Невідповідність містобудівній документації не є підставою для відмови у видачі МУО (за певних обставин)

⭕️ 29.06.2019 року я писав про рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо зобов’язання надати містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва, в якому суд вказав, що відновлення прав позивача не є втручанням у дискреційні повноваження відповідача у випадку, коли відсутні передбачені законом підстави для відмови в наданні містобудівних умов та обмежень.⭕️ А 05.07.2019 року Велика Палата Верховного Суду винесла Постанову по справі №522/6069/14-а, в якій суд також дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій правильно зазначили, що під дискреційним повноваженням слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду. Тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за певних обставин. А отже задовольняючи вимоги позивача в частині зобов`язання відповідача (управління містобудування) надати містобудівні умови та обмеження проектування житлового будинку і забудови земельної ділянки, суди обґрунтовано зазначили, що обрання такого способу захисту та відновлення прав позивача не є втручанням у дискреційні повноваження відповідача!

Водночас реалізацією відповідачем (органом містобудування) своїх дискреційних повноважень при наданні містобудівних умов та обмежень буде вважатися визначення управлінням містобудування змісту таких умов та обмежень.

⭕️ Разом із тим, в вказаній вище Постанову по справі №522/6069/14-а, суд дійшов ще кількох важливих висновків (з приводу відповідності/невідповідності намірів забудови чинній містобудівній документації):

Ураховуючи, що наміри позивача по забудові належної йому земельної ділянки відповідають цільовому призначенню, зазначеному у державному акті на право власності позивача на земельну ділянку, а також той факт, що рішенням про надання земельної ділянки міська рада встановила цільове призначення земельної ділянки за вказаною адресою з передачею її у приватну власність громадянам саме для будівництва та обслуговування житлового будинку, відмова управління містобудування у наданні містобудівних умов та обмежень забудови проектування житлового будинку є неправомірною.

При цьому, суд зауважив, що мотивуючи свою відмову у наданні містобудівних умов та обмежень, управління містобудування посилається на рішення про затвердження «Містобудівне обґрунтування розміщення багатофункціонального суспільно-житлового готельного комплексу «Южний» на 16-Станції Великого Фонтану», яке згідно з пунктом 2 цього рішення вважається зміною «Схеми функціонально-планувальної організації приморських територій м. Одеси», відповідно до якої земельна ділянка позивача відноситься до рекреаційно-курортної зони, в якій непередбачено нове розміщення індивідуальної житлової забудови.Проте, раніше (до затвердження Містобудівного обґрунтування) своїм рішенням міська рада встановила цільове призначення земельної ділянки площею 3,3155 га, затвердила проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та безоплатно передала із земель міста у приватну власність громадянам (всього 35 особам) вказану ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Оскільки, вищезазначене рішення міської ради прийнято пізніше ніж рішення про затвердження Містобудівного обґрунтування, на яке посилається управління містобудування, воно мало враховувати містобудівну документацію на час його прийняття. На час розгляду справи таке рішення є чинним і у встановленому законодавством порядку не скасовувалось та не визнавалось недійсним.

🛑 Таким чином, у випадках, коли особа має земельну ділянку з певним цільовим призначенням, але містобудівна документація «не відповідає» призначенню ділянки, орган містобудування та архітектури не має права відмовити особі у видачі МУО на забудови такої ділянки, згідно її цільового призначення, посилаючись на невідповідності намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

Разом із тим, варто звернути увагу, що в даній справі земельна ділянка була надана після того, як була змінена містобудівна документація. Постає питання, чи можливо тут приміняти аналогію, коли ділянка була б оформлена до зміни містобудуівної документації...

🏠 Містобудування в Україні


Юрій Брикайло, DREAMDIM

 2019

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *