Зміни до ДБН «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Мінрегіон оприлюднив першу редакція проєкту Зміни №2 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Загалом вказана Зміна покликана привести норми ДБН А.2.2-3:2014 у відповідінсть з положеннями чинного законодавства України, яке з часу затвердження самого ДБН та Зміни №1 до нього, суттєво змінилося.🎯 Вказаним проектом, зокрема, пропонується виключити технічне переоснащення із сфери застосування ДБН А.2.2-3:2014 (приводиться у відповідність до положень ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»):

Ці Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

🎯 Термін капітальний ремонт також заропоновано змінити:

Сукупність робіт на об'єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних показників, а також благоустрій території, у тому числі щодо організації доступності в обє'кті для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

🎯 Термін проекті роботи викласти в новій редакції: роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації на будівництво та інформаційної моделі об'єкту будівництва.

🎯 А термін реконструкція доповнити: перебудова прийнятого в експлуатацію існуючого об'єкта, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг, у тому числі щодо організації доступності в обє'кті для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).

🎯 Також запропоновано нові редакції наступних термінів:

частина — визначена проектною документацією (інформаційною моделлю) на реконструкцію або капітальний ремонт частина об'єкта, якою не передбачається збільшення навантажень на фундаменти, мережі тепло- , водо- , газо- , електропостачання та/або втручання в несучі та огороджувальні конструкції, а також інженерні системи загального користування об'єкта без повного призупинення його використання за функціональним призначенням.

черга будівництва — визначена проектною документацією (інформаційною моделлю) частина комплексу (будови) — будинки, будівлі, споруди, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, введення в експлуатацію якої частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, її безпечну експлуатацію та самостійне функціонування. Проектна документація на чергу будівництва може підлягати затвердженню. Черга будівництва може поділятися на пускові комплекси.🎯 Категорії наслідків будуть замінені класами відповідальності, а також будуть відкориговані пункти, що стосуються стадій проектування об'єктів СС2 та СС3.

Окрім того, вноситься ще низка інших змін та коригувань.

🏠  Містобудування в Україні

Юрій БрикайлоDREAMDIM & URBANDATA

Ⓒ 2021

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *