Про удосконалення регулювання у сфері нормування у містобудуванні (про будівельні норми)

Мінрегіон розпочав громадське обговорення проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про удосконалення регулювання у сфері нормування у містобудуванні».

🔎 Наразі чинними є державні будівельні норми (111 ДБН – понад 67% від загальної кількості) та будівельні норми, що були затверджені у період з 1967 по 1982 роки (40 СНиП та 13 СН – понад 32% від загальної кількості). Чинні будівельні норми потребують термінового оновлення, а також необхідності проведення процесу їх постійної підтримки в актуальному стані, з метою забезпечення конкурентоздатності будівельної галузі України, якості та надійності вітчизняної будівельної продукції для створення безпечного та комфортного для людини життєвого середовища.

✔️Проєкт передбачає внесення змін до чинних нормативно-правових актів у сфері регулювання у сфері нормування у містобудуванні щодо їх приведення у відповідність до положень ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» від 03.10.2019 року №155-IX та ЗУ  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

🎯 Параметричний метод нормування в будівництві з 19.10.2019✔️ Також проєктом акта вносяться зміни до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою КМУ від 30 червня 2010 року №543, а саме:

  • запроваджено процедуру реєстрації будівельних норм та виготовлення їх контрольного примірника з використанням Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у будівництві;
  • усунуто зайві, дублюючі процедури (зокрема, щодо істотних умов щодо змісту проекту будівельних норм, які фактично не несуть змістовного навантаження), уточнено вимоги щодо змісту технічного завдання на розроблення проектів будівельних норм та змін до них, а також процедуру погодження розроблених проектів будівельних норм із заінтересованими органами;
  • на рівні акта КМУ встановлено вимоги щодо застосування кодового позначення будівельних норм під час їх реєстрації та визначено функції Мінрегіону щодо затвердження переліку комплексів нормативних документів у будівництві з метою їх систематизації.

✔️ Проєктом акта вносяться зміни до Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм, передбачається оптимізація функціонування центрального та галузевого фондів будівельних норм у зв’язку із запровадженням Єдиної державної електронної системи у будівництві, яка в тому числі призначена для зберігання електронних контрольних примірників будівельних норм, а також позбавлення підприємств або установ, на які покладаються виконання функції із зберігання та забезпечення функціонування фондів будівельних норм від невластивих функцій.

✔️ Проєктом постанови вносяться зміни до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві; передбачено:

  • дерегуляцію процедури включення до переліку базових організацій,
  • усунення правових прогалин у регулюванні відносин у сфері визначення Мінрегіоном базових організацій у будівництві;
  • уточнення вимог щодо оцінювання спроможності підприємств та установ здійснювати функції щодо виконання робіт із нормування у будівництві за відповідним напрямом або напрямами;
  • уточнення (відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми») напрями, за якими базові організації у будівництві здійснюють функції щодо виконання робіт із нормування у будівництві;
  • забезпечено умови для залучення до робіт із нормування організацій та установ, що мають відповідний потенціал, але не включені до переліку базових організацій та дерегуляція процедури включення до переліку базових організацій;
  • позбавлення базових організацій у будівництві невластивих функцій.

🏠  Містобудування в Україні

ℹ️  Telegram-канал

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2020

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *