Новий порядок проведення технічної інвентаризації

09 жовтня 2020 року розпочалося громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення технічної інвентаризації».

Метою прийняття постанови є встановлення чіткої процедури проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

Запропонований проєкт встановлює процедуру проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт, перелік об’єктів нерухомого майна, які підлягають технічній інвентаризації, склад, зміст інвентаризаційної справи, матеріалів технічної інвентаризації та технічних паспортів.

В даном випадку незрозуміло як проводити техінвентаризацію самочинно збудованого майна (будівельна амністія), оскільки згідно проєкту постанови, інвентаризувати можна лише об'єкти щодо яких оформлено дозвільні документи на будівництво...В постанові відсутня норма про скасування чинності Наказу №127 Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, що викликає подив, оскільки запропонований проєкт постанови решулює ті самі питання, що й Інструкція. Звичайно, якщо взяти до уваги, що постанова КМУ має вищу юридичну силу порівняно з наказом, то будуть застосовуватися положення саме постанови; але у випадку, якщо в постанові не врегульовано ті чи інші моменти, то зможуть застосовуватися відповідні положення Інструкції.

Терміни:

🎯 самостійний об’єкт нерухомого майна – об’єкт що відповідає головним ознакам нерухомості, має статус головної речі, є самостійним за особистими характеристиками та функціональним призначенням та є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин. 

Приємно бачити, що термін «зберігач» не згадується в проєкті постанови. Будемо сподіватися, що створені наразі зберігачі, які опосередковано монополізували ринок техінвентаризації, та створювали лише додаткові складності, а також призводили до непотрібних витрат замовників технічної інвертаризації, припинять своє існування.

Самочинне будівництво

❗️ У разі встановлення під час проведення технічної інвентаризації, що на об’єкті було виконано будівельні роботи без дотримання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавець вносить відповідну інформацію до Реєстру будівельної діяльності.

До запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в частині створення інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, технічних паспортів виконавець вносить відповідну інформацію в матеріали технічної інвентаризації та технічний паспорт, а також надає до електронного кабінету користувача першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомості про проведену технічну інвентаризацію об’єкта нерухомого майна.

Разом із цим, як зазначено було вище, незрозуміло чи можна в такому випадку здіснювати технічну інвентаризацію... Можливо держава планує зупинити дію будівельної амністії?...На що варто звернути увагу в проєкті?

⭕️ На одній земельній ділянці допускається розташування декількох основних будівель різних за призначенням, які є самостійним об’єктом нерухомого майна (наприклад, якщо на пришкільній ділянці, крім школи, є ще житловий будинок для вчителів, то і школа, і житловий будинок є основними будинками).

⭕️ Гаражі, що належать до господарських (присадибних) будівель житлових будинків садибного типу, садових та дачних будинків не підлягають технічній інвентаризації як самостійні об’єкти нерухомого майна.

Під час технічної інвентаризації машиномісць у паркінгах з влаштованими гідравлічними (електричними) підйомниками технічний паспорт на окремі рівні одного машиномісця не виготовляється. Технічний паспорт у такому разі виготовляється один із зазначенням висоти. Межі машиномісця визначаються проектною документацією та нанесеною розміткою.Інші положення проєкту

📌 Створення інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, технічних паспортів з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва здійснюється з моменту її запровадження.

💥 Фізичним особам – підприємцям або юридичним особам, які відповідно до частини другої статті 393 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проводять технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна протягом трьох років з моменту запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва забезпечити внесення до Реєстру будівельної діяльності матеріалів технічної інвентаризації, створених у період з 01.01.2013 до моменту запровадження ЄДЕССБ.

🏠  Містобудування в Україні

ℹ️  Telegram-канал

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2020

Дерегуляція у сфері земельних відносин (законопроект №2194)

07 жовтня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики підтримав до другого читання проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстраційний №2194), повідомляється на сторінці асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» у Facebook.Проектом, зокрема, пропонується:    

Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій)  до комунальної власності сільських, селищних, міських рад (з 01.01.2021 року).

✅ Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів.

Скасувати інститути державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель.

Скасувати погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою.

Скасувати погодження із Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності іноземним юридичним особам.

📌 Виключити із Земельного кодексу України норми, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб придбавати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Усунути прогалини у земельному законодавстві:

 • можливість передачі права емфітевзису в оренду;
 • право спадкоємців громадян, які отримали земельну ділянку для ведення фермерського господарства, придбати її у власність.

✅ Встановити чітку процедуру реалізації переважного права на купівлю земельних ділянок.

✅ Надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель:

 • обласним державним адміністраціям (які в перспективі, після завершення реформи децентралізації, будуть трансформовані у префектури),
 • виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Скасувати окрему процедура видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок як документів дозвільного характеру. Натомість, запроваджується загальне правило щодо визначення вимог щодо збереження поверхневого (родючого) шару ґрунту у будь-якій документації із землеустрою, проектні рішення якої передбачатимуть його порушення.✅ Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

✅ Відмовитися від існування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, із передбаченням існування натомість центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.

❌ Скасувати повноваження Верховної Ради України стосовно погодження зміни цільового призначення особливо цінних земель, вилучення земельних ділянок для розміщення та обслуговування будівель і споруд дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій.

✅ На законодавчому рівні встановити правило, за яким зміна цільового призначення вказаних земельних ділянок не впливає на особливий режим використання територій в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також земель, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини.

✅ Встановити правило, за яким особливий охоронний статус земель, на яких розташовані об'єкти культурної спадщини або об'єкти чи території природно-заповідного фонду, поширюються на землі будь-якого цільового призначення.

✅ Запровадити перевірку документації із землеустрою та оцінки земель вимогам нормативно-правових актів державними органами за принципом «одного дотику» та «мовчазної згоди», де ця публічна перевірка має поєднуватися із контролем топологічної зв’язності та відсутності накладання меж, для чого доцільно вилучити із законодавства вимоги щодо зайвих видів погоджень документації (крім випадків встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць) та скасувати державну експертизу документації із землеустрою.

❌ Скасувати окрему процедуру переднього погодження матеріалів місця розташування об'єкта, який передбачається розмістити на земельній ділянці, адже вона лише повторює та дублює планувальні рішення щодо просторової композиції та параметрів забудови, котрі визначаються у містобудівній документації.

Розробляти документацію із землеустрою та технічну документацію з оцінки земель виключно у електронному вигляді та засвідчувати її електронним цифровим підписом розробника.✅ Запроваджити правові гарантії повної відкритості та доступності документації із землеустрою, публічності її розгляду.

✅ Запровадити моніторинг ринку земель на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із опублікуванням його результатів.

✅ Удосконалити законодавства про оцінку земель:

 • економічну оцінку земель виключити зі складу землеоціночних робіт як застарілий та архаїчний вид оцінки радянського періоду, що проводився в Україні у останнє ще у 1988 році і взагалі не застосовується у розвинених країнах із ринковою економікою;
 • уточнити склад суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель з метою ліквідації законодавчої колізії щодо реєстрації виконавців землеоціночних робіт у реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, що була помилково запроваджена у 2015 році;
 • надати статус публічної інформації технічній документації з бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звітам про експертну грошову оцінку земельних ділянок державної та комунальної власності, а також у разі оцінки земельних ділянок для цілей оподаткування, нарахування і сплати інших обов’язкових платежів.

🏠  Містобудування в Україні

ℹ️  Telegram-канал

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2020

Про удосконалення регулювання у сфері нормування у містобудуванні (про будівельні норми)

Мінрегіон розпочав громадське обговорення проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про удосконалення регулювання у сфері нормування у містобудуванні».

🔎 Наразі чинними є державні будівельні норми (111 ДБН – понад 67% від загальної кількості) та будівельні норми, що були затверджені у період з 1967 по 1982 роки (40 СНиП та 13 СН – понад 32% від загальної кількості). Чинні будівельні норми потребують термінового оновлення, а також необхідності проведення процесу їх постійної підтримки в актуальному стані, з метою забезпечення конкурентоздатності будівельної галузі України, якості та надійності вітчизняної будівельної продукції для створення безпечного та комфортного для людини життєвого середовища.

✔️Проєкт передбачає внесення змін до чинних нормативно-правових актів у сфері регулювання у сфері нормування у містобудуванні щодо їх приведення у відповідність до положень ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» від 03.10.2019 року №155-IX та ЗУ  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

🎯 Параметричний метод нормування в будівництві з 19.10.2019✔️ Також проєктом акта вносяться зміни до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою КМУ від 30 червня 2010 року №543, а саме:

 • запроваджено процедуру реєстрації будівельних норм та виготовлення їх контрольного примірника з використанням Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у будівництві;
 • усунуто зайві, дублюючі процедури (зокрема, щодо істотних умов щодо змісту проекту будівельних норм, які фактично не несуть змістовного навантаження), уточнено вимоги щодо змісту технічного завдання на розроблення проектів будівельних норм та змін до них, а також процедуру погодження розроблених проектів будівельних норм із заінтересованими органами;
 • на рівні акта КМУ встановлено вимоги щодо застосування кодового позначення будівельних норм під час їх реєстрації та визначено функції Мінрегіону щодо затвердження переліку комплексів нормативних документів у будівництві з метою їх систематизації.

✔️ Проєктом акта вносяться зміни до Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм, передбачається оптимізація функціонування центрального та галузевого фондів будівельних норм у зв’язку із запровадженням Єдиної державної електронної системи у будівництві, яка в тому числі призначена для зберігання електронних контрольних примірників будівельних норм, а також позбавлення підприємств або установ, на які покладаються виконання функції із зберігання та забезпечення функціонування фондів будівельних норм від невластивих функцій.

✔️ Проєктом постанови вносяться зміни до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві; передбачено:

 • дерегуляцію процедури включення до переліку базових організацій,
 • усунення правових прогалин у регулюванні відносин у сфері визначення Мінрегіоном базових організацій у будівництві;
 • уточнення вимог щодо оцінювання спроможності підприємств та установ здійснювати функції щодо виконання робіт із нормування у будівництві за відповідним напрямом або напрямами;
 • уточнення (відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми») напрями, за якими базові організації у будівництві здійснюють функції щодо виконання робіт із нормування у будівництві;
 • забезпечено умови для залучення до робіт із нормування організацій та установ, що мають відповідний потенціал, але не включені до переліку базових організацій та дерегуляція процедури включення до переліку базових організацій;
 • позбавлення базових організацій у будівництві невластивих функцій.

🏠  Містобудування в Україні

ℹ️  Telegram-канал

Юрій БрикайлоDREAMDIM

Ⓒ 2020