Порядок застосування національних стандартів для будівельної продукції

Мінрегіон оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку застосування національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”.

⭕️  Проєктом постанови пропонується затвердити порядок застосування національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону.

Окрім цього, проєктом акта пропонується доповнити постанову КМУ “Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів (продукції)” від 20.12.2006 року №1764 пунктом 3, яким встановлюється дія вимог Технічного регламенту на період до 2025 року.

Обґрунтування

Відповідно до Положення Регламенту (ЄС) № 305/2011, який імплементовано ЗУ “Про надання будівельної продукції на ринку”, який є технічним регламентом у розумінні ЗУ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та набуває чинності в повному обсязі з 1 січня 2023 року.

Відтак, відповідно до вказаного Закону з 1 січня 2023 року будівельна продукція може розміщуватись виробником на ринку лише за умови складанням ним декларації показників будівельної продукції (далі – Декларація показників) та нанесення знака відповідності.

При цьому відповідно статті 6 Закону Декларація показників повинна відображати показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками, згідно з відповідними регламентними технічними специфікаціями, зокрема національними стандартами для цілей застосування цього Закону, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам (далі – національні стандарти для цілей застосування Закону).

Перелік національних стандартів для цілей застосування Закону затверджено Мінрегіоном в установленому законодавством порядку.

📌  Разом із тим на сьогодні широкий сегмент ринку будівельної продукції в Україні представлений продукцією, яка призначена для використання споживачем (користувачем) в Україні та має національні особливості, пов’язані з місцевою сировиною, використанням за призначенням (в тому числі умовами та технологією будівництва) тощо.

📌  Така продукція не охоплена або не повністю охоплена національними стандартами для цілей застосування Закону, а отже, для такої продукції відсутні відповідні (стандартизовані) системи та процедури оцінювання стабільності експлуатаційних характеристик.З огляду на зазначене та зважаючи на суттєві відмінності у правовому та технічному регулюванні надання будівельної продукції на ринку відповідно до законодавства країн-членів Європейського Союзу та України (чинному на сьогодні) та з метою поступової адаптації учасників національного ринку будівельної продукції розділом VIII Закону передбачено: одночасну дію вимог цього Закону та вимог чинного Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого ПКМУ від 20.12.2006 року №1764, – відповідно до змін, внесених Законом України 2254-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності” (далі – Закон 2254).

Також, Законом 2254 внесено зміни до статті 9 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, якими передбачено процедуру розроблення та прийняття інших національних стандартів, за умови забезпечення якості та стабільності показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками, передбачених Законом.

Ураховуючи вищезазначене, та з метою забезпечення реалізації положень Закону у повному обсязі існує потреба щодо відповідного правового регулювання щодо створення умов для проведення виробниками будівельної продукції відповідних процедур, що є необхідними для надання будівельної продукції на ринку відповідно до вимог Закону.

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *