Відстані між будинками, відстані до межі та протипожежні розриви (2019)

При плануванні забудови земельної ділянки або здійснення реконструкції чи добудови постають питання щодо допустимих відстаней як між будинками, будівлями та спорудами на власній та сусідніх ділянках, так і відстанями до меж ділянок, існуючих мереж, джерел водопостачання, ліній електропередачі тощо.

Наведена в матеріалі інформація буде корисна всім, хто зараз вибирає ділянку для будівництва власного будинку. Вона дозволить зрозуміти чи вдасться розмістити будинок та господарські споруди так, як заплановано; чи ділянка виявиться мало придатною до забудови.

⭕️ Основним документом, який на сьогодні регулює питання забудови, в т.ч. і нормує відстані, є ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

🎯 Оновлений матеріал: Відстані між будинками, відстані до межі та протипожежні розриви (з 01.10.2019)📌 Оновлений матеріал: 📐 Відстані між будинками та до меж ділянок, протипожежні та інші відстані (2020)

Відстані до меж та до сусідніх будинків і споруд

➡️ Наразі є велика кількість різноманітних графічних матеріалів в мережі Інтернет, де вказані відстані від тих чи інших об'єктів до меж ділянок, проте в більшості своїй наведена в них інформація не відповідає наявній в чинному законодавстві України.

⭕️ Перш за все — відстані до меж ділянки: згідно п. 3.25* ДБН 360-92, для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

📌 Новим ДБН Б.2.2-12:2019 передбачається, що для нової садибної та дачної забудови відстань від межі слід встановлювати не менше 3 м!

Разом із цим, варто зазначити, що деякі органи містобудування та архітектури вже довгий час «вимагають» відступати від меж земельної ділянки 4 м!

Допускається розміщення гаража по лінії забудови за умови погодження з місцевими органами архітектури і містобудування.

Житлові будинки на присадибних ділянках треба розміщувати відповідно до проекту забудови району із встановленим відступом від червоних ліній. Огорожа присадибних ділянок не повинна виступати за червону лінію вулиці! Більше про паркани (огорожі): норми, обмеження, документи (2019) — тут!

Житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній вулиць: магістральних — не менше 6 м, житлових — не менше 3 м.

Примітка: за наявності конструкцій будинків і споруд, що виступають більше, як на 1 м, виготовлених із спалимих матеріалів, приймається відстань між цими конструкціями.

Важливо: при різних вимогах (протипожежних, санітарно-гігієнічних та ін.) до мінімально допустимих відстаней між будинками і спорудами при проектуванні треба приймати величини, найбільші з них.

Відстань від будинків та споруд до дерев і чагарників:

 • Зовнішня стіна будинку і споруди до стовбурів дерев — 5,0 м.
 • Зовнішня стіна будинку і споруди до чагарників — 1,5 м.

📌 Новим ДБН Б.2.2-12:2019 передбачається, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до стовбурів дерев, які висаджуються має бути не менше ніж 4-6 м в залежності від величини крони (але не менше ½ діаметру крони дерева), а до кущів 1,0 м.Протипожежні вимоги (відстані)

⭕️ Відстані між будинками і спорудами приймаються у світлі між зовнішніми стінами або іншими конструкціями. За наявності конструкцій будинків і споруд, що виступають більше, як на 1 м, виготовлених із спалимих матеріалів, приймається відстань між цими конструкціями.

Відстань між стінами будинків без віконних прорізів допускається зменшувати на 20%, за винятком будинків певних ступенів вогнестійкості (див. примітку 3 Таблиці 1 Додатку 3.1 ДБН 360-92).

⭕️ Відстані між будинками і спорудами залежать від ступеню вогнестійкості будинків, так:

🎯 між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкості (детальніше про ступені вогнестійкості написано в кінці статті) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 6 м.

🎯 між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкості та будинками III ступеню вогнестійкості протипожежний розрив має бути 8 м!

🎯 між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) III ступеню вогнестійкості розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 8 м! 📌 Під цю категорію підпадає найбільша кількість індивідуальних житлових, садових та дачних будинків!

🎯 між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступеню вогнестійкості (а саме, ) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути від 10 до 15 м!

❗️ Для двоповерхових будинків каркасної і щитової конструкції V ступеня вогнестійкості, а також будинків, критих спалимими матеріалами, протипожежні відстані треба збільшувати на 20%.

Відстані між будинками I і II ступенів вогнестійкості допускається передбачати менше 6 м за умови, якщо стіна вищого будинку, розміщеного навпроти іншого будинку, є протипожежною.

Мінімальні протипожежні розриви між житловими будинками і господарськими будівлями у межах однієї присадибної ділянки не нормуються. Отже, в межах приватної ділянки власник самостійно вирішує на якій відстані розміщувати будівлі та споруди!

Важливо: часткова реконструкція житлових будинків та господарських споруд на окремих садибних ділянках, які побудовані за раніше чинними нормативами, допускається за погодженням з місцевими органами архітектури і містобудування, державного пожежного та санітарного нагляду. В цьому випадку перебудова житлових будинків, їх господарських будівель та гаражів можлива за умови збереження існуючих відстаней між будівлями.

❗️ Відстані від меж забудови міських поселень до лісових масивів повинні бути не менше 50 м, а від забудови сільських поселень і ділянок садівницьких товариств — 20, 50, 100 м — відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу.

📌 Потрібно звернути увагу, що новим ДБН Б.2.2-12:2019 передбачається, що протипожежна відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але повинна складати не менше ніж 15 м!Охоронні та санітарно-захисні зони, а також інші обмеження забудови

⭕️ Охоронні та санітарно-захисні зони, їх розміри, допустимі відстані до будинків та інші обмеження регулюються як ДБН 360-92, так і, зокрема, Правилами охорони електричних мереж, Правилами безпеки систем газопостачання та Кодексом газорозподільних систем.

❗️ В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється будувати житлові, громадські та дачні будинки!

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

⭕️ Відстань по горизонталі від проекцій крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, та гаражів:

🎯 від повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ (до 1000 Вольт) — 2 м; до 20 кВ — 10 м; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 метрів.

🎯 від підземних (кабельних) ліній електропередачі (незалежно від напруги) — 1 м по обидві сторони лінії.

Охоронні зони електричних мереж також встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв — на відстані 3 м від огорожі або споруди.

⭕️ Відстані по горизонталі (у світлі) від найближчих підземних інженерних мереж до будинків і споруд слід приймати за додатком 8.1, таблиця 1 ДБН 360-92:

🎯 від фундаментів будинків і споруд до водопроводу і напірної каналізації — 5 м;

🎯 від фундаментів будинків і споруд до самопливної каналізації (побутової і дощової) — 3 м;

🎯 від фундаментів будинків і споруд до газопроводів горючих газів — від 2 до 10 метрів (в залежності від тиску). Зменшення відстаней можливе за умови виконання вимог п. 7.12 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання.

Інші відстані та обмеження

➡️ Майданчики для сміттєзбірників загального користування слід розміщувати на відстані не менше ніж 20 м від стін житлового будинку, їх розміри та кількість визначаються розрахунком.

➡️ Пунктом 3.26 ДБН 360-92 передбачено, що відповідно до санітарних вимог майданчики для компосту, дворові вбиральні та очисні споруди каналізації повинні знаходитись у глибині двору не ближче 15 м від вікон житлових будинків, в тому числі і сусідніх садиб, сараї для утримання худоби і птиці — не ближче 12 м. При цьому, господарські будівлі й гаражі допускається об'єднувати на суміжних ділянках.

➡️ Садибна забудова площею ділянок менше 600 м2 повинна забезпечуватися централізованим водопроводом, а малоповерхова забудова площею приквартирних ділянок менше 300 кв.м — водопроводом і каналізацією.⭕️ Ступені вогнестійкості

Ступені вогнестійкості визначені ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва, проте інформація у вказаному ДБН навряд буде корисною пересічному громадянину, тому дозволю собі навести тут визначення з попереднього ДБН В.1.1-7-2002, який містив Конструктивні характеристики будинків залежно від їхнього ступеня вогнестійкості:

І, ІІ - Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів.

ІІІ — Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону. Для перекриттів дозволяється застосовувати дерев’яні конструкції, захищені штукатуркою або негорючими листовими, плитними матеріалами, або матеріалами груп горючості Г1, Г2. До елементів покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості, поширення вогню, при цьому елементи горищного покриття з деревини повинні мати вогнезахисну обробку.

ІІІа — Будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції – з металевих профільованих листів або інших негорючих листових матеріалів з негорючим утеплювачем або утеплювачем груп горючості Г1, Г2.

ІІІб — Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з деревини, підданої вогнезахисній обробці. Огороджувальні конструкції виконують із застосуванням деревини або матеріалів на її основі. Деревина та інші матеріали групи горючості Г3, Г4 огороджувальних конструкцій мають бути піддані вогнезахисній обробці або захищені від дії вогню та високих температур.

IV — Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з деревини або інших горючих матеріалів, захищених від дії вогню та високих температур штукатуркою або іншими листовими, плитними матеріалами. До елементів покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню, при цьому елементи горищного покриття з деревини повинні мати вогнезахисну обробку.

IVa — Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції – з металевих профільованих листів або інших негорючих матеріалів з утеплювачем груп горючості Г3, Г4.

V — Будинки, до несучих і огороджувальних конструкцій яких не висуваються вимоги щодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню.

🏠 Містобудування в Україні

Юрій Брикайло, DREAMDIM

Ⓒ 2019

49 Відповісти на “Відстані між будинками, відстані до межі та протипожежні розриви (2019)”

 1. Цікавить можлива відстань від прибудованого збоку дому гаража до межі сусідньюї ділянки.

  1. Доброго дня! На сьогодні, згідно чинного ДБН 360-92 мінімальна відстань до межі 1 м. Але при цьому, мають бути дотримані і протипожежні розриви!

   З 01.10.2019 року — мінімальна відстань при новому будівництві складатиме 3 м.

 2. Тобто якщо я отримаю будівельний паспорт до 01/10/2019, то зможу будувати будинок на відстані 5 м від межі и прибудувати гараж шириною 4 м з тим щом відстань від межі

  була 1 м. Саме будівництво буде в наступному році.

  1. Ви зможете будувати згідно отриманого БП, і тих відстаней, які будуть в ньому відображені на схемі.

 3. Доброго дня! Пiдкажiть сусiду почалу будувати лiтнiй будиночок впритул до забору нашого з ними, через який проходе межа чи мають вони право це робити згiдно цього закону вiдступ при новому будiвництвi маэ складати 3 метри, вiрно? Дякую!

  1. Доброго дня!

   Будувати впритул (по межі) — це порушення. Відступити вони мали мінімально 1 м, при умові, що буде дотримано протипожежні розриви.

   Моя порада — звернутися зі скаргою в ДАБІ та місцеву архітектуру.

 4. Добрий день, підкажіть, будь ласка, сусідка закопує колеса на грунтовій дорозі навпроти свого двору, мотивуючи тим, що дорога має проходити за 1,5м від газової труби, що там закопана. Ширина дороги звужується до 2 метрів. Чи є це правомірним, та де можна знайти інформацію про те хто і як встановлює норми відстані від забору до дороги. Заздалегіть вдячна.

  1. Доброго дня!

   Територія (земля) за межами приватної земельної ділянки є землями загального користування.

   Проведення там будь-яких робіт має бути погоджено з органом благоустрою, та у випадку необхідності, особою має бути отримано Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою.

   За влаштування на територіяї загального користування мощення або посадку дерев/кущів, не кажучи вже про закопування шин, може бути штраф.

   Вам необіхідно звернутися у відділ/депаратмент благоустрою зі скаргою.

   ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»: До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

   1) території загального користування:

   а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки — пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

   б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

   в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

   г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки.

 5. Доброго дня! Підскажіть будь- ласка, чи є законодавча база по матеріалу для паркану на межі між сусідами? Дякую!

 6. Добрий день! Дякую за відповідь, а ще мене цікавить, чи є норми (окрім ми 103 про добросусідство)для матеріалу, з якого зводиться паркан, бо сусіди зробили з шиферу і затінили вікна та провітрюваність! Дуже вдячна!

 7. Доброго дня. Чи має право сусід будувати будинок за 1м біля забора а відстань між його будинком і моїм 6м. І чи має право він будувати 2х поверховий будинок без погодження з сусідами .Дякую.

  1. Доброго дня!

   Проблема не в 1 м від паркану, а в 6 м між будинками. Разом із цим, потрбіно бачити, що за будинки та чиє вікна в стінах між якими відстань 6 м. Погоджувати з Вами будівництво сусід не повинен, але повинен отримати будпаспорт (якщо до 500 кв.м будинок) та подати повідомлення в ДАБІ.

 8. Добрий день.В мене сусід побудував баню на відстані 6м від будинку.Я живу в двоповерховому квартирному будинку.Димохід вивів на рівні моїх вікон.Куди я можу звернутися за допомогою.

  1. Вітаю!

   Звернутися спершу потрібно до органів ДАБІ з метою ініціювати перевірку законності такого будівництва. Також варто подати звернення-скаргу до органів ДСНС. В залежності від отриманої Вами інформації та результатів скарг, можна буде визначитися куди звертатися далі.

 9. На якій відстані від огорожі можна встановлювати трансформаторну підстанцію?Р.S Дуже терміново

  1. Доброго дня!

   Охоронні зони електричних мереж встановлюються по периметру трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв – на відстані 3 м від огорожі або споруди.

   Фактично, в охоронних зонах заборонено розміщення будинків, а щодо споруд, тим більше, які вже існують, то вони можуть бути і в охоронній зоні. Таким чином, підстанцію можуть поставити і біля паркану, хоча це призведе до виникнення певних обмежень у використанні діялнки, а також постане питання вільного доступу працівників для обслуговування підстанції, тому краще, щоб підстанція була розміщена на відстані 3 м віж паркану.

 10. Добрий день , Юрій! Я знайшла у Ваших матеріалах лист- роз‘яснення, щодо встановлення парканів на межі (ДАБІ 2015р), але місцеві органи архітектури стверджують, що на території нашого міста ці правила не діють, а керуються тільки тим, що висота не більше 2 м. Сусіди мені також сказали, що ніяких обмежень по провітрюваності в Правилах благоустрою міста нема, а те що паркан вище від підвіконня на 50 см, то байдуже. Піскажіть, чи діє даний лист роз‘ яснення на всій території УКРАЇНИ ? Дякую!

  1. Добрий день! Перебудовуємо гараж. Років 40 назад у сусідки з колишнім хазяїном нашого будинку була усна домовленість щодо межі. Частина її будинка знаходиться рівно по межі (немає 1 м) і наш старий гараж також. Тоді її все задовольняло. Зараз же, коли гараж старий зруйновано і планується будівля нового на тому самому місці, сусідка виявила незадоволення щодо його розташування. Чи можемо ми вимагати від неї дотримання відстані від межі 1м до її будинка? Гараж, звісно, також будемо будувати 1 м від межі.

   1. Вітаю!

    Зважаючи на нові норми, Ви тепер має відсутпити від межі та від її будівлі, або зблокувати Вашу будівлю з сусідською.

    Вимагати зось від сусідки не можете.

 11. Добрий день! Моя ситуація (описана вище), не має відповіді ? чи дійсно все залежить від місцевих , чи можна таки керуватися Вашими матеріалами на всій Україні. Дуже дякую!!!

 12. Через дорогу від нашої ділянки відкрив сусід на своїй ділянці СТО. Мав він на право?

  1. Вітаю!

   Якщо цільове призначення ділянки відповідне, і ним отримано містобудівні умови та обмеження на розміщення СТО, то право мав. Щодо відстаней, то потрібно дивитися, які відстані є по факту, і які встановлені ДБН.

   З мого досвіду, якщо ділянка для будівництва житлового будинку, садівництва або дачного будівництва, то зазвичай СТО там розміщено незаконно.

 13. Добрий день.

  На якій відстані від індивідуального житлового будинку та забору дозволяється будувати много квартирний будинок в сільської місцевості?

  І де це обговорено?

 14. Вітаю!Підкажіть будь-ласка,що можливи зробити в ситуації,яка сталась.Будуємо будинок на території садового товариства,відстань від межі із сусідами приблизно 1,1м ,а навпроти у сусідів будинку немає.Згідно нових норм-3м,чи можливі якісь варіанти його узаконити.

  1. Вітаю!

   3 м — це для нових масивів, а для територій існуючої забудови — 1 м (така позиція Мінрегіону, хоч в листі вони теж виписали неоднозначно).

   Звичайно, краще оформити будівельний паспорт, де і зафіксувати відстань в 1 м.

   Також Вам варто подивитися чи не прописано чогось іншого в статуті СТ.

 15. Доброго вечора !

  Підкажіть будь — ласка, якщо відстань будинку сусіда від межі виявилась 80 см. і криша виступає відповідно також на 80 см., фактично проходить по межі то що робити?

  1. Доброго дня!

   Це порушення, але питання в тому, коли був зведений будинок сусіда, коли було оформлено землю і т.д.

   Якщо це все будувалося недавно, то тоді можете писати скаргу в орган ДАБК.

   1. Доброго дня!

    «Якщо це все будувалося недавно» — недавно — це скільки? який термін? а якщо побудовано років 10 тому, проте досі не здано в експлуатацію, оскільки все побудовано із порушенням норм?

 16. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, яка відстань повинна бути між нашою огорожею і сусідським городом?

  Чи сама огорожа і являється межою?

  1. Доброго дня!

   Зазвичай огорожа ставиться на межі, а отже город може починатися безпосередньо від паркану. Ніяких обмежень немає.

 17. Доброго дня, купили участок під будівництво 4,64сот. в селі. Чи достатньо території під офіційне будівництво

  1. Доброго дня!

   При розміщенні земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку в межах сформованої забудови площа її може бути зменшена, але не більше ніж на 20 % за умов забезпечення санітарних та протипожежних вимог. Тобто, в такому випадку мінімальна площа ділянки — 4 сотки.

 18. Доброго дня! Сусіди 10 років тому побудували гараж, ще раніше звели сарай для худоби на відстані 6 метрів від нашого будинку. Паркан 1 метр від вікна і зразу за парканом — худоба. Сморід і звуки нестерпні. Що робити?

  1. Доброго дня!

   Звертатися зі скаргами до ОМС та органів земельних ресурсів.

 19. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, правомірність нової споруди на сусідній ділянці (приватного сектору забудови міста Києва) з відстанню від межі 1 метр на рівні фундаменту й піднесення другого поверху з опорами, розташованими практично на межі.

  Дякую

 20. Добрий день! Підкажіть, ширина земельної ділянки 15.57 м. Сусіди зліва побудували будинок на відстані 2 м від межі, а господарський блок та навіс для машини -1 м. Справа ділянка вільна від забудови. У намірах забудови я вказала 2 м від ділянки справа і 4.50 зліва. Документи не прийняли. Як бути, де ставити будинок?

  1. Вітаю!

   Нажаль в цій ситуації Вам потрібно змістити будинок так, щоб було 8 м до сусідських будівель (а в деяких випадках допустимо зменшувати відстань до 6,40), а актож витратмати відстані до меж сусідніх ділянок.

   Є ситуації, коли розмістити будинок взагалі неможливо...

 21. Доброго дня! Скажіть будь ласка на якій відстані від паркану може знаходитись гній

  1. Вітаю!

   На такій, щоб не завдавати незручностей власникам сусідніх ділянок (правила добросусідства).

 22. доброго дня. скажіть будь-ласка на якій відстані від сусіднього паркану можна побудувати баню та гараж на приватній території.дякую

  1. Вітаю!

   Мінімально 1 м, але часто вимгають 3 м.

   При цьому мають бути дотримані протипожежні відстані!

 23. Якою повинна бути відстань від стіни з вмонтованим газовим котлом до протилежного сусіднього будинку, де є вікно?

  Дякую.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *