Дозвіл СБУ на виконання топографо-геодезичних вишукувань

15 липня 2022 року набрав чинності Наказ СБУ №159 від 23.06.2022 року Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану, їх обліку та зберігання.

⭕️  Вказаний Порядок визначає механізм видачі Службою безпеки України спеціального дозволу на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану сертифікованим інженерам-землевпорядникам та/або сертифікованим інженерам-геодезистам на підставі поданих клопотань, його обліку та зберігання.

Повноваження на опрацювання клопотань в регіональному органі надається відділу контррозвідувального забезпечення критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (далі — відділ «І») відповідного регіонального органу СБУ. Таке опрацювання клопотань здійснюється у взаємодії з відділом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки регіонального органу СБУ.

✔ Спеціальні дозволи мають право підписувати керівник цього регіонального органу СБУ, а за його відсутності особа, яка виконує його обов'язки.

✔ Спеціальний дозвіл видається за умови подання всіх необхідних документів.

✔ Спеціальний дозвіл видається тим регіональним органом СБУ, який проводив перевірку, та де планується виконання топографо-геодезичних вишукувань.

❗️ Один спеціальний дозвіл надається на район (райони) в межах однієї області, де планується виконання топографо-геодезичних вишукувань.

❗️ Забороняється видавати спеціальний дозвіл на виконання топографо-геодезичних вишукувань у декількох областях.

Оформлення та видача дозволів

Для виконання (проведення) під час дії воєнного стану на відповідних територіях обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних робіт, у тому числі для складання документації із землеустрою, використання геодезичного обладнання (геодезичних ГНСС-приймачів, електронних тахеометрів, теодолітів), користування геодезичними та картографічними даними, відомостями про координати пунктів Державної геодезичної мережі, а також надання відомостей про координати поворотних точок меж об'єктів Державного земельного кадастру, заявник надає до відповідного регіонального органу СБУ клопотання та надає заяву-згоду на обробку, зберігання та використання персональних даних. Зазначені документи подаються у паперовому вигляді нарочно або засобами поштового зв'язку.

Клопотання заявника має містити:

1) місце роботи;

2) район (райони) виконання топографо-геодезичних вишукувань;

3) адресу місця проживання та контактні номери телефону;

4) завірені копії:

  • паспорта громадянина України;
  • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону);
  • кваліфікаційного сертифіката.

Перевірка заявника здійснюється регіональними органами СБУ протягом 10 днів з дня подання клопотання та доданих до нього документів.

Перевірка здійснюється на предмет повноти і достовірності поданих документів та можливої причетності заявника до діяльності на шкоду інтересам національної безпеки України.

Після проведення перевірки та за відсутності перешкод щодо його видачі спеціальний дозвіл підписується посадовою особою, визначеною в пункті 4 розділу I цього Порядку, скріплюється гербовою печаткою відповідного регіонального органу СБУ та видається заявнику.

Про відмову у видачі спеціального дозволу відповідний регіональний орган СБУ повідомляє заявника протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Рішення про відмову у наданні спеціального дозволу може бути оскаржено у суді в установленому законодавством порядку.

Підставою для видачі дубліката спеціального дозволу є його втрата або пошкодження.

У разі втрати бланка спеціального дозволу заявник зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дня його втрати подати відповідну заяву до регіонального органу СБУ про видачу дубліката спеціального дозволу.

Забороняється проставляти на незаповнених бланках спеціальних дозволів гербову печатку та підписувати такі бланки.

Внесення до бланка спеціального дозволу інформації здійснюється друкарським способом. Виправлення не допускаються.

У разі зміни інформації про заявника, наведеної у клопотанні, заявник зобов'язаний надати додаткову інформацію щодо таких змін протягом 30 днів з дня настання таких змін до відповідного регіонального органу СБУ, що надав спеціальний дозвіл.

Спеціальний дозвіл анулюється Центральним управлінням СБУ або регіональним органом СБУ у разі виявлення недостовірних відомостей у документах, що надавалися для його отримання, або якщо підстава для відмови у наданні спеціального дозволу виникла після його надання.

Про анулювання спеціального дозволу відповідний орган СБУ письмово інформує заявника протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання спеціального дозволу. При цьому інформація про анулювання спеціального дозволу передається відповідними органами СБУ до Держгеокадастру відповідно до вимог чинного законодавства.

📌  У разі, якщо під час здійснення перевірки буде виявлено, що заявник сприяв діяльності держави-агресора, організаціям держави-агресора чи їх представникам, що завдало шкоди інтересам національної безпеки України, або брав участь у діяльності політичних партій чи громадських організацій, діяльність яких заборонена у порядку, встановленому законом, відповідний регіональний орган СБУ письмово відмовляє заявнику у наданні спеціального дозволу.Облік бланків спеціальних дозволів

Бланки спеціального дозволу виготовляються друкарським способом з нумерацією.

Регіональні органи СБУ забезпечують зберігання спеціальних бланків, їх облік, списання та знищення в установленому законодавством порядку.

Матеріали щодо оформлення спеціальних дозволів та журнали їх видачі зберігаються протягом 3 років в відповідному регіональному органі СБУ.

❗️ Вказана процедура суттєво ускладнює процес виготовлення топозйомок, які багато органів містобудуванні та архітектри досі вимагають від замовників для видачі їм будівельного паспорту (незважаючи на те, що законодавство не передбачає обов'язкового подання топозйомки).

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2022

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *