку прострочення сплати узгодженого податкового зобов’язання, передбачена відповідальність: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

▶️ Електронний кабінет ДФС

Для фізичних осіб – платників податків в Електронному кабінеті є онлайн доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Крім того, в режимі «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету платники податків – фізичні особи мають можливість перегляду даних щодо об’єктів рухомого та нерухомого майна, які є об’єктами оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі тощо), відомості про які отримані з реєстрів інших державних органів та стосовно яких сформовані податкові повідомлення-рішення.

Також за необхідністю в Електронному кабінеті за допомогою сервісу «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань по таким податкам.

Київ

⭕️ На 2018 рік в м. Києві встановлено ставку податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, у розмірі 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2018 року. При цьому, на відміну від 2017 та 2019 років Київська міська рада не встановила на 2018 рік понижувальний коефіцієнт (0,75), отже в грошовому еквіваленті розмір ставки становить 55,85 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

✅ Таким чином, фізична особа, яка з 01.01.2018 року є власником будинку в м. Києві площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2019 році податок на нерухомість (за 2018 рік) в розмірі 7260,50 грн.

📎 Згідно Рішення КМР від 23 червня 2011 року №242/5629 не є, зокрема, об'єктами оподаткування:

 1. будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 2. житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Київської міської ради;
 3. об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 4. об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 5. об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2601889031568289"
data-ad-slot="5406117927">

Бориспіль

В місті Бориспіль на 2018 рік ставку податку встановлено у розмірі 0,05% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2018 року. Отже в грошовому еквіваленті розмір ставки становить 1,86 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

✅ Отже, фізична особа, яка з 01.01.2018 року є власником будинку в м. Бориспіль площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2019 році податок на нерухомість (за 2018 рік) в розмірі 241,80 грн.

❗️При цьому, наприклад, у с. Гора Бориспільського району ставку податку на 2018 рік встановлено у розмірі 1% (тобто в 20 разів більше, ніж в м. Бориспіль), а в с. Щасливе — у розмірі 1,5% (що в 30 разів вище, ніж в м. Бориспіль).

📎 Згідно Рішення Бориспільської міської ради від 04 липня 2017 року №2018-27-VII, зокрема, звільняються від оподаткування:

 1. будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 2. житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
 3. об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 4. об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:
 • дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 • багатодітним сім’ям, не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
 • учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

Бровари

В місті Бровари на 2018 рік встановлено ставку податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, у розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2018 року, тобто 18,62 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

⭕️ Разом із тим, у Броварах звільняються від оподаткування:

 • квартири, що перебувають у власності фізичних осіб загальною площею до 80 кв. метрів (включно);
 • житлові будинки, що перебувають у власності фізичних осіб загальною площею до 150 кв. метрів (включно);
 • господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, які розташовані на одній земельній ділянці з житловим будинком.

✅ Отже, фізична особа, яка з 01.01.2018 року є власником будинку в м. Бровари площею 250 кв.м, повинна буде сплатити у 2019 році податок на нерухомість (за 2018 рік) в розмірі 1862,00 грн.

📎 Згідно Рішення Броварської міської ради Рішення міської ради від 22.06.2017 року №611-30-07, зокрема, звільняються від оподаткування: будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 1. житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
 2. об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 3. об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:
 • дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 • багатодітним сім’ям, не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
 • учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

✅ Податок на нерухомість у 2018 році

Юрій Брикайло, DREAMDIM
2019

32 Відповісти на “Податок на нерухомість в 2019 році”

 1. Дякую за статтю. Перечитала вже кучу різних коментарів,але ніде не можу знайти інформацію по гаражам у м Києві. Яка пільгова площа.

  Буду дуже вдячна за допомогу.

  1. Пільгової площі по окремо розташованим гаражам немає. А якщо це гараж «у складі» садибного будинку, то він відноситься до госпбудівель, які в Києві оподатковуються (на відміну від багатьох населених пунктів області).

 2. Підкажіть, будь ласка, чи оподатковується податком на нерухомість не введена в експлуатацію будівля, на яку оформлено право власності?

  1. Оподатковуються виключно об'єкти права власності, тобто зареєстровані в ДРРП.

   Якщо об'єкт введено в експлутацію, але право власності не зареєстровано, то цей об'єкт не оподатковується.

 3. Підскажіть за станом за який період береться інформація про речове право на нерухоме майно ( будинок) Забудована площа 165 кв.м. Але було здійснено поділ в липні 2018 року. Інформація про поділ буде врахована в податкі 2019 року?

  1. Враховується період володіння в конкретному році. Якщо в липні 2018 поділили і провели переєстрацію, то вже в 2019 році, при обчислення податку за 2018 рік, це буде враховано.

  1. Окремо для пенсіонерів пільг по податку на нерухоме майно не встановлено Кодексом.

 4. Чи може міська рада надати пільгу учаснику бойових дій зі сплати податку на нежитлову нерухомість у 2019 році за податковий період 2018 року

  1. Якщо рада в встановила або встановить таку пільгу, то зможе її надати/застосувати.

 5. 9 серпня 2019 р. отримав податкове повидомлення-ришення стосовно податку на нерухоме житлове майно за 2018 р., а маи би отримати його до 1 липня.

  Чи э це порушенням порядку информування та надсилання таких повидомлень? Це може бути пидставою для несплати податку або його видтерминування?

  1. Так, мали надати до 01 липня.

   Але якщо Ви вже отримали податкове повідомлення-рішення, і не плануєте оскаржувати його, то у Вас є 60 днів на оплату.

 6. Підкажіть, будь ласка, а десь можна подивитися ставки по селах Київської області? І пільгові категорії в регіоні відповідно. І ще запитання, якщо можна поясніть, що значить з моменту вручення? Мої платіжки на нерухомість надходять за адресою де я вже три роки як знята з реєстрації, і не проживаю там, то яким чином відбувається фіксація 'моменту вручення'? Буду дуже вдячна за відповіді!

  1. Рішення по всій області мають бути на сайті податкової, але не завжди вони та є.

   А по кожному конкретному населеному пункту, рішення мають бути оприлюднені на сайтах відповідної ради. Там само і будуть встановлені пільги.

   Якщо Ви не отримали, а податкова Вам направила на Вашу дійсну адресу реєстрації, то буде вважатися, що Ви повідомлення отримали з моменту спливу строку зберігання такого повідомлення (але це потрібно додатково ще мені перевірити)...

   Радив би Вам подати актуальні дані в податкову, щоб не мати потім боргів та арештів майна!

 7. Наприклад у мене є дві квартири (35 кВ. м та 62 кв м) і гараж 40 кв. м. (є право власності), то за гараж теж мені надійшов податок- це рахується, як зайва площа від нерухомості чи це «окремий» податок?

  1. Якщо це окремий гараж, то це об'єкт нежитлової нерухомості, і він оподатковується окремо.

 8. Якщо у мене тільки одна квартира , заг.пл — 69.1 кв.м, то я повинна сплатити лише за надлишкову площу 9.1 кв.м ?

  Чомусь прийшла квитанція на 844, 52 грн. Проживаю в Івано-Франківську.

  1. Так, лише за 9,1 кв.м, але сума 844,52 точно не за 9,1 кв.м. Вам потрібно звернутися в податкову.

 9. Доброго дня.

  У випадку, коли 2 квартири загальною площею 110 кв.м. знаходяться у різних містах: Киів і Бориспіль, наприклад (відповідно 1,5% і 0,05%), як визначається, з якої квартири знімається податкова пільга 60 кв.м.?

  1. Доброго дня!

   Якщо у вас кілька об'єктів, то Ви визначаєте (обираєте) щодо до якого з них застосовувати пільгу.

 10. Доброго дня. А де зайти розрахунок для Чернівецької області? Перерила кучу сайтів, нічого не знаходжу. Податкова нічого не прислала, інспектор у відпустці, крім нього ніхто нічого не хоче говорити. Бардак одним словом.

  1. Доброго дня!

   Дивно, бо ці дані має не тільки рада опублікувати, а і міцева податкова. Подивіться на сайті обласної податкової — має бути зведена табиця ставок.

   PS: Дивно, що Вам податкова не повідомляє цю інформацію, бо мені сьогодні навіть зателефонували у відповідь на мій запит і дали всю потрібну інформацію (по Києву).

 11. Доброго дня !Маю до вас также запитання Я маю у властности квартиру 70м квадратных и будиночок 70м квадратных Будиночок я здаю в оренду своий мами за 0 гривень Маю оформленний контракт в сильради Чи маю я платить в такому випадку податок на нерухомисть Дякую за видповидь

  1. Доброго дня!

   Ви є власником, і не має значення чи передано Ваше майно в оренду.

   У випадку, якщо у Вас виникне зобов'язання щодо сплати податку на нерухомість, Ви маєте його сплачувати.

 12. Прийшла квитанція з податкової за земельний податок на 2019 рік але у нас сільська рада скасувала у вересні 2019 року своє рішення про ставки податку на землю на 2019 рік і каже платіть як платили у 2018 році. Як мені бути податкова зменшить мені суму за 2019 рік?

  1. Вам не могло прийти податкове повідомлення-рішення по сплаті земельного податку за 2019 рік. Могло лише за 2018 рік.

   Всі рішення щодо ставок податку мають бути оприлюднені на сайті сільради, а також на сайті податкової.

 13. Отримали повідомлення-рішення про сплату податку за 2018 рік, але ми багатодітна родина з 2012, яка має одну квартиру, і в Рішенні Броварської міської ради передбачено пільгу, тобто звільнення. Яким чином ми маємо повідомити про свій статус?

  1. Зверніться в податкову або особисто, або листом. Та найдайте їм документи, що підтверджують статус багатодітної родини.

 14. Чи піднявся податок на гараж за 2018 рік ? У 2017 році був 80 грн., а за 2018 рік прийшло 435 грн...

  1. Мені важко дати відповідь, оскільки потрібно знати населений пункт, щоб подитися ставки, а потім їх порівняти.

   Подивіться на сайті Вашої ради рішення про податок на 2018 та на 2019, і порівняйте.

   Також податок прив'язаний до мінімальної заробітної плати, яка точно зросла.

   1. Дякую. Міська рада підняла у чотири рази , з 0.1 процента до 0.5% . Чи мали на це право ? Я проживаю Львівська обл. місто Червоноград .

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *